İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı ile ön lisans ve lisans düzeylerinde İngilizce dersleri olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Üniversite’mizde öğrenim gören öğrencilerin dil gelişimine katkıda bulunan bu programların her biri, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alanında uzman bir kadro ile tasarlanmıştır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İngilizce programların ve İngilizce dil eğitiminin güçlü olduğu bir üniversitedir.

21. yüzyılın küresel dünyasında, İngilizce okuyup anlayabilen, derslerini dinleyip not tutabilen, sınıf içi ve sınıf dışı tartışmalarda fikir beyan edebilen, sınavlarda sorulan sorulara yanıt verebilen, kısaca dil becerisi açısından yetkin öğrenciler yetiştirmek, bizler için çok önemlidir. İngilizce Hazırlık Programı, ön lisans ve lisans düzeylerinde İngilizce dilinde yürütülen programlar ve İngilizce dersleri ile, öğrencilerimizin yaşamlarının her alanında dil becerilerini kullanabilmelerine yönelik bir eğitimi sunmak, birincil hedeflerimiz arasındadır.

Fenerbahçe Üniversitesi olarak alanında deneyimli ve yetkin akademik kadromuzla buradayız.

İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrencilerimiz dünya çapında kabul gören Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ile uyumlu bir eğitim programında eğitim görürler. Ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak, İngilizce dil becerilerini ilerletmeleri için öğrencilerimize, İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçmiş olsalar da, önlisans ve lisans programlarında akademik İngilizce ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış özel amaçlı İngilizce dersleri ve farklı yabancı dillerde dil eğitimi tasarlamaktayız.

Akademik İngilizce dil becerisinin geliştirilmesinde; probleme dayalı öğrenme, araştırma yapma ve akademik rapor yazma gibi ileri düzey becerileri kazandırmaya yönelik bir program takip etmekteyiz. Bu süreç, bilgiyi çeşitli kaynaklardan edinme aşamasından, formal akademik kurallara uygun olacak şekilde iyi araştırılmış akademik raporlar hazırlama aşamasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Modüler sistem nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nın öğretim programı modüler sisteme dayalıdır.

İngilizce Hazırlık Programı’nda bir akademik yıl, her biri 8 hafta süren 4 modülden oluşmaktadır. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nın (FBU-Placement) sonuçlarına göre öğrencilerimiz güz yarıyılının başında kendilerine uygun olan düzeylere; “Başlangıç” (A1), “Alt-Orta” (A2), “Orta” (B1) ve “Üst” (B2) yerleştirilirler. Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) düzeylerde genel İngilizce öğretilirken, Orta (B1) ve Üst (B2) düzeylerde akademik İngilizce öğretilir. Bir dilin yetkin kullanıcısı olabilmede gerekli; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, tüm düzeylerde bütünleşik bir anlayışla öğretilmektedir.

Modüler sistem, öğretim sisteminde değişime hızla uyum sağlayabilen esnek bir yapıdır.

Her modül, dinamik çalışma programına göre uygulanan öğretim süreçlerinden oluşmaktadır. Sistem, her öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlemesini ve kendi gelişiminin farkında olmasını sağlar, öğrencilerin gelişimlerinin yakından takip edilmesine imkan verir.

Düzeyler:

Başlangıç düzeyi (A1)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi yok ya da çok yetersiz/çok az ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için sırasıyla A2, B1 ve B2 modüllerini de başarıyla geçmeleri gerekir. Akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirerek İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler.

Başlangıç düzeyi (A1) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Temel İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımına hakim olursunuz.
 • Okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamaya yönelik beceriler kazanırsınız.
 • Paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temellerini kavrarsınız.
 • Topluluk içinde kısa süreli sunum yapma becerisi elde edersiniz.

Alt-Orta düzey (A2)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi başlangıç seviyesinin biraz üstünde ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için sırasıyla, B1 ve B2 modüllerini de başarıyla geçmeleri gerekir. Akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirerek İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler.

Alt-Orta düzey (A2) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Aşina olduğunuz konular hakkında ana fikirleri ve ayrıntıları anlayabilirsiniz.
 • Günlük konular hakkında sözlü olarak basit ve kısa açıklamalar sunabilirsiniz.
 • Yarı-hazırlıklı durumlarda basit gerekçeler sunarak desteklediğiniz fikirleri savunabilirsiniz.
 • Basit kalıplar kullanarak soru sorup yanıtlayabilirsiniz ve fikir alış verişinde bulunabilirsiniz.
 • Sıkça karşılaşılan günlük kelimeler kullanılarak yazılmış kısa ve basit metinleri okuyabilirsiniz.
 • Aşina olduğunuz konularda bir dizi basit ifade ve cümle yazarak akıcı bir paragraf oluşturabilirsiniz.

