İtü suny İngilizce hazırlık atlama sınavı İngilizce özel ders

İtü UOLP İngilizce hazırlık atlama sınavı 

İtü UOLP İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı 

İtü UOLP İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 239 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye’de mühendislik mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, bilime ve bilimin  evrenselliğine inanan, teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi için çalışan,  araştırma odaklı, 23 bölümü ABET’den eş değerlilik alarak eğitimde kalitesini ispatlamış, ve bu nedenlerle Dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite içinde yeralan,  bir şehir üniversitesidir.  Türkiye’nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, binalarında, enerji santralleri, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislerinin ve mimarlarının alın teri ve emeği vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 31000 öğrenci 2280 öğretim üyesi ve 2400 civarında doktora öğrencisi vardır.  Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurtdışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarışacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir. Bu çerçevede geliştirmiş olduğu, öğrenci alımına açık 9 adet Çift Diploma Programları ile de ülkemizde lider konumdadır.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY)
SUNY New York Eyaleti  içinde Şehir içinde ve dışlarında yeralan Long Island’dan  Buffalo’ya , Plattsburgh’dan  Binghamton’a kadar geniş  bir alana yayılmış kampüslerden oluşmaktadır.  Bu kampüsleri aşağıdaki linki tıklayarak harita üzerinden  yerleşimlerini öğrenebilirsiniz.  İlgilendiğiniz yerleşkelerin üzerine tıklayarak da  web sayfalarından onlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilisiniz.

http://www.suny.edu/Student/campuses_map.cfm

 

​MONTANA STATE UNIVERSITY
Montana Eyalet Üniversitesi, 1893 yılında kurulmuş olup Montana’nın en büyük üniversitesidir. İdeal bir üniversite şehri olan 30 000 nüfuslu Bozeman’da yaralan kampus öğrenciler için güvenli ve sıcak bir yaşam ve öğrenme ortamı sunmaktadır. MSU, 100’ün üzerinde lisans, 60’a yakın yüksek lisans ve doktora programı ile 400’ü 75 ayrı ülkeden uluslararası öğrenci  olmak üzere 12 000 öğrenciye eğitim vermektedir. MSU ulusal üniversiteler arasında ilk 150’de yer almaktadır. Üniversitenin dağlar ve nehirlerle çevrili, doğal güzellikler arasında olması ve dünyaca ünlü Yellowstone Doğal parkının sadece 150 km kuzeyinde yerelması, kampusu özellikle Çevre Bilimleri öğrencileri için doğal bir laboratuar haline getirmektedir. Montana Eyalet Üniversitesiyle ilgili daha detaylı bilgiye www.montana.edu adresinden ulaşılabilir.

 

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

İTÜ gibi köklü bir geçmişe sahip olan ve 1881 yılında kurulan NJIT; 136 lisans, 41 master ve 19 doktora programı ile teknolojik bir araştırma üniversitesidir. Üniversite, Fakülteler ve tüm programlar Orta Amerika Derneği ve Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Programların her birinin ayrı ayrı akreditasyonu vardır. NJIT, öncü araştırma üniversitelerinden biridir ve yüksek nitelikli mühendis yetiştiren en iyi üniversiteler arasında yer almaktadır. 2015 verilerine göre 11.300 öğrencisi bulunan NJIT, 2013 yılında BuzzFeed tarafından en değerli üniversite seçilmiş, ayrıca US News And World Report’da göre en iyi 19. ulusal üniversite ünvanını almıştır.  

UOLP İngilizce şartı nedir? İngilizce şartını yerine getiremeyenler için prosedür nedir?

UOLP’de öğrenim dili %100 İngilizce’dir ve öğreniminizin bir kısmını ABD’de tamamlayacağınız için ABD’deki ortak üniversitelerle anlaşmalar gereği uluslararası standart sınavlar olan TOEFL sınavlarından yeterli puanı almanız gerekmektedir. Bazı programlarda İngilizce dil yeterliğine ilişkin özel koşullar bulunmaktadır. Lütfen ilgili programdan dil koşullarını kontrol ediniz.

TÜRKİYE’DE ALINAN TOEFL IBT SINAV SONUÇLARI SADECE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TOEFL SINAV MERKEZLERİNDEN ALINDIĞI TAKDİRDE GEÇERLİDİR.

İTÜ Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 5, 2. bendi uyarınca, Üniversiteye kabul edilen UOLP öğrencilerinden yabancı dil düzeylerinin yeterliğini Senatonun belirlediği sınavlardan biri ile belgeleyemeyenler İngilizce hazırlık programına kabul edilirler.

2017-2018 akademik yılı itibariyle, İTÜ Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7, 3. bendi uyarınca, üniversiteye kabul edildikleri eğitim öğretim yılında, uluslararası sınavlardan birinden başarılı olan UOLP Hazırlık öğrencilerinin isterlerse İngilizce hazırlık öğretimine devam etmeyip takip eden yarı yılda fakültelerindeki öğrenime başlayabilmeleri için Senato tarafından belirlenen devam koşulunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, UOLP öğrencileri, üniversiteye kabul edildikleri yıl, UOLP hazırlık programındaki derslere devam edebilmeleri için dönem içi performans ve sınav ortalamalarından en az yüzde 50 başarı sağlamakla yükümlüdürler.

* TOEFL IBT/PBT sınavlarının geçerliliği 2 yıldır.

İngilizce koşulunu yerine getiremeyen öğrencilerimiz, düzey belirleme sınavına tabi tutularak mevcut İngilizce düzeylerine göre A – B – C – D kurlarından birine yerleştirilir  ve bir yıl boyunca akademik İngilizce ve TOEFL sınavına yönelik eğitime tabî tutulur. Kurumsal TOEFL sınavını kabul eden programlar için ilk dönem başında, ilk dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda olmak üzere yılda 3 kez Kurumsal TOEFL sınavı uygulanır. İlk dönem başındaki Kurumsal TOEFL sınavını geçen öğrencilerimiz Hazırlık eğitimi almadan 1. yıl eğitimlerine başlarlar. İlk dönem sonunda gerekli dil koşullarından herhangi birini sağlayan öğrencilerimiz ikinci dönem Hazırlık Programı’na devam etmezler. 1. yılın ikinci döneminden üstten ders alarak eğitimlerini sürdürürler. İkinci dönem sonunda TOEFL sınavlarından gerekli puanı alan öğrencilerimiz 1. sınıfa başlamaya hak kazanırken, dil yeterlik koşulunu hazırlık senesinin sonunda yerine getiremeyen öğrencilerimiz bir yıl daha UOLP Hazırlık Programı’na kayıt yaptırabilirler. UOLP öğrencilerinin en fazla iki yıl hazırlık okuma hakları bulunmaktadır.

Gerekli İngilizce koşulunu sağlayamayan öğrencilerimiz, isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7nci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Üniversite Senatosu’nun 22.09.2016 günlü ve 640 sayılı kararı gereğince, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren IELTS sınavı kabul edilmeyecektir.

 

 

Summary
Article Name
İtü UOLP İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
Description
İtü UOLP İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı  İtü UOLP İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00 ​İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 239 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de mühendislik mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.