Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı İngilizce özel ders 0532 343 65 00

İngilizce Hazırlık Okulu

Sevgili Öğrenciler,

Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu adına öncelikle Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizleri kutlar, aramızda olmanızdan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

Okul ve okul sonrası her zaman ve her yerde karşılaştığımız İngilizce dilinde eğitim vermekte olan Lefke Avrupa Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu olarak, siz öğrencilerimize kalıcı ve etkin bir temel vererek, alacağınız eğitim-öğrenimin yanı sıra İngilizce dilinde yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerinde sizleri ileri düzeylere getirmeyi amaçlamaktayız.

Bu kitapçık, İngilizce Hazırlık Okulumuzla ilgili sıkça karşılaşılan sorularınıza yanıt vermek ve sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

İngilizce Hazırlık Okuluna “HOŞGELDINIZ” der, Hazırlık Okulu eğitim elemanları adına eğitim-öğrenim hayatınızda başarılar dilerim.

Figen ARKIN

İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü

 

İngilizce Hazırlık Okulu Binası

İngilizce Hazırlık Okulu, Lefke Avrupa Üniversitesinin Akıllı Binasında yer almaktadır. Bu bina 2007 yılında tamamlanıp hizmete girmiştir. Hazırlık Okulu için tahsis edilmiş 20 derslik, okutman ofisleri ( 3. katta), 7 bilgisayar laboratuarı, 2 görsel tasarım laboratuarı, kütüphanesi, konferans salonu, yazım merkezi, kafeteryası ve fotokopi merkeziyle hizmet vermektedir.

İngilizce Hazırlık Okulu Okutmanları
Lefke Avrupa Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. İngilizce Hazırlık Okulu %60’ı Türk ve %40’ı yabancı uyruklu okutmanı ile eğitim vermektedir. İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları rahat bir şekilde takip edebilecekleri İngilizce düzeyine ulaştırmayı hedeflemektedir.Hazırlık Okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  • Ana dili İngilizce olan kişilerle sosyal ve akademik içerikli konularda iletişim kurabilecek,
  • İngilizce dilinde kitap ve makaleleri okuyup anlayabilecek,
  • İngilizce rapor ve kompozisyon yazabilecek,
  • Derslerini anlayıp not tutabilecek,

seviyeye gelir.

Bu amaçlara ulaşmak için, Hazırlık Okulu, deneyimli okutmanlarıyla, İngilizce dil bilgisinin yanı sıra okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine önem vermektedir.

İngilizce Hazırlık Programı

Öğrencilerin fakülte için yeterli İngilizceye ulaşabilmeleri için Hazırlık Okulunda en az 1 yıl eğitim görmeleri gerekmektedir. Hazırlık programında öğrenciler haftada 23 saat ders görmektedirler. Kullanılacak olan kitap listesi aşağıda verilmiştir:

A Grupları

1- Oxford New English File:

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

+

Workbooks

2- Oxford Practice Grammar

Basic + Intermediate

3- Headway Academic Skills 1+2+3

4- Oxford Essential Dictionary

5- Totally True 1

6- Readers: 

Red Roses (Starter)

Survive (Starter)

Ned Kelly: A True Story (Stage 1)

The Coldest Place on Earth (Stage 1)

The USA (Stage 3)

Matty Doolin (Stage 2)

Information Technology (Stage 3)

Three Men in a Boat (Stage 4)

İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri tüm derslere ders kitaplarını ve sözlüklerini getirmekle yükümlüdürler. Ders kitabı olmayan öğrenciler derslere alınmamaktadırlar.

Yerleştirme Sınavı

Akademik yılbaşında, siz yeni kayıtlı öğrencilerin Yerleştirme ( seviye tespit ) sınavına girmeleri gerekmektedir. Yerleştirme Sınavı; okuma parçasını anlama, dil bilgisi, dinleme ve kelime bilgisini ölçerek öğrencilerin hangi seviyede eğitim alacaklarını tespit eder. Doğru seviyeye yerleşmek çok önemlidir. Öğrenciler aldıkları notlara göre CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) standartlarına göre farklı seviyelerdeki gruplardan birisine yerleştirilirler.

CEF Levels

A Groups: Beginner/Elementary Level :     A0-A1-A2

B Groups: Pre- Intermediate Level        :     B1

ELT ( İngilizce Öğretmenliği Bölümünde) eğitim alacak olan öğrencilerin, Yerleştirme sınavından en az 70 almaları gerekmektedir. Bu sınavdan 60–69 arası alan ELT öğrencileri, ileri düzeyde yazma ve konuşma becerisini içeren bir sınava daha tabi tutulurlar. 70 ve üzeri alan tüm ELT öğrencileri kendi bölümleri tarafından ek bir mülakata tabi tutulurlar.

