​İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın öğretim programı her biri en az 7 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek biçimde şöyle adlandırılmıştır:
 

  • ​​Başlangıç (A1)
  • Alt-Orta (A2)
  • Orta (B1)
  • Üst (B2) 

Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamaktadır. Dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde genel İngilizce öğretilir. Orta (B1) ve Üst (B2) seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. 

Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde süreç tabanlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, 7 haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olurlar. Buna ek olarak, eğitim programının ölçülmesi amacıyla süreç tabanlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi alternatif ölçme yöntemleri benimsenmiştir. 

Modülün sonunda öğrencilere Modül Tamamlama Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET’te 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir.
 

  • ​​harf notu: 85-100
  • B harf notu: 75-84
  • harf notu: 60-74
  • F harf notu: Kalır 

Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler.

Kent İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85′ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Tamamlama Sınavı’na (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen ve üniversitemizce eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Başvurular güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavları denklik tablosu (lisans ve lisansüstü öğrencileri için):​
 

KELTHARF NOTUTOEFL IBTPTE AKADEMİKAÇIKLAMALAR
95-100​A119-12087-90 
90A11083-86 
85A10679-82 
80B10272-78 
75B9267-71İngilizce Psikoloji Bölümü:İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken asgari puan.
70C8665 
65C8262 
60C7955İngilizce Diş Hekimliği Bölümü:İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken asgari puan

* KELT’ten alınan puanlar şu şekilde yuvarlanır:

59.50=60

64.50=65

69.50=70

74.50=75

84.50=85

89.50=90

* Tablodaki kısaltmalar

KELT: Istanbul Kent University English Language Test – İKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet-based TOEFL (https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments/TOEFL-iBT-Test)

PTE ACADEMIC: Pearson Test of English Academic Version (https://pearsonpte.com/)

* IELTS, YÖK’ün 22 Ocak 2016 tarihli kararı gereği İngilizce yeterliği için geçerliği olan sınavlar listesinde yer almamaktadır.   

* Denklik listesinde yer almayan diğer sınavların onayının değerlendirilmesi için ilgili belgenin taranmış bir kopyasının prep@kent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS)

İstanbul Kent Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi için tamamı çoktan seçmeli bir sınava girerler. Toplam süresi 50 dakika olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) isimli bu sınav, dilbilgisikelime bilgisiokuma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sınav öğrencilerin İngilizce düzeyini saptayarak onları İngilizce düzeylerine uygun bir Hazırlık sınıfına yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’na (KELT) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. Sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi, 30 kelime bilgisi, 20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşur. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler KELT’e girmeye hak kazanırken, diğer öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı’ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilir. Öğrenciler düzeylerine uygun sınıfa yerleştirilmediklerini düşünürlerse, birinci hafta içerisinde öğretim elemanlarıyla iletişime geçebilirler. Sınava girmeyen öğrenciler, bir A1 sınıfına yerleştirilip temel İngilizce eğitimine tabi olurlar.

Eğitim dili İngilizce olmayan bir lisans veya önlisans programına yerleşen öğrencilerin de bu sınava girerek İngilizce 101 ve/ya 102 derslerinden muaf olmaları mümkündür. Ayrıca Türkçe bir programda olduğu halde isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin de DBS’ye girmesi gerekmektedir.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KELT)

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (KELT- KENT English Language Test) İngilizce Hazırlık Programı’nın çıkış sınavıdır. KELT, akademik yıl başlamadan önce, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere uygulanır. Bu sınav, “okuma”, “dinleme”, “yazma” ve “konuşma” bölümlerinden oluşur. “Yazılı” ve “sözlü” olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. 

Yazılı sınav sabah yapılır. Aynı günün öğleden sonrasında ya da ertesi günü ikinci oturum yapılır ve “konuşma” sınavı verilir. “Konuşma” sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun bitiminde yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden “konuşma” sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez. Herhangi bir oturumun kaçırılması durumunda sağlık raporu ya da benzeri bir mazeret dahilinde bile sınavların telafisi yapılamaz. 

