İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Belirleme Sınavı / Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı ingilizce özel ders

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet  sınavı , Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı , Kadir Has Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı, Kadir Has Üniversitesi İngilizce proficiency sınavı 
HAZIRLIK BÖLÜMÜ AMACI VE HEDEFLERİ

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Dil Öğreniminde Kazandırılması Hedeflenen Dört Ana Beceri

Dilbilgisi

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Okuma-Anlama

Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime haznesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

Dinleme-Anlama

Öğrenciler yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

Konuşma

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda, uygun teknikleri kullanarak sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler cümle- paragraf, kompozisyon aşamalarını tamamlayıp araştırma içeren denemeler yazarak programı tamamlar.
MODÜLER SİSTEM:

Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı Brighton ‘ Cardiff grupları için 7 haftalık 4 modülden; Dublin ‘ Exeter grupları için 7 haftalık 4 modül ve 6 haftalık 5. modülden oluşmaktadır.

Başarılı olma koşılları aşağıda ifade edilen biçimdedir:

Modül geçme notu 60′tır.
Yıl sonu geçme notu 60′tır.
Akademik yıl sonunda hiç kalmadan 4.modülü tamamlayan Avon, Brighton ve Cardiff öğrencileri ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.
Modül sonu notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %10′u, ortak sınavların %30′u ve Modül Sonu Sınavının %60′ı alınır.
Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.
80 ve üzeri modül ortalaması tututuramayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50′si ve final sınavı notunun %50′si alınarak hesaplanır.
Yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ile geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 60 almak gereklidir.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK OKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE YERLEŞTİRME SINAVI

Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı’na girer. Bu sınav öğrencinin kayıt olduğu ilgili lisans programını başarabilmek için yeterli dil düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek ve Hazırlık okuyacaksa dil düzeyini belirlemek için yapılır. Bu sınavda lisans programına devam edebilmek için en az 60/100 almak gereklidir.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Ayrıca TOEFL sınavından CBT 213 puan, IBT 79 puan; IELTS General Training sınavından ise 5.5 alan öğrenci hazırlık programından muaf tutulur.

MODÜL VE HAZIRLIK GEÇME

Hazırlık Okulu Modül Geçme Notu en az 60/100, Yıl Sonu Geçme Notu en az 60/100 olarak belirlenmiştir.
YETERLİLİK SINAV ÖRNEKLERİ

A- DİNLEME
Dinleme sınavının yapılabilmesi için şu adımları izleyiniz

1-(Outline) dosyasını indiriniz ve okuyunuz.

2-(Ses Dosyasını) Daha sonra ses dosyasını dinleyiniz. (Tercihen kulaklıkla dinleyiniz)

3-(Soru dosyasını) indiriniz ve sorularınızı dinlerken aldığınız notlara göre cevaplayınız.

B-YAZMA

1-(Yazma) dosyasını indiriniz ve okuyunuz.

C-OKUMA

1-(Okuma) dosyasını indiriniz ve okuyunuz.

www.ingilizcehazirlikatlama.com