Orta düzey (B1)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi orta seviyede ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için B2 modülünü de başarıyla geçmeleri gerekir. İsteyen öğrenciler, başarılı oldukları takdirde, İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçip, hazırlık programını bitirebilirler ya da C1 ve C2 düzeyinde İngilizce öğrenimlerine devam ederler.

Orta düzey (B1) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Genel konular hakkında gerekçelere dayalı okuma ve anlama yapabilir, ayrıntıları ve ana fikirleri tespit edebilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin dinleme yapabilir, kritik bilgileri ve ana fikirleri not alabilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin tutarlı açıklamalar yapabilir, gerçeklere dayalı bilgiler sunabilirsiniz.
 • Rutin olmayan, hazırlıklı olmadığınız durumlar dahil olmak üzere genel konularda kendinize güvenerek iletişim kurabilirsiniz.
 • Açık ve net yapılandırılmış, içerisinde sıkça kullanılan kelimelerin yer aldığı metinleri okuyabilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin basit akademik yazım kurallarına uygun, açık ve uzun paragraflar yazabilirsiniz.

Üst düzey (B2)

Öğrecilerin İngilizce bilgisi orta seviyenin üstünde ise, bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrenciler, bu düzeyi başarı ile tamamlayıp İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. İngilizce Yeterlik Sınavı’ndaki başarı durumuna göre güz yarıyılının sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilirler ya da istedikleri takdirde, C1 ve C2 düzeyinde İngilizce eğitimlerine devam edebilirler.

 Üst düzey (B2) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Sosyal, akademik ve profesyonel hayatlarınızda karşılaştığınız, aşina olduğunuz veya olmadığınız konularda standart dili anlayabilirsiniz.
 • Geniş yelpazeye yayılan konularda özgün ve uzun konuşmaları anlayabilirsiniz.
 • Yapılandırılmış bir konuşmada önemli noktaları tespit edip, ana fikirlere dayalı notlar alabilirsiniz.
 • Nispeten daha az tahmin edilebilir durumlarda akıcı, doğal ve anlık iletişime geçebilirsiniz.
 • Rahatlıkla iletişim kurabilir ve söylemek istediklerinizi tam olarak ifade edebilirsiniz.

Modüler sistemde başarı notu ve bir üst düzeye geçme

Öğrenim görülen modülü en az 60 (altmış) puan not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, ilgili modülden başarılı sayılırlar ve bir üst düzey modüle devam hakkını elde ederler. Modül sonu not ortalaması 60 (altmış) puanın altında kalan öğrenciler başarısız sayılırlar ve takip eden dönemde başarısız oldukları modülü tekrar ederler. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Modüler sistemde ölçme ve değerlendirme

Her modül, 8 haftalık öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreci içerir. Öğrencilerin her modülde gelişimlerini ve eksiklerini tespit ve takip için ara sınav ve final sınavına ek olarak, kısa sınavlar uygulanmakta, portfolyo çalışmaları yürütülmekte, proje ve sunumlar yaptırılmaktadır. Her modül sonunda, öğrenciler, “A” (Çok İyi), “B” (İyi), “C” (Geçer), “F” (Kalır) harf notu ile değerlendirilirler. “F” harf notu alan öğrenciler, başarısız kabul edilerek aynı düzeyi tekrar ederler. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Modüler sistemde devam

Öğrencinin derslere, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Devam zorunluluğu İngilizce hazırlık programı için en az %80’dir. Öğrencinin bir modül boyunca devamsızlığı, ilgili modülün toplam ders saatinin %20’sini geçemez. Bir modülde yapılan devamsızlık süresi, diğer modülde yapılan devamsızlık sürelerine eklenmez. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

İngilizce Hazırlık Programı’nda sınavlar:

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement): İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi için çoktan seçmeli ve yazma bölümü olan Düzey Belirleme Sınavı’na girerler. Kayıt döneminde verilecek bu sınava yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin girmesi zorunludur. Düzey Belirleme Sınavı’nda, öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme ve yazma becerileri değerlendirilir.  Bu sınavdan 65 puan ve üzeri puan alan öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Sınavdan yeterli puanı almayan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı’ndaki uygun düzeylerden birine yerleştirilir. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. Bu sınavı kaçıran öğrenciler A1 düzeyinden öğrenime başlarlar. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

HAZIRLIK MUAFİYET ŞARTLARI

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olma koşulları

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency) yapılır. Bu sınav; ilgili öğretim yılının başında, güz ve bahar yarıyıllarının sonunda ve yaz okulu sonunda olmak üzere yılda 4 (dört) defa düzenlenir ve sınav tarihleri ilgili akademik takvimde önceden ilan edilir.