Muafiyet/Yerleştirme ve Yeterlilik

Öğrencilerin sene başında İngilizce seviyelerinin belirlenmesi, sınıflara yerleştirilmesi ayrıca başarılı öğrencilere muafiyet verilmesi için yapılan sınav Yerleştirme Sınavıdır (Placement Test). Yılsonunda öğrencilerin geçme notunun (yılsonu not ortalaması) %40’ını oluşturan sınav ise Yeterlilik Sınavıdır. İngilizce Hazırlık Okulunda Yeterlilik ve Muafiyet sınavları iki şekilde yapılmaktadır. Öğrenciler sene başında Oxford Online Yerleştirme sınavına alınırlar. Sene başında bu sınavdan aldıkları not öğrencilerin hazırlık programından muaf olup olamayacaklarını belirler. Kalan öğrenciler ise bu sınavdan aldıkları nota göre uygun seviyedeki hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. İlgili ölçüt aşağıdaki gibidir:

CEF Seviye

Oxford Online Yerleştirme Sınav Notu Geçti / Kaldı
A0 0–17 Kaldı
A1 18–34 Kaldı
A2 35–49 Kaldı
*BL *50–59 *Şartlı Geçti
B1 60–68 Geçti
B2 69–85 Geçti
C1 86–102 Geçti
C2 103–120 Geçti

Sınavlar konusunda izlenen diğer bir yöntemse Hazırlık Okulu bünyesinde bulunan Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan Muafiyet ve Yeterlilik sınavlarının kullanılmasıdır. İlgili ölçüt aşağıdaki gibidir:

Sınav notu Kaldı/Geçti
0–49 Kaldı
*50–59 *Şartlı Geçti
60–100 Geçti

* Her iki sınav türünden de bu aralıkta bir not alan öğrencilere ek olarak konuşma ve yazma sınavları verilir. Eğer öğrenciler bu sınavlarda başarılı olurlarsa Hazırlık Okulundan muaf olurlar.

Sınavın hangi tarzda yapılacağı Hazırlık Okulu Müdürlüğü’nce öğrencilere duyurulur.

Ayrıca, aşağıdaki uluslararası geçerliliği olan sınavlardan birinden aşağıdaki nota sahip olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf tutulup, fakülteye geçiş hakkı kazanırlar.

TOEFL-IBT                              61
TOEFL ( Paper Based )        500
TOEFL (Computer Based)   173
FCE                                       Geçer not
IELTS                                         5
GCE ‘O’ LEVEL                         ‘C’
GCSE                                        ‘C’ 

Hazırlık Okulu’ndan muaf tutulmak isteyen öğrencilerin, kayıt döneminde dilekçe yazarak ellerinde bulunan belgelerin fotokopileriyle birlikte Hazırlık Okulu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Self-Access Center ( Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi ) ve Video Odası
Hazırlık Okulu öğrencilerine bilgisayar laboratuarlarında ve Video Odasında görsel-işitsel materyal ve internet destekli dil öğrenimi imkânı sağlanmaktadır. Her grubun haftalık ders saati yükünün 1–2 saatini bu aktiviteler oluşturmaktadır ve katılım mecburidir.

Ölçme ve Değerlendirme
Her akademik yılsonunda, öğrencilerin fakülte düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları aşağıdaki prosedür ile belirlenir. Bütün seviyelerde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Fakat İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okumak isteyen öğrencilerin 100 üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Yıllık değerlendirme notu, toplam 2 dönem ve bir yeterlilik sınav notlarının aşağıda belirtilen yüzdelikler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

I.                  
1.Dönem Notu: 
Vize:            %40
Final:           %60                                  
                   %100  

II.               
2. Dönem Notu: 
Vize:             %40
Final:            %60      
                     %100

III. 1. ve 2. Dönemde kazanılan toplam puanın hesaplanması: 
(1. Dönem notunun %30’u) + (2. Dönem notunun %30’u) = 2 Dönemde kazanılan toplam puan 

I.      Sene sonu notunun hesaplanması: 
A.
     I. Dönem notu:                                          %30
B.
     II. Dönem notu:                                         %30
C.
    İngilizce Yeterlilik Sınav notu:               %40    
Toplam:                                                   % 100 +  bonus puan 

BONUS: Öğrencilerin yıl boyunca okuyacak oldukları hikâye kitapları (Readers) ile ilgili verilecek olan sınavlarda (Quiz) aldıkları notların toplam 5 puan üzerinden ortalaması alınarak ayrıca “Academic Skills” derslerinde yapacak oldukları Portfolio çalışmaları için 5 puan üzerinden verilecek olan toplam not sene sonu notlarına eklenecektir (bir öğrenci en fazla 10 bonus puan kazanabilir).

Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı 
Tüm seviyeler için Yeterlilik Sınavı aynıdır ve bu sınav öğrencilerin yılsonu değerlendirme notunun %40’ını oluşturmaktadır. Yeterlilik Sınavı üç bölümden oluşmaktadır; dil bilgisi kullanımı, yazma ve okuma becerisi. Yeterlilik Sınavı akademik yıl boyunca derste öğretilen konuları içermektedir.
Hazırlık Okulunda yılsonunda başarılı olamamış öğrenciler yaz okuluna devam edebilirler. Yaz Okulunun amacı, öğrencileri 6 hafta süren eğitimin ardından Yaz Okulu yeterlilik sınavına hazırlamaktır. Yaz Okulu Yeterlilik Sınavından da başarılı olamayan öğrencilere yeni akademik yılbaşında yapılan yeterlilik sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulunu 1 yıl daha tekrarlamak mecburiyetindedirler.

Ocak Yeterlilik Sınavı
7 Ocak 2011 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı ile tüm Hazırlık Okulu öğrencilerine yeterli notu almaları şartı ile bölümlerine yarı dönem sonunda geçebilmeleri için bir şans tanınacaktır. Notlarına bakılmaksızın tüm öğrencilerin bu sınava katılma hakkı vardır. Bu sınavdan alacakları not yılsonu not hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.