Öğrencilerin sınav günlerinde yanlarında resimli okul kimlikleri ile birlikte güncel resimli başka bir resmi kimlik daha bulundurmaları gereklidir. Resimlerin tanınmaması durumunda görevli ikinci bir resmi kimlik sorabilir.

KELT GİRİŞ ŞARTLARI 

Akademik yıl başında uygulanan İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesi üniversiteye yeni kayıtlı öğrencilere kayıt günlerinde DBS verilir. DBS’den yeterli puan alabilen öğrenciler ile iletişime geçilir ve kendilerine İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girmeye hak kazandıkları ve sınava ne zaman girecekleri bilgisi iletilir. Öğrenci bu aşamada İngilizce Hazırlık Programı’nda okumayı tercih edebilir. Bu tercihte bulunması halinde, öğrenci İngilizce Yeterlik Sınavı hakkından feragat etmiş olur. Yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler ise DBS sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı’ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilirler. 

Güz yarıyılı, bahar yarıyılı, ya da yaz dönemi sonunda KELT sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2, Üst Düzey) başarıyla tamamlamış ve derslere devam etmiş/devamsızlıktan kalmamış öğrenciler hak kazanır. 

Okuma Bölümü

Öğrencilerden iki okuma metnini okuyarak toplam 20 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaları beklenir. “Okuma” bölümü için toplam 60 dakika ayrılmıştır ve her bir soru 1.5 puan değerindedir. Öğrencilerden soruları verilen sürede cevaplayarak optik forma cevaplarını aktarmaları beklenir. Cevapları aktarmak için ek süre tanınmaz. Okuma bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin soru tipleri ile ilgili daha detaylı bilgi için kurumsal web sitesindeki örnek sınava bakmaları önerilir. Okuma bölümü sınavın yüzde 30’unu oluşturur.

Dinleme Bölümü

KELT’te iki dinleme parçası vardır. İlk dinleme parçası 10-15 dakikalık bir diyalog şeklindedir ve öğrencilerden bu konuşmayı dinlerken eşzamanlı olarak dinleme sorularını yanıtlamaları beklenir. İlk dinleme parçasında 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 10’dur. İkinci dinleme parçasında öğrencilerden 13-15 dakikalık akademik bir ders kaydını dinleyip not almaları beklenir. Daha sonra öğrencilerden aldıkları notları kullanarak, dinleme sonrası verilen soruları yanıtlamaları istenir. İkinci dinlemede 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 10’dur. Dinleme bölümü soru tipleri çoktan seçmelidir. Tüm dinleme bölümü için ayrılan süre 35 dakikadır. Cevapları optik forma aktarmak için ek süre tanınmaz. Dinleme bölümü sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. 

Yazma Bölümü

Öğrencilerden dinledikleri akademik ders kaydı ya da okuma bölümündeki metinlerden biriyle ilişkili bir fikri tartıştıkları bir kompozisyon yazmaları beklenir. Yaklaşık 300 kelimelik akademik bir kompozisyonu toplam 60 dakikada yazmaları istenir. Öğrenci kompozisyonları organizasyon, içerik, kelime ve dilbilgisi açılarından değerlendirilmektedir. Kompozisyon/yazılı ifade değerlendirme kriteri kurumsal web sitesinde örnek sınav bölümünde bulunabilir. Yazma bölümü sınavın yüzde 30’unu oluşturmaktadır. 

