Işık üniversitesi exit sınavı özel ders

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Hazırlık Programı (PREP)

EĞİTİM AMAÇLARI

  1. Düzeyine göre, iki ya da bir yarıyıllık İngilizce Hazırlık Programı sonunda, öğretim dili İngilizce olan anadal programındaki dersleri takip eder.
  2. Yoğun okuma, okuduğu içeriği çözümleme, İngilizce verilen derslerde not tutma ve yazılı ya da sözlü verilen içeriği kendi yazısında ve/ya sunumunda kullanma gibi akademik becerileri edinir.

PROGRAM ÇIKTILARI

  1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B1+ düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığına ve dilbilgisine hâkim olmak
  2. İş, okul ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek, açık bir dille yazılmış İngilizce metinleri ya da konuşmaları kavramak ve analiz etmek
  3. Katıldığı derslerde etkin not tutabilmek ve bu notlarda öncelikli bilgileri seçebilmek
  4. İş, okul ve gündelik yaşamla ilgili konularda kendini akıcı ve anlaşılabilir bir biçimde ifade edebilmek
  5. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda kısa sunumlar verebilmek ve bu konularda sınıf içi tartışmalara katılabilmek

Işık Üniversitesi’nde tüm dersler İngilizce yapılmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı’nın başlıca hedefi, öğrencilerin İngilizce bilgilerini anadal programlarını izleyecek düzeye çıkarmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı Kapsamı

Core Language Development (CLD): Dilbilgisine ağırlık verirken aynı zamanda tüm dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerdir.

Beceri Geliştirme (Skill Development): Okuma (Reading), Dinleme (Listening) ve Yazma (Writing). Bu programlar öğrencilere anadal programlarında gerek duyacakları becerileri öğretmeyi hedefler.

ICT (Information and Communications Technology): Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının kullanımı, dil eğitimimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kendi öğretmenlerimizin hazırladığı materyallerin, İnternet ortamında bulunan kaynakların öğrencilerimizin sınıf içinde ve dışında dil bilgi ve becerilerini yoğun bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olması hedeflenmektedir.

Müfredatın İşlenişi

Dersler, programa katılan öğrencilerin Yerleştirme Sınavı’nda belirlenen İngilizce düzeylerine göre ayrılmış üç track (düzey) sistemi üzerine kurulmuştur. Herhangi bir track’e yerleştirilen öğrenciler, o akademik yılın sonuna kadar aynı track’te kalırlar.

 Sınavlar

Önemli Sınavlarla İlgili Genel Bilgiler 
(İndirme linkleri için “Sağ tıklama & kaydetme” yapmanız gerekebilir.)
Sevgili Öğrenciler,
Işık Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır.Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (TOEFL/YDS/ÜDS/PTE) belgelemek durumundadır. (Daha fazla bilgi)
 
İngilizce Yerleştirme Sınavı
Seviye Belirleme Sınavı’nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 75 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler. (Sınav Talimatları)
İngilizce Yeterlik Sınavı (Örnek Sınav)
Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%25) yazma (%25) ve konuşma (%25) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Konuşma sınavı aynı gün öğleden sonar veya ertesi gün verilebilir.
Sabah oturumu 2 bölümden oluşur.
İlk bölümde çoklu mini okuma metinleri verilir. Soru sayısı metinlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Okuma sınavı süresi ortalama 60 ila 75 dakikadır.
İkinci bölümde dinleme becerisi ölçülür. Dinleme metni 1500-1600 kelimeden oluşan genel bilgi içeren bir metindir ve ortalama 15-20 dakika sürer. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Dinleme kısmı bittikten sonra öğrencilerin tuttukları notları kullanarak 15-20 dakika içerisinde verilen soruları cevaplamaları beklenir.
Üçüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere 500-550 kelimelik bir okuma metni verilir. Öğrencilerin verilen metni okuyup özetini çıkarıp metinle alakalı soruya katılma/karşı çıkma şeklinde bir cevap vermeleri gerekir. Öğrenciler fikirlerini metinden aldıkları bilgiler ile desteklemedir. (Sınav Talimatları)
Çıkış Sınavı (Exit Exam) (Örnek Sınav)
 
Çıkış Sınavı Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.
Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden her biri %25 ağırlığındadır.
Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun* sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.
Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.
Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir. (Sınav Talimatları)

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.
Lisans Öğrencileri:
TOEFL PBT 532
TOEFL CBT 199
TOEFL IBT 72
YDS/e-YDS/ÜDS 60
PTE Academic 55
_______________
*Yaz Okulu’na katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu ücretlidir. Burslu öğrenciler ise bursları oranında az ödeme yaparlar.
*Midterm/Final Sınavları İçin Respondus Kullanım Talimatları

Işık üniversitesi Exit sınavı

özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Sample Proficiency Exam

Lecture (Audio)

Işık Üniversitesi hazırlık sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00