İngilizce Muafiyet

İngilizce Muafiyet

İngilizce Muafiyet Sınavı

İngilizce Muafiyet Sınavı  özel ders çalışmalarının amacı , Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin veya hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin üniversiteler tarafından yapılan İngilizce muafiyet sınavını  geçerek, hazırlık sınıfına devam etmeden birinci sınıf eğitimine başlamalarını sağlamaktır.

İngilizce muafiyet sınavı içeriği üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Ancak genel itibari ile üniversitelerce yapılan İngilizce muafiyet sınavı  dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin tamamını veya bu becerilerden bazılarını ölçtüğünü söyleyebiliriz.

ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra Üniversiteler İngilizce muafiyet sınavı  tarihlerini ilan etmektedirler.

www.ingilizcemuafiyetsinavi.com