Kadir Has Hazırlık

Kadir Has Hazırlık

Kadir Has Hazırlık

İngilizce Yeterlilik Sınavı Eylül ayı ile birlekte yılda 4 kez yapılır. Her Akademik Yıl başında yapılan Eylül ayındaki Yeterlilik Sınavına tüm öğrenciler girebilir. Yıl içerisinde Ocak / Mayıs / Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden en az 60 alan) İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanır.

İngilizce Yeterlilik Sınavları ile İlgili Genel Kurallar:

– Sınav’ın ilk oturumu (okuma,yazma,dinleme) süresi 3 saattir. Bu süre içerisinde öğrenciler sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelemezler. Sınav sona ermeden öğrenciler sınav salonunu terkedemezler. Bu nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.

– İkinci oturum (konuşma) süresi her öğrenci için 5-7 dakikadır. İlk oturumda sınava girilen sınıfta belirlenen saatte öğrenciler hazır bulunmak zorundadır. İkinci oturumun detayları kayıt esnasında öğrenciye duyurulacaktır.

– Öğrencilerin, sınav salonunda cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yasaktır.

– Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Öğrencilerin sınav araç gereçleri (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanlarında olmak suretiyle sınava girmeleri gerekmektedir.

– Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir. Bu tespit sınav gözetmeni tarafından yapılır.

– Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresinde sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

– Öğrenciler, sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarını sınav salon görevlisine teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmaları gerekmektedir. İmza atmadan çıktıkları takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.

İngilizce Yeterlilik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

Yazma (Writing) Bölümü %30

Okuma (Reading) Bölümü %30

Dinleme (Listening) Bölümü %25

Konuşma (Speaking) Bölümü %15

Sınav iki aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşamada yazma, okuma ve dinleme becerileri test edilir.

2.Aşamada Konuşma becerileri test edilir.

Her Akademik Yıl başında yapılan Eylül ayındaki Yeterlilik Sınavına tüm öğrenciler girebilir. Yıl içerisinde Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alanlar ve devam şartını yerine getirmiş olanlar) İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanır.

Bulundukları Akademik Yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin, bir sonraki Akademik Yıl Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik (Proficiency) Sınavı’na girme hakları vardır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.

Öğrenciler İngilizce Yeterlilik (Proficiency) başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları güz ve bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar.

İngilizce Yeterlilik (Proficiency) notları öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeden Hazırlık Okulu programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki uluslararası Dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir.Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. Sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

(Linkin üzerinde sağ tıklayarak “Farklı kaydet / Save as”i seçerek dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)

Kadir Has Hazırlık  özel ders Haluk hoca  0532 343 65 00