Konuşma Bölümü

İki sınav görevlisinin hazır bulunduğu salona öğrenciler ikili gruplar halinde alınırlar. “Konuşma” sınavı yaklaşık 15 dakika sürer ve sınav prosedürü gereği öğrencilerin performansları kaydedilir. Öğrenciler ilk oturumun yapıldığı gün yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden “konuşma” sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinden 30 dakika önce belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler asıldıktan sonra değiştirilemez. Konuşma sınavı üç kısımdan oluşur. İlk kısımda öğrencilere kendilerini tanıtmalarını için kişisel sorular sorulur. Sınavın ikinci kısmında öğrencilerden akademik bir konuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenir. Öğrencilere düşünme süresi verilir ve bu süre bitiminde konu hakkında yaklaşık bir dakika konuşmaları beklenir. Son kısımda ise öğrencilerin bir tartışma konusunu kendilerine verilen açıdan değerlendirmeleri ve karşı görüşü paylaşan diğer öğrenciyi ikna etmeye ve fikirlerini çürütmeye çalışmaları istenir. Bu tartışma yaklaşık altı dakika sürebilir. Öğrenci performansları dil bilgisi ve iletişim becerilerini kullanabilme, akıcılık ve içerik zenginliği açılarından değerlendirilmektedir. Sözlü sınav değerlendirme kriteri kurumsal web sitesindeki örnek sınav dosyasında bulunabilir. Konuşma bölümü sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

OKUMA BÖLÜMÜ
%30
Oku​​​ma Parçası 1: ortalama 1100 kelime, 10 soru
Okuma Parçası 2: ortalama 1500 kelime, 10 soru
Toplam Süre: 60 dakika
DİNLEME BÖLÜMÜ
%20
Dinleme Parçası 1 (While Listening): 10 soru, 15 dakika
Dinleme Parçası 2 (Listening Note-taking): 10 soru, ortalama 25 dakika
Toplam Süre: 40 dakika
YAZMA BÖLÜMÜ
%30
Kompozisyon: 60 dakika, 300+ kelime​
Toplam Süre: 60 dakika
KONUŞMA BÖLÜMÜ
%20​
1. Bölüm: Öğretim elemanıyla günlük konuşma (diyalog), ortalama 2 dakika
2. Bölüm: Akademik bir konu ile ilgili 1 dakika konuşma (monolog), ortalama 4 dakika
3. Bölüm: Diğer öğrenciyle tartışma, ortalama 8 dakika
Toplam Süre: Ortalama 15 dakika

SAMPLE KELT LECTURE

SAMPLE KELT WHILE

READING 1 & 2 TEXTS

READING 1 & 2 QUESTIONS

WHILE LISTENING QUESTIONS

LISTENING 2: LECTURE NOTE TAKING SHEET

WHILE LISTENING QUESTIONS

WRITING

ESSAY GRADING CRITERIA

SPEAKING EXAMINATION CRITERIA

LECTURE ANSWER KEY

SAMPLE KELT LISTENING 2 SCRIPT (NOTE-TAKİNG)

READING 1 & 2 ANSWER KEY

WHILE LISTENING ANSWER KEY

SAMPLE KELT LISTENING 1 SCRIPT

NOTLANDIRMA 

Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı kabul edilmeleri için genel toplamda en az 60 puan almış olmaları beklenir. Psikoloji bölümü öğrencilerinin ise en az 75 almaları gerekir. Toplam puanlar A, B, C ve F harf notları olarak ilan edilir. 100-85 aralığı A harf notuna, 84-70 aralığı B harf notuna, 69-60 aralığı C harf notuna tekabül eder. 60 puan altı puan alan öğrencilere ise F harf notu verilir. Sınav sonuçları, öğrencilerin @ogr.kent.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adreslerine mesaj gönderilerek duyurulur.

SINAVA İTİRAZ

Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edecek kişilerin İstanbul Kent Üniversitesi kurumsal web sitesindeki itiraz formunu imzalayarak bölüm sekreterine teslim etmeleri ya da taranmış bir kopyasını ya da fotoğrafını prep@kent.edu.tr adresine göndermeleri gerekir. İtiraz sonuçları iki gün içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar öğrencilerin okul e-posta adreslerine mesaj gönderilerek duyurulur.

Kent Üniversitesi Pte sınavı özel ders

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimiz, okulumuzca sadece belirli dönemlerde verilen İngilizce Yeterlilik Sınavı (KELT) dışında üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarını da sunabilirler. Üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Bu sınavların geçerlilik süreleri iki takvim yılıdır. Başvuruların fakülte derslerinin başlamasından en geç bir ay önce yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

ERASMUS EXAM SAMPLE

Kent Üniversitesi hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00