Bahçeşehir Hazırlık

Bahçeşehir Hazırlık özel ders

Bahçeşehir Hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Bahçeşehir Hazırlık özel ders

Bahçeşehir Hazırlık  Sınavı , 4 Temel beceriyi ( Reading, Listening, Writing ve Speaking ) değerlendirmeye yönelik bir sınav uygulamaktadır. Sınav 2bölümden oluşmaktadır;

1. Bölüm (Yazılı Sınav Bölümü) Toplam 60 adet çoktan seçmeli soru ve 1 adet kompozisyon yazımı yer alır. Bunlar öğrencinin kelime bilgisinin yanı sıra, okuma, yazma ve dinleme becerilerini de değerlendirmeye yöneliktir. Ağırlık derecesi %80’dir. Sınav süresi ise 160 dakikadır. Yazılı bölüm 3 aşamada gerçekleşmektedir.

Reading : 45 soru / 55 dakika. Genel ve akademik kelime bilgisi, okuduğunu anlama (ana fikir bulma, çıkarımda bulunma, referansları bulma, kelimeyi tahmin etme) yanında cümle tamamlama, eş anlamlı cümleyi bulma, paragraf tamamlama, anlamı bozan cümleyi bulmaya yönelik yeterliliği ölçen sorular soruluyor.
Listening : 15 soru / 45 dakika. Dinlerken cevaplama ve not alma becerileri değerlendiriliyor.
Writing : Bu kısımda 3 konu veriliyor ve öğrencilerden bir tanesi hakkında kompozisyon yazmaları isteniyor. Ortalama 250 – 300 kelime yazılması beklenen sınav 60 dakika sürüyor.
2. Bölüm (Sözlü Sınav Bölümü)
Her öğrenciye 6 – 8 dakika süre tanınan kısa bir sohbet gerçekleştirilir. Bu bölümün ağırlık derecesi %20’dir. Sözlü sınav, genel konuşma becerilerini ölçmeye yönelik konuşma (kendini tanıtma, kişisel bilgi alışverişi, günlük yaşamı ilgilendiren durumlar hakkında konuşma) ve öğrencinin yönlendirdiği belli bir konu üzerine karşılıklı konuşma (kendi fikrini ifade etme, fikrini savunma, örneklendirme ve soruları cevaplandırma) şeklinde iki bölüm halinde gerçekleştirilir.

NOT : Genel konuşma bölümünden sonra sınavı yapan okutman, öğrenciye bir konu ile ilgili sorular sorar ve tartışmayı başlatır. Konuşmanın geri kalan kısmının öğrenci tarafından yönlendirilmesi beklenir. Okutman konuyu geliştirmek amaçlı yönlendirici sorular sorabilir. Burada öğrenciden aşağıda belirtilen konulardan herhangi biri hakkında fikrini belirtmesi beklenir:

Toplum
Seyahat
Aile
Dil
İş ve Çalışma Dünyası
Reklam
Güncel Konular (nüfus, savaş, felaketler, ekonomi, vs.)
Eğitim
Çeşitli Örgütleri (UNICEF, Greenpeace, vs.)
Sanat
Çevre
Spor
Sağlık
Medya
Suç
Bazı Bilgiler:

Lisans öğrencileri için geçme notu; 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri için geçme notu; 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan,
MYO öğrencileri için geçme notu; 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puandır.
Dikey geçiş düşünen MYO öğrencilerinin 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.

Bilgiler Bahçeşehir Üniversitesi Web sitesinden bilgi amaçlı alınmıştır. 

Bahçeşehir Hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00