Bilgi Üniversitesi Bilet 2 Sınavı

Bilgi Üniversitesi Bilet 2 Sınavı

Bilgi Üniversitesi Bilet 2 Sınavı 

BİLET 2. Aşama Sınavı 3 Bölümden oluşur: Okuma, Yazma, Konuşma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu sınavdan 60 ve üstü alanlar hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar. 60 altında alanlar BİLET 1. aşama sınavında belirlenen seviyelerine göre hazırlık programında öğrenim hayatlarına başlarlar.

Not: University of Liverpool ile anlaşmalı Çift Diplomalı Program ile İngilizce Öğretmenliği Programlarına kabul edilen öğrenciler için farklı bir değerlendirme sistemi uygulanır.

BİLET 2. Aşama Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 30’dur.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 1-2 soru yöneltilir.

Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 1-2 soru sorulacaktır.
Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.
Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.
Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.
Sorulara kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.
Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)
Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin.
Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.
Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.
Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).
Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
İletişim
Akıcılık
Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

BİLET 2. Aşama Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 30’dur.

Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın.
Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.
Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.
Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Örneğin, sorunun 5 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:
Klasik tipte “Wh- soruları (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir
Metnin anafikrini bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir soru. (Bunu ekledik)

BİLET 2. Aşama Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.
Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın . Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.
Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.
Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.
Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her komposizyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.
400 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 2-2.5 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.
Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.
Sınav sonunda yazınızın gramer ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.
Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

İçerik
Organizasyon
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

Bilet 2 sınavı örneği 

Bilgi Üniversitesi web sitesinden bilgi amaçlı alınmıştır.

Örnek Sınav

BİLET 2. Aşama Sınavının bir örneğini aşağıdaki linkin üzerine tıklayarak görebilirsiniz. 

BİLET 2. Aşama Örnek Sınav

Audio

Yazı Bölümü Değerlendirme Kriteri

Konuşma Bölümü Değerlendirme Kriteri

Bilgi Üniversitesi Bilet 2 Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00