Kadir Has Üniversitesi  Yeterlilik Sınavı

Kadir Has Üniversitesi Yeterlilik sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

 

Kadir Has Üniversitesi, fakültelerde verilen eğitimin İngilizce dilinde olmasını hedeflemektedir.

Akademik İngilizce dil becerileri kazanmak, öğrencilerin bölümde ihtiyaç duyacakları yetenekleri geliştirmesini sağlamaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulunda Modüler (Kur) sistem eğitimi dahilinde 4 seviye bulunmaktadır.

A1 : Başlangıç (Beginner)

A2 : Alt Orta (Pre-Intermediate)

B1 : Orta (Intermediate)

B2 : Üst Orta (Upper-Intermediate)

GÜZ DÖNEMİ

Akademik Yıl Güz ve Bahar dönemi Birleşik Modül, Yaz dönemi ise tekli modül olmak üzere toplam 5 modülden oluşmaktadır.Birleşik modüller Güz / Bahar döneminde 16’şar hafta, tekli modül Yaz döneminde 8 haftadan oluşur. Seviye Belirleme sınav sonuçlarına göre İngilizce düzeyleri belirlenen öğrenciler aşağıdaki gibi gruplandırılarak Hazırlık sınıfı Güz dönemi eğitimlerine başlarlar.

A1-A2: Başlangıç (Beginner)- Alt orta (Pre-Intermediate)

A2-B1: Alt Orta (Pre-Intermediate) – Orta (Intermediate)

B1-B2: Orta (Intermediate) – Üst Orta (Upper Intermediate)

B2-C1: Üst Orta (Upper Intermediate) – İleri (Advanced)

BAHAR DÖNEMİ

Güz dönemi sonunda genel not ortalaması 60 ve üstü olan ayrıca bulunduğu modülün devamsızlık şartını sağlayan öğrenciler üst modüle geçmeye hak kazanırlar. B1 ve B2 seviyelerinden en az 60 alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

A1-A2 öğrencileri;

· 40 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.

· 40 – 59 arası puan almaları durumunda A2- B1 seviyesinden devam ederler.

· 60 – 100 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.

A2-B1 öğrencileri;

· 40 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.

· 40– 59 arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler.

· 60 – 100 arası puan ile başarılı olanlar İngilizce Yeterlik sınavına girer.

*Seviye Belirleme Sınavının detayları Üniversite İnternet sayfasında duyurulacaktır.

B1-B2 öğrencileri;

· 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler.

· 45– 59 arası puan ile başarılı olanlar İngilizce Yeterlik sınavına girer.

· 60 – 100 arası puan ile başarılı olanlar İngilizce Yeterlik sınavına girer.

B2-C1 öğrencileri;

· İngilizce Yeterlik sınavına girer.

A2-B1, B1-B2, B2-C1 seviyelerinden başlayan öğrenciler modül sonu (Güz dönemi) genel başarı ortalamalarına göre Güz dönemi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanırlar ve sınavdan başarılı oldukları takdirde 2.Yarıyılda (Bahar dönemi) eğitimlerine bağlı bulundukları fakültelerde devam ederler.

Güz Dönemi sonunda B1-B2 seviyesini başarı ile tamamlamış olan fakat İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınavından 60 başarı notunu alamayan öğrenciler 2. Modül devam zorunluluklarını yerine getirdikleri takdirde yıl sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

YAZ DÖNEMİ

Bahar dönemi sonunda öğrencilerin yaz dönemi modülüne devam edebilmeleri için yıl içerisinde A2 seviyesini başarı ile tamamlamış olma zorunlulukları vardır. A2’den Başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki Akademik Yılın başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Bahar Dönemi sonunda B1 seviyesini başarı ile tamamlamış fakat İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrencilerin yaz dönemi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına girebilmeleri için yaz modülüne devam zorunluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bahar Dönemi sonunda B2 seviyesini başarı ile tamamlamış fakat İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrencilerin yaz dönemi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına yaz döneminde derslere devam etmeden girme hakları vardır. Ancak, derse devam etmek ve ders içi aktivitelere katılmak başarıyı olumlu yönde etkiler.

Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına bulundukları Akademik yılda başarısız olan tüm öğrenciler girebilir.

Kadir Has Üniversitesi  Yeterlilik Sınavı

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (PROFICIENCY TEST)

Yılda 4 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

Yazma (Writing) Bölümü %30

Okuma (Reading) Bölümü %30

Dinleme (Listening) Bölümü %25

Konuşma (Speaking) Bölümü %15

İngilizce Yeterlik sınavı  iki aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşamada yazma, okuma ve dinleme becerileri test edilir.

2.Aşamada Konuşma becerileri test edilir.

Her Akademik Yıl başında yapılan Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavına tüm öğrenciler girebilir. Yıl içerisinde Ocak / Mayıs / Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alanlar ve devam şartını yerine getirmiş olanlar) İngilizce Yeterlik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanır.

Bulundukları Akademik Yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin, bir sonraki Akademik Yıl Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınavı’na girme hakları vardır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik (Proficiency) sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları güz ve bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar.

İngilizce Yeterlik (Proficiency) notları öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI MUAFİYET
A+ 95-100 BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
A 90-94.5 BAŞARILI (EL 101-102-201)
B 80-89.5 BAŞARILI (EL 101-102)
C 70-79.5 BAŞARILI(EL 101)
D 60-69.5 BAŞARILI
FF 59 ve altı BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRECEK

 

İngilizce Yeterlik Sınavına girmeden Hazırlık Okulu programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki uluslararası Dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir.Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. Sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

TOEFL – IELTS SINAVLARI

SINAV PUAN – MUAFİYET
IELTS (AKADEMİK) 5.5 (PREP) 6.0 (EL 101 ) 6.5(EL 101-102) 7.0(EL101-102-201-202)
TOEFL* 79 (PREP) 85 (EL 101) 95(EL 101-102) 100(EL 101-102-201-202)

* Hazırlık Okulu’ndan muafiyet için sadece Kadir Has Üniversitesi senatosunca belirlenen sınav merkezlerinden alınan TOEFL sonuç belgeleri kabul edilmektedir. Bu sınav merkezleri şunlardır: 1) Boğaziçi University, İstanbul (Kodu: STN10801A); 2) Turkish-American Association, Ankara (Kodu: APCU-8703); 3) Izmir American Cultural Association Language School, İzmir (Kodu: STN12089A).

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Yeterlilik sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00