Üniversite İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Özel Ders Platformu

Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlik  Sınavı 

Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı | Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı


Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlik  Sınavı 

Sabancı Üniversitesi ELAE Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ – ELAE SINAVI

Sabancı Üniversitesi Hazırlık sistemi nedir?

Temel Geliştirme Yılı (TGY) Sabancı Üniversitesi ‘nde sunulan eğitimin en önemli parçalarından birisidir. Lisans eğitimine kabul görmüş, ancak İngilizce yeterliliği kısıtlı düzeyde olan öğrencilerin, üniversite deneyiminin ilk aşamasıdır.

TGY ilk denemede  Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlik  Sınavı nı geçemeyen öğrencilerin, dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu gelişim, öğrencilerin okuma ve anlama ve dinleme ve anlama becerileri ile sorgulama, araştırma ve hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerini zenginleştirmeleri ile sağlanır.

TGY diğer “hazırlık” programlarından şu şekilde farklılık gösterir:

TGY dersleri sınava dayalı değildir. Bir düzeyden, diğerine ilerleme, ancak dersin gerekliliklerini yerine getirmiş olmakla sağlanabilir. Sınavlar, gerekliliklerin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.
Dersler konu bazlıdır. Öğrencilerin dil yeterlilikleri ilerledikçe, konular, daha fazla akademik nitelik kazanır.
Ders malzemeleri “içerik” ağırlıklıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini bir yandan İngilizce dil yetisi ve akademik beceriler açısından geliştirirken bir yandan da hem geçmişteki hem de güncel genel kültür bilgilerini zenginleştirmelerine olanak sağlar.
TGY’nın hedefi, öğrencilerine “Birinci yıl” derslerine başladıklarında gerekli olacak akademik başarıda katkıda bulunacak okuma ve her türde-sözel ve sözel olmayan- iletişim kurabilme yetilerini kazandırmış olmaktır.

Lisans programının birinci yılına başlayabilmek için İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, aldıkları nota bağlı olarak Temel, Orta ve İleri-Orta olmak üzere üç farklı seviyeye yerleştirilirler. Herhangi bir seviyeden bir üst seviyeye geçiş, öğrencinin o seviyede gösterdiği başarıya bağlıdır.

Program sonundaki İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilmek için tüm İngilizce ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi sonucunda en az %70’lik başarının sağlanması gerekir. Bu değerlendirmeye, alınan sınav sonuçları, ev ödevleri, ders sırasında yapılan küçük testler, vb. dahildir. İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilmek için bu başarının sağlanması şarttır. Bu başarıyı sağlayamayan öğrencilerin, ders yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 7 haftalık yaz okuluna devam etmeleri, yaz okulunu başarı ile tamamlamaları ve sonra da İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girmeleri gerekir.

Dersin değerlendirmesi sonucunda gerekli başarıyı sağlayan (en az %70) ancak İngilizce Dil Ölçme Sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler, Eylül ayında yeni gelen öğrencilerle birlikte İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girerler. Bu sınavda da başarısız olmaları sonucunda, bir yıl ek süre talebinde bulunarak, bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilirler.

Programın tamamlanabilmesi için İngilizce derslerinin yanısıra Türkçe ders yükümlülüklerinin de sağlanması gerekir. İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olduğu halde, Türkçe ders yükümlülüklerini tamamlayamayan öğrencilerin lisans programlarının ilk senesinde bu dersleri tamamlamaları beklenir.

SABANCI UNIVERSITY SCHOOL OF LANGUAGES ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM

(Practice Test)

*Please complete this exam in the order that it is listed below. Read all instructions carefully.

 

Stage One

Section I-Grammar

Section II-Vocabulary

Section III-Writing

 

Stage Two 

Click here for information about stage 2

 

The practice tests below are based on the NEW ELAE format.

Section I – Writing

Writing Sample 1

Writing Sample 2

Writing Criteria

 

Section II – Listening

[Listen 1 & 2]

Listening One

Answer Key 

Listening Two

Answer Key

 

Section III – Reading

Reading One

Answer Key

 

Reading Two

Answer Key

 

Sample Student Papers – Writing

Student 1 (Caner Discigil): Page 1 & Page 2

 

This essay was given a grade of 10 based on the ELAE Impressionistic Writing Criteria (please refer to the Writing Criteria section on this website).

 

Student 2 (Kerem Cakiroglu): Page 1 & Page 2

This essay was given a grade of 7 based on the ELAE Impressionistic Writing Criteria (please refer to the Writing Criteria section on this website).

 

Sample Student Paper – Writing – NEW!

How to be successful in the Stage 2 ELAE –Click here

 

Sabancı Üniversitesi ELAE Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

 

 

Comments are closed.

© 2024 İngilizce Hazırlık Atlama — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