Işık Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / Işık Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı / Proficiency Hazırlık Özel ders / Proficiency Hazırlık Sınavı / Proficiency İngilizce hazırlık / Proficiency Sınavı / Proficiency sınavı , / Proficiency Sınavı hazırlık / Proficiency Sınavı özel ders

Işık Üniversitesi hazırlık sınavı

Işık Üniversitesi hazırlık sınavı,

İngilizce Hazırlık Programı

Işık Üniversitesi’nde tüm dersler İngilizce yapılmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı‘nın başlıca hedefi, öğrencilerin İngilizce bilgilerini anadal programlarını izleyecek düzeye çıkarmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı Kapsamı

Core Language Development (CLD): Dilbilgisine ağırlık verirken aynı zamanda tüm dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerdir.

Beceri Geliştirme (Skill Development): Okuma (Reading), Dinleme (Listening) ve Yazma (Writing). Bu programlar öğrencilere anadal programlarında gerek duyacakları becerileri öğretmeyi hedefler.

ICT (Information and Communications Technology): Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının kullanımı, dil eğitimimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kendi öğretmenlerimizin hazırladığı materyallerin, İnternet ortamında bulunan kaynakların öğrencilerimizin sınıf içinde ve dışında dil bilgi ve becerilerini yoğun bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olması hedeflenmektedir.

Müfredatın İşlenişi

Dersler, programa katılan öğrencilerin Yerleştirme Sınavı’nda belirlenen İngilizce düzeylerine göre ayrılmış üç track (düzey) sistemi üzerine kurulmuştur. Herhangi bir track’e yerleştirilen öğrenciler, o akademik yılın sonuna kadar aynı track’te kalırlar.

Işık Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır.Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır.. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (TOEFL, IELTS, YDS/KPDS/ÜDS) belgelemek durumundadır. (Daha fazla bilgi)

İngilizce Yerleştirme Sınavı

Seviye Belirleme Sınavı’nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 90 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%35) ve yazma (%40) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlamaktır. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakKında düşünmeleri sağlanır.

İkinci bölümde bir okuma metni verilir. Öğrencilerin toplam 20 çoktan seçmeli veya eşleştirmeli soruyu 60 dakika içinde cevaplandırmaları beklenmektedir.

Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür. Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm, yaklaşık 10-12 dakikalık metinlerden oluşur. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunur. Buradaki amaç, öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir önfikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamaları istenir. Daha sonra ise metnin ikinci bölümüne geçilir.

Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 60 dakika içinde akademik bir kompozisyon yazmaları beklenir.

Örnek Sınavlar

Çıkış Sınavı (Exit Exam)

Çıkış Sınavı Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.

Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) ve Writing (Yazma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden Reading (%25) ve Listening (%35) çoktan seçmelidir. Writing 2 bölümden oluşur: Bunlardan birinde öğrenciler “Response Paragraph” (%15), diğerinde ise “Essay” (%25) yazarlar.

Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun* sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.

Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir.

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.

Lisans Öğrencileri:

IELTS 6

TOEFL Paper 480

TOEFL CBT 170

TOEFL IBT 70

YDS/KPDS/ÜDS 75

Yüksek Lisans Öğrencileri:

IELTS 6.5

TOEFL Paper 512

TOEFL CBT 200

TOEFL IBT 79

YDS/KPDS/ÜDS 85

Practice Exams

Sample Proficiency Exam

Lecture (Audio)

Işık Üniversitesi hazırlık sınavı Haluk hoca 0532 343 65 00

www.ingilizceozeldersi.gen.tr