Bu sınavda; 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar ve kayıt yaptırdıkları programın birinci sınıfına veya kayıt durumuna göre Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği sınıflara devam ederler. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Ulusal ya da uluslararası sınav sonuçları ile İngilizce yeterliğini kanıtlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar

*Geçerlilik süresi olarak, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile üniversitemiz Güz dönemi başlangıç tarihi arasındaki süre dikkate alınır.
 

Fenerbahçe Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Sınav AdıGeçerlik SüreleriKabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik2 yıl55
TOEFL PBT2 yıl550
TOEFL IBT2 yıl72
CAE (Cambridge Advanced English)3 yılC
FCE (First Certificate in English)3 yılC
CPE (Cambridge English C2 Proficiency)3 yılC
KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL5 yıl60
FBU-Proficiency2 yıl60

*Tabloda yer alan sınavlardan Senato tarafından kabul edilen en az puanı alan ön lisans ve lisans programı öğrencileri İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar.

 • Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması şarttır.
 • Sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır.
 • Yabancı Diller Bölümü, sınav belgeleri hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.
 • ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.
 • Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency) puan yuvarlaması; virgülden sonraki kısım 5’den küçük ise alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
 • Örnek: 59.50=60
 • 68.40=68

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) için örnek sorular:

Dil bilgisi için örnek soru:

Ashley: David looks so sad these days. Do you know what his problem is?

John: Well, I am not sure but it may be about his job. He is thinking of quitting his job if he _______  a good one.

a) is finding

b) finds

c) found

d) has found

Kelime bilgisi için örnek soru:

A new study conducted for the World Bank by Murdoch University’s Institute for Science and Technology Policy (ISTP) has _______ that public transport is more efficient than cars.

a) applied

b) expanded

c) demonstrated

d) carried out

Okuma kısmı için örnek soru:

George pointed out to the reasons of the failure, but it was a futile act to save the company.

George _______.

a) didn’t want to save the company

b) was the reason of the failure

c) probably failed the company

d) discussed the causes of failure

Dinleme kısmında öğrenciler dinledikleri soruya göre, çoktan seçmeli cevaplar arasında en doğru ya da en uygun olan cevabı seçerler.

Yazma kısmı için örnek soru:

Write a paragraph describing a recent vacation that you took with your family. Be sure to describe the paragraph in detail, and conclude with what you loved most about your trip.

İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency): İngilizce Yeterlik Sınavı, İngilizce Hazırlık Programı’nın çıkış sınavıdır. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda daha önce başarısız olan öğrencilerin yanı sıra, yeni kayıt yaptırmış ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan 65 puan ve üzeri puan almış öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek zorunlu değildir.

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 60 puan almak suretiyle başarı sağlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı eğitiminden muaf tutulur ve ön lisans veya lisans eğitimlerine devam ederler.

İngilizce Yeterlik Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. Yazılı sınavın ertesi günü ikinci oturum yapılır ve konuşma sınavı verilir. Konuşma sınavı yaklaşık 15 dakika sürer ve bu sınav için, öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

İngilizce Yeterlik Sınavı giriş şartları

Akademik yıl başında öncelikle İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) verilir. Bu sınavdan yeterli puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girmeye hak kazanırlar. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan (FBU-Placement) yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı’nda uygun düzeylerden birine yerleştirilirler. 

Güz, bahar ve yaz dönemi sonunda İngilizce Yeterlik Sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören B1 modülünü 80 ve üzeri bir not ile tamamlamış ya da B2 düzeyini başarıyla tamamlamış öğrenciler hak kazanır. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)


 

Sınav AdıGeçerlik SüreleriKabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik2 yıl55
TOEFL PBT2 yıl550
TOEFL IBT2 yıl72
CAE (Cambridge Advanced English)3 yılC
FCE (First Certificate in English)3 yılC
CPE (Cambridge English C2 Proficiency)3 yılC
KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS / YÖKDİL5 yıl60

Fenerbahçe Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00