İngilizce Hazırlık Sınıfı

(1) Meslek Yüksekokulunun,Fakültelerin  yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur.

(2) Başarısız sayılan öğrenciler ise bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olur. İngilizce hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ikinci yarıyılda yerleştirildikleri programda okumaya hak kazanırlar. İngilizce hazırlık sınıfına kaydolan ve yılsonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yılda da İngilizce hazırlık sınıfına devam eder. Hazırlıkta geçirilen birinci sene sonunda tekrar edilen hazırlık süresi ve hazırlık eğitimini başarana kadar geçecek süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Meslek Yüksekokulunun ve fakültelerin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilir. Öğrenci istediği takdirde ikinci yarıyılda yerleştirildiği program derslerine devam edebilir. Bu öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. İngilizce hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder. İngilizce hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara İngilizce başarı sertifikası verilir.

Program 

İngilizce Hazırlık haftalık ders müfredat programı, Üniversitemiz İngilizce eğitim ve öğretim yapan programlarındaki öğrencilerin, İngilizce işlenen ve verilen dersleri takip edebilmeleri için hazırlanmıştır.

Hazırlanan haftalık ders müfredat programında dört dil becerisi göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar yazma, okuma, dinleme / konuşma ve dil bilgisi olarak sıralanabilir. Haftalık ders müfredat programında ders saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

Okuma dersi 6 saat, yazma dersi 6 saat, konuşma / dinleme dersi 6 saat, dil bilgisi dersi 4 saat ve konuşma / dinleme becerileriyle ilgili çalışmayı kapsayan video dersi 2 saattir. Bu kapsamda, haftalık eğitim süresi toplam 24 saattir. Eğitimle ilgili, sınav haftalarını da içeren her biri 9 hafta süren 4 modül vardır ve bir fiil yapılmak suretiyle 32 haftalık eğitim süreci bulunmaktadır. Bu süreye, seviye belirleme sınavı, hazırlıktan muaf tutulma sınavı, Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatil günleri ile yapılacak yarıyıl sınavları ile final sınavına ayrılan günler dâhil değildir. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programını bitirip, bölüm derslerine başlayabilmeleri için bu final sınavından en az 60 puan ve üzeri not almaları gerekmektedir.

Plato İngilizce Yeterlilik Sınavı: PIYES

Kayıt oldukları bölüm derslerini İngilizce olarak görecek öğrencilerin hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabilmeleri için geçmeleri gereken sınavdır. 

Bu Sınav :
1 .Dönem başında yeni kayıt olan öğrenciler ile önceki yıldan hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrencilerin gireceği Eylül dönemi PİYES1,
2. Dönem başında geçişlerle gelen öğrenciler ve hazırlık sınıflarından isteyen öğrencilerin girebileceği KIŞ dönemi PİYES 2,
Hazırlık Okulu sonunda verilecek PİYES 3,
Olarak yılda 3 defa verilir.

PLATO öğrencilerinin, İngilizce Dilinde bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, ‘Dinleme’, ‘Okuma’, ve ‘Yazma’ becerilerini ölçer.

SINAV İÇERİĞİ

» İngilizce Dil Kullanımı (Use of English) 20 puan
» “Duyduğunu Anlama (Listening)” 20 puan
» “Okuduğunu Anlama (Reading)” 20 puan
» “Yazılı İfade (Writing)” 20 puan
» “Sözlü İfade (Speaking)” 20 puan

İlk dört bölüm (use of English, listening, reading, writing) yazılı olarak okunup değerlendirildikten iki gün sonra bu bölümlerin toplamı olan 80 puan üzerinden en az 40 puan alan öğrenciler Sözlü (Speaking) sınavına çağırılırlar. Konuşma (speaking ) notu da diğerlerine eklenerek elde edilen toplam notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sınavının tüm bölümlerinin değerlendirilmesi İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından okulda yapılır.
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin kompozisyonu iki ayrı öğretim elemanı tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine yazılır. Sonra bu iki çizelge karşılaştırılarak aynı olan notlar direkt yazılır. Arada beş (5) puana kadar fark ortalaması alınarak verilir. Fark beş puandan fazla ise 3. Öğretim elemanı ilk iki öğretim elemanının notlarını da göz önünde bulundurarak öğrencinin kompozisyonunu tekrar okuyarak nihai puanı verir.

PIYES Sınavı’na Eşdeğer Olan Sınavlar 

TOEFL ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri: 
Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.
» TOEFL – internet – based testten 72 puan almak,
» IELTS’ten 5,5 puan almak,
» FCE sınavından “C” seviye notu almak,
» YDS’den 65 puan almak ve buna ek olarak girmek zorunda olunan İngilizce hazırlık yeterlilik PİYES sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 puan almak.

Bu sınavlardan geçtiğini bildiren öğrencilerin belgeleri alınarak bu kuruluşlardan sorgulanır.
Alınan puanların yeterli olup olmadığına İngilizce bölüm öğretim elemanları karar verir.

Diğer Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde hazırlık sınıfını başarı ile bitirmiş öğrenciler için üniversite bazında değerlendirme yapılabilir. Plato Meslek Yüksek Okulu gerekli gördüğünde bu öğrencilerin PİYES sınavına girmelerini isteyebilir.
Yurt dışında anadili İngilizce olan bir okulda lise eğitimi almış öğrenciler İngilizce olarak yapılan bir mülakat sonucu PİYES sınavını geçip geçmeyeceğine karar verilebilir.

PLATO İngilizce Muafiyet Sınavı (PİMUS)

Bu sınav Türkçe bölümlere kayıt yaptırmış olan yüzyüze eğitim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin 1 sınıfta İngilizce Derslerinden muaf olup olmayacağına karar vermek için verilen sınavdır. Çoktan seçmeli test olarak hazırlanır ve optik okuyucu ile değerlendirilir.
Bu sınav 1 dönemin başlamasından önceki hafta içinde yapılır.

PLATO İngilizce Yeterlik Sınavı (PİYES)
PLATO İngilizce Muafiyet Sınavı (PİMUS)
Hazırlık Seviye Belirleme Sınavı (HSBS)

Plato İngilizce Yeterlilik Sınavı: PIYES

Piyes örnek sınavları ve çalışma notlarına ulaşmak için tıklayınız.

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE YETERLİLİK (PROFICIENCY) VE ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI ÖRNEK SINAV

Ayvansaray Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00