Sevgili Öğrenciler,

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümüne hoş geldiniz.

Pîrî Reis Üniversitesinin sunduğu disiplinler arası eğitimin dili İngilizce olduğu için İngilizce Hazırlık Bölümünde geçireceğiniz ilk yılınız büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerine, üniversiteye uyum sürecini aşmalarına ve eğitimin gelecekteki kariyerleri için önemini anlamalarına yardımcı olacak ilişkiler kurmayı amaçlar. Öğrencilerimiz yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerinde ileri seviyelere ulaşabilsinler diye yoğun bir İngilizce eğitim programı uygulamaktayız. Derslere gelmeniz ve aktif katılım sağlamanız, evde çalışmanız, düzenli olarak tekrar yapmanız ve verilen tüm ödevleri tamamlamanız ekili öğrenme için önemlidir.

Yeterlik Sınavı Avrupa Ortak Dil Kriterleri B1+ seviyesi dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Sınavı oluşturan dört bölüm – Yazma, İngilizce kullanımı ve Okuma, Dinleme, ve Konuşma- 2 farklı oturum olmak üzere toplam 2 günde uygulanır. Yeterlik Sınavının dört bölümü (her biri % 25) eşit ağırlığa sahiptir.
Her bölüm için bazı ‘örnek’ sorular indirebilirsiniz. Bu örnek sorular gerçek sınav sorularına örnektir ve gerçek sınavdaki soru sayısıyla aynı değildir.

Sınav bölümleri detaylı olarak aşağıdaki gibidir;

YAZILI SINAV

Yazılı sınav Dinleme, İngilizce Kullanımı ve Okuma, Yazma olarak 3 bölümden oluşur.

1. BÖLÜM  : DİNLEME-NOT ALMA
Bu bölümde öğrenciler bir konuşmayı iki defa dinleyip, notlarına dayanarak ilgili soruları cevaplarlar.

Dinleme parçasını(track) indirmek için tıklayınız.

Dinleme parçası örneğini indirmek için tıklayınız.

2. BÖLÜM  : İNGİLİZCE KULLANIMI & OKUMA

1. İngilizce kullanımı & Kelime bilgisi

 • Dil Bilgisi (GRAMMAR) Testi

Bu kısmı indirmek için tıklayınız.

 • Kelime Bilgisi (Genel ve akademik kelime bilgisi)

Bu kısmı indirmek için tıklayınız.

2. Okuduğunu Anlama

Öğrenciler bu bölümde iki okuma parçası okuyup, konuyla alakalı soruları cevaplayacaklar. Soru tipleri aşağıdaki gibidir;

 Ana fikir
 Çıkarım yapma
 Yüzeysel okuma
 Tarama
 Parçadaki göndermeyi bulma
 Bağlamdan anlamı tahmin etme

Bu kısmı indirmek için tıklayınız.

3. BÖLÜM  : YAZMA

Sınavın bu bölümünde öğrencilerden en az 4 paragraf ve 250 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazmaları beklenir.

Bu kısmı indirmek için tıklayınız.

KONUŞMA SINAVI

Bu bölümde, öğrenciler çeşitli genel kültür sorularını cevaplarlar ve sınav (öğrenci başına) yaklaşık on dakika sürer. Öğrencilerin performansı, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 Dilbilgisi ve doğru kullanım
 Akıcılık
 Telaffuz
 Kelime bilgisi

Bu kısmı indirmek için tıklayınız.

Cevap Anahtarına buradan erişebilirsiniz.

