Bilet 2 Sınavı Özel Ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Bilet Sınavı 2. Aşama

2. Aşama – Hazırlık Muafiyet Sınavı

BİLET 2. Aşama Sınavı 3 Bölümden oluşur: Okuma, Yazma, Konuşma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu sınavdan 60 ve üstü alanlar hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar. 60 altında alanlar BİLET 1. aşama sınavında belirlenen seviyelerine göre hazırlık programında öğrenim hayatlarına başlarlar.

Not: University of Liverpool ile anlaşmalı Çift Diplomalı programa kabul edilen öğrenciler için farklı bir değerlendirme sistemi uygulanır.

BİLET 2. Aşama Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye hobiler, medya gibi herkesin fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 4-5 soru yöneltilir.

Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 4-5 soru sorulacaktır.
Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.
Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.
Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.
Sorulara çok kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.
Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)
Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin.
Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.
Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.
Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).
Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
İletişim
Akıcılık
Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

BİLET 2. Aşama Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir.

Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın.
Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.
Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.
Sorular, metindeki bilgiyle aynı sırada düzenlenmiştir. Bir soruyu cevaplayıp diğer soruya geçtiğinizde metni en baştan okumanıza gerek yoktur. Metinde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Sorunun 3-4 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır. Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede faydalı olabilir.
Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:
Klasik tipte “Wh- soruları (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilinir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir
BİLET 2. Aşama Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde 300-350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.
Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın . Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.
Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.
Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.
Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her komposizyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.
300-350 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 1,5-2 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.
Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.
Sınav sonunda yazınızın gramer ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.
Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

İçerik
Organizasyon
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

  • Kurumsal TOEFL (TOEFL® ITP)

Bu sınav İngilizce’yi anlama ve kullanma becerisini ölçer. Sınav 3 bölümden oluşur ve toplam süresi 115 dakikadır.

Dinleme bölümünde birden fazla kısım vardır. Her bir kısım için belirli bir süre verilir ve ortalama 35 dakikada bölüm sona erer. Dinleme bölümünde toplam 50 soru vardır.

Dil Bilgisi bölümünde 40 soru vardır ve bu bölümün süresi 25 dakikadır.

Okuma bölümünde 50 soru vardır ve bu bölümün süresi 55 dakikadır.

Aşağıda her bölüm için detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

 

Kurumsal TOEFL Sınavı / Sınav Özeti (Tablo 1.1)

Bölümler Soru Sayısı Süre Not Aralığı
Dinleme 50 35 dakika 31–68
Dil Bilgisi 40 25 dakika 31–68
Okuma 50 55 dakika 31–67
TOPLAM 140 115 dakika 310–677

 

Kurumsal TOEFL Sınavı / Dinleme Bölümü

Dinleme bölümünde üç kısım vardır. Birinci kısımda her bir kısa diyalog ya da monologu takiben bir soru sorulur. Toplam 30 sorudan oluşur. İkinci kısımda daha uzun bir konuşma ve konuşmayı takiben birden fazla soru sorulur. Üçüncü kısımda ise yine birden fazla konuşma ve her birini takiben bir kaç soru sorulur.  Dinleme bölümünde konuşmalar ve takip eden sorular sadece bir kez dinlenir. Konuşmalar ve sorular tekrarlanmaz. Öğrenci dinlediği konuşma ve soruyu takiben sınav kitapçığında ilgili soru için verilen dört şıktan doğru olanını 12 saniye içinde cevap kağıdına işaretlemek zorundadır. Öğrenci cevap kağıdı dışında hiçbir yere işaretleme yapmamalı ya da yazı yazmamalıdır.

Kurumsal TOEFL Sınavı / Dil Bilgisi Bölümü

Bu bölüm İngilizce Dil Bilgisi ve doğru yazılı ifadeyi tanıma becerisini ölçmeyi hedefler. İki tip soru vardır. Birinci kısımda öğrenci verilen 4 seçenekten cümleye gelmesi gereken doğru cevabı işaretler.

Örnek soru:

Geysers have often been compared to volcanoes _______ they both emit hot liquids from below the Earth’s surface.

A.           due to
B.           because
C.           in spite of
D.           regardless of

 

İkinci kısımda her cümlede altı çizili 4 kısım vardır. Öğrenciden hatalı kısmı ilgili seçeneği işaretleyerek belirtmesi istenir.

Örnek soru:

2

Kurumsal TOEFL Sınavı / Okuma Bölümü

Okuma bölümü okuma ve anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bu bölümde akademik konularda çeşitli kısa yazılar okurlar ve takip eden soruları cevaplandırırlar. Her soru için 4 cevap seçeneği vardır.

Örnek Soru:

The railroad was not the first institution to impose
regularity on society, or to draw attention to the
importance of precise timekeeping. For as long as
Line merchants have set out their wares at daybreak and
(5) communal festivities have been celebrated, people have
been in rough agreement with their neighbors as to the
time of day. The value of this tradition is today more
apparent than ever. Were it not for public acceptance of
a single yardstick of time, social life would be unbearably
(10) chaotic: the massive daily transfers of goods, services,
and information would proceed in fits and starts; the
very fabric of modern society would begin to unravel.

 What is the main idea of the passage?

A. In modern society we must make more time for our neighbors.
B. The traditions of society are timeless.
C. An accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society.
D. Society judges people by the times at which they conduct certain activities.

 

 

Daha fazla örnek soruya aşağıdaki linkten erişilebilir.

http://www.ets.org/toefl/pbt/prepare/sample_questions

 

Yazma Bölümü

Kurumsal TOEFL sınavını takiben öğrencilerin yazma becerisini ölçmek için ayrı bir bölüm daha verilir. Yazma bölümü tek parçadan oluşur. Bu bölümde öğrenciler verilen konu ile ilgili tecrübelerine dayanan 400 ya da daha fazla kelimeden oluşan bir kompozisyon yazarlar. Konuya dair görüşlerini belirtmeleri, açmaları ve desteklemeleri gerekmektedir. Bölümün toplam süresi 60 dakikadır.

Bilet 2 Sınavı Özel Ders Haluk hoca 0532 343 65 00

 

Bilet Sınavı örneği

www.ingilizcehazirlikatlama.com

www.ingilizceozeldersi.gen.tr

Summary
Article Name
Bilet 2 Sınavı Özel Ders
Description
Bilet 2 Sınavı Özel Ders Haluk hoca 0532 343 65 00 Bilet Sınavı 2. Aşama 2. Aşama - Hazırlık Muafiyet Sınavı BİLET 2. Aşama Sınavı 3 Bölümden oluşur: Okuma, Yazma, Konuşma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu sınavdan 60 ve üstü alanlar hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar.