Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

İngilizce Hazırlık Programı Sistemi:

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
İngilizce Hazırlık Programının süresi, Güz Yarıyılı 14 hafta, Bahar Yarıyılı 20 hafta olmak üzere toplam 34 haftadır. Haftanın beş
günü toplam 20 saat ders yapılır. Bir ders saati 50 dakikadır.
Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Programında üç ayrı Eğitim-Öğretim
düzeyinden oluşan kur sistemi
uygulanmaktadır. Akademik yılın başında
yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavına
(Placement Test) göre öğrenciler
Temel (Foundation – A1-A2),Orta
(Intermediate – B1), veya Orta-Üstü
(Upper-Intermediate – B1+) düzeylerinden
birine yerleştirilirler. Her kurun sonunda,
öğrenciler Düzey Yükseltme Sınavına (POP
– Phase of Progress) girerler. Öğrencilerin,
akademik yıl sonunda Orta-Üstü Düzeyi
başarıyla tamamlamaları ve DUIYES (Doğuş
Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı)
sınavını geçmeleri beklenmektedir.
Tüm seviyeler için gerekli başarı notu 100
üzerinden en az 60’tır.
Orta-Üstü düzeyi tamamlayan öğrenciler
Haziran ve Ocak aylarında yapılan DUİYES
(Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik
Sınavı) sınavına girmeye hak kazanırlar. Her
yıl Eylül ayında yapılan DUİYES sınavına
ise, bir önceki senenin tüm öğrencileri ve
yeni kayıtlı öğrencilerden yerleştirme sınavı
sonrası bu sınavı almaya hak kazananlar
girerler.
Akademik yılın başında yapılan seviye
belirleme ve yeterlilik sınavları sonucunda
Temel veya Orta düzeyden başlayan bir
öğrenci bütün kurları başarıyla tamamlarsa
eğitimi bir akademik yıl sürer. OrtaÜstü Düzeyde başlayan bir öğrenci güz
dönemini başarıyla tamamlarsa Ocak
ayındaki DÜİYES (Doğuş Üniversitesi
İngilizce Yeterlilik Sınavı) sınavına girmeye
hak kazanır ve başarılı olduğu takdirde
bahar yarıyılında fakülte derslerini almaya
başlayabilir. Ocak ve Haziran aylarında
yapılan DÜIYES (Doğuş Üniversitesi
İngilizce Yeterlilik Sınavı) sınavına OrtaÜstü (Upper İntermediate) düzeyini
başarıyla tamamlayan öğrenciler girme
hakkına sahiptir. Eylül ayında yapılan
DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce
Yeterlilik Sınavı) sınavına diğer kurlardaki
öğrencilerimiz de girebilir.
Derslere devam yükümlülüklerini yerine
getirdikleri halde iki yıl sonunda başarılı
olamayan Hazırlık Programı öğrencilerine,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
uyarınca DÜİYES hakkı verilir.

Doğuş Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Sınav Eşdeğerlikleri

İngilizce Muafiyet Sınavı Eşdeğerlik ve Muafiyet puanları 

Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen Ulusal ve Uluslararası Yabancı Dil

sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, istediği taktirde, DÜİYES yerine,

geçerliliği üniversitemiz senatosu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavına girerek de

İngilizce yeterliliklerini kanıtlayabilirler.


Üniversitemiz tarafından tanınan sınavlar ve gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir;
Sınavlar Eşdeğer Puan
TOEFL IBT 72
CAE (The Cambridge Certificate in Advanced English) C
PTE (Pearson Test of English) 55
YDS / KPDS / ÜDS 60

Duiyes Sınav Örnekleri

 Doğuş Üniversitesi  Hazırlık sınıfı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

Düiyes sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00