Proficiency Exam Sample – AKEY

Piri Reis Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

İngilizce Hazırlık Programı

 1. Piri Reis Üniversitesi İngilizce Dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumludur. CEFR dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır.
 2. PRU İngilizce Hazırlık Bölümünde programların, müfredat kılavuzlarının, ders kitapları ve materyallerinin tasarım aşamasında ve yabancı dil yeterliliğinin değerlendirilmesi hazırlıklarında CEFR ortak bir temel sağlar.
 3. PRU İngilizce Hazırlık Bölümünde Modüler sistem uygulanır ve öğretim programı her biri 8 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır.
 4. Modüller her biri bir İngilizce seviyesine denk gelen A1.1 (Alpha),  A1.2 (Beta), A2 (Gamma), B1 (Delta) düzeyleridir.
 5. Sınav değerlendirmeleri ve yeni seviyelerin düzenlenmesi için her modül sonrası bir hafta ara verilir.
 6. Öğretim tasarımı; dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler şeklindedir.
 7. Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere, 8 haftalık modül içerisinde kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir modül bitirme sınavı uygulanır. Öğrenciler kendilerine İngilizce kullanma olanağı tanıyan sınıf içi ve sınıf dışı ödev ve çalışmalardan da (PORTFOLIO) sorumludurlar.
 8. Modül içi sınavlarının ortalamalarının %60’ı ve öğrenci ödev ve çalışmalarının (portfolio) ortalamasının %40’ı alınarak modül içi notu belirlenir. Modül içi notunun %50’si ile Modül Bitirme sınav notunun %50’si alınarak modül başarı notu hesaplanır. Öğrencinin bir modülü başarı ile bitirebilmesi için Modül Başarı Notunun 100 üzerinden 60 olması gerekir. Modül başarı puanlama şeması aşağıdaki gibidir.

ı) İngilizce Hazırlık Bölümü’nde öğrencilerin bir üst modüle (seviyeye) geçebilmesi   için:

–     Modül içi notlarının 50 ve üzeri olması gerekir.

 • Öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85′ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Bitirme Sınavı’na (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir.
 • Bölüm Başkanlığının önerisi ile senato 60 olarak belirlenen taban başarı notunun  üzerinde bir notu da taban başarı notu olarak belirleyebilir.
 1. Bir modülde başarısız olan öğrenci o modülü (8 haftalık süreç) tekrar etmek zorunda kalır. Bu durum öğrencinin İngilizce Hazırlık Bölümü’nü bitirme süresini olumsuz etkileyebilir.
 1. Bir modül birden fazla tekrar edilebilir. Ancak, tüm öğrenciler İngilizce Hazırlık eğitimini en çok iki sene içinde tamamlamak zorundadırlar. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrenci İngilizce Hazırlık Bölümü’ne kabul edilmez.
 2. Başarısız olan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu zorunlu değildir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için her sene belirlenen yaz okulu öğrenim ücretinin ödenmesi zorunludur.
 1. Devamsızlık

Bütün öğrenciler derslere düzenli olarak katılmak zorundadır. Her öğrenci bir kurun (8 hafta) toplam ders saatinin %85’ine katılmalıdır. 35 ders, saatin kalan %15’e denk gelmektedir. Öğrenci devamsızlıkları her kur sonu hesaplanır. Devamsızlığı 36 saat olan öğrenciler başarısız sayılır ve kuru tekrar eder. Öğrenciler devamsızlıklarını üniversitemizin öğrenci hesap sayfalarından takip edebilirler.

 1. Rapor

Kaza, yaralanma, operasyon gibi durumlarda alınacak Heyet Raporu hakkı mevcuttur.

5. Sınavlar

 1. İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) : Bu sınavın amacı, öğrencilerin seviyesini belirlemek ve seviyelerine uygun programa yerleştirmektir. Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçer. Üniversitenin programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce Seviye Tespit Sınavına (İSTS) girmek zorundadır. Seviye tespit sınavında belirlenmiş olan notun üzerinde puan alan öğrenciler, İSTS’yi takiben yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (İYS) katılırlar.
 2. İngilizce Yeterlilik Sınavı (IYS): Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Dinleme becerilerini ölçen sınavdır. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler Hazırlık Bölümü’nü başarıyla tamamlamış olurlar ve fakültelerine devam hakkı elde ederler.
 3. Başarısız olmaları durumunda, takip eden akademik yılda seviyelerine uygun sınıflarda İngilizce Hazırlık eğitimine devam ederler.
 4. Ara sınav: Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Dinleme becerilerini ölçen sınavdır. Modül İçi Notuna %60 etki eder.
 5. Modül Bitirme Sınavı:  Öğrencilerin, modül bitiminde Dilbilgisi, Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini ölçen sınavdır.

Piri Reis Üniversitesi Pte sınavı özel ders

6. Muafiyet

Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmesi için, Pîrî Reis Üniversitesi Hazırlık Bölümü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olması ya da aşağıda belirtilen sınavlardan istenen minimum puanı elde etmesi gereklidir. Puanların geçerlilik süresi iki yıldır.

     Sınav                                       İstenen Minimum Puan

TOEFL (IBT)                                       84

YDS                                                    70

Pearson PTE Academic                      71

Piri Reis Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

 özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

www.ingilizcehazirlikatlama.com

www.halukhoca.net