Yıldız Teknik Üniversitesi  İngilizce hazırlık atlama sınavı

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı

Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınav İçeriği

1773 yılında kurulan ve bugüne dek ülkemize sayısız değerler kazandırmış olan Yıldız  Teknik Üniversitesi, uluslararası arenada da bir dünya üniversitesi olarak gelişimini sürdürmektedir. Yeni kayıt olan öğrenciler YDY tarafından hazırlanan Yeterlilik Sınavı’na girerler. Son iki yıl içerisinde TOEFL PBT’den 500, TOEFL IBT’den 60 almış olanlarla YDY Yeterlilik Sınavı’ndan 60 alanlar fakültelerinde eğitime başlamaya hak kazanırlar. Bu şartları yerine getiremeyenler ise seviye belirleme sınavına girerek hazırlık eğitimlerini görecekleri kurlara yerleştirilirler. Hazırlık programı içerisindeki her kur için ders saat sayısı, dil beceri seviyesine göre değişmektedir.

A Seviyesi (üst-orta seviye/upper-intermediate): Bu öğrenciler genellikle bir dönem sonunda yeterlilik sınavını geçebilecek seviyededirler. A seviyesindeki öğrencilerin çoğu daha önceden İngilizce eğitimi almış durumdadır. Genellikle zayıf oldukları alan yazma becerisidir.

B Seviyesi (orta seviye/intermediate): Daha önce İngilizce ile tanışmış, fakat yazılı ve sözlü İngilizceye hakim olmayan öğrencilerdir.

C Seviyesi (alt-orta seviye/pre-intermediate): Genellikle daha önce İngilizce dersi görmüş olsalar da, temel bilgileri de hatırlamayan öğrencilerdir.

D Seviyesi (başlangıç seviyesi/beginners): Çok az İngilizce eğitim görmüş ya da hiç görmemiş öğrencilerdir ve yoğun bir müfredata gereksinim duyarlar. 1 aylık yoğun bir gramer eğitiminin ardından okuma ve yazma eğitimine de odaklanmaya başlarlar.

100 üzerinden 60 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Ocak ayında Yeterlilik Sınavı’na girecek A ve B seviyesi öğrencilerin Yarıyıl sınav notları 20 üzerinden değil 40 üzerinden hesaplanır. A seviyesinde 60, B seviyesinde 70 ortalamanın altında kalan öğrenciler için hesaplamalar yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde yapılır. İTÜ YDY öğrencilerinin Yeterlilik Sınavı’nı iki yıl içerisinde geçmeleri gerekmektedir. İki yılın sonunda yeterli notu alamamış olmaları durumunda kendilerine ÖSYM tercih formları iletilerek Türkçe eğitim veren üniversitelerden birinde, bölümlerine denk bir bölüme tercihleri doğrultusunda yerleştirilirler.

İngilizce Hazırlık Programında İngilizce düzeylerine göre yerleştikleri sınıflarda, bir veya iki yarıyıl yüksek standartlı yoğun eğitime devam edecek öğrencilerin kısa zamanda eksiklerini tamamlayıp istenilen düzeye gelmeleri beklenmektedir. Zira, İTÜ’de lisans eğitimine devam edebilmenin ön koşulu İngilizce diline, bu dilde verilen dersleri izleyecek, sözlü ve yazılı iletişim kuracak, yayınları anlayacak ve onlardan yararlanabilecek düzeyde hâkim olmaktır

Hazırlık programındaki öğrencilerin bir dönemde başarılı olma şansları vardır. İlk yarıyıl sonunda ortalaması %50 olan A (İleri düzey sınıflar) grubu öğrencileri ve %80 olan B (Orta düzey sınıflar) grubu öğrencileri, Ocak ayındaki Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavdan %60 ve üstü puan alarak başarı sağlayanlar, 2. Yarıyılda kendi fakültelerinde lisans eğitimine başlarlar. %60 barajının geçemeyenler ise hazırlık okulundaki derslerine devam ederler. C ve D (Başlangıç düzeyindeki sınıflar) grubu öğrencileri ilk yarıyıl sonundaki Yeterlilik Sınavına katılamazlar. İTÜ Proficiency sınavı yılda dört kez olmak üzere: Eylül, Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

Yeterlilik Sınavında neler sorulur?
İTÜ yeterlilik sınavı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan Use of English bölümünde öğrencilerin akademik düzeyde dilbilgisi ve kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış sorular vardır. Öğrencilere 4 veya 5 farklı okuma parçası verilir ve parçalarda boş bırakılan yerlerin tamamlanması istenir. Öğrenciler her boşluk için verilen 4 seçenekten birini seçmelidirler. Toplam 35 tane soru vardır ve her soru 1 puan değerindedir. Bu bölüm toplam 35 puan değerindedir.

İkinci bölüm olan Reading Comprehension (Okuma ve anlam) bölümünde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülür. Öğrencilere 3 veya 4 farklı okuma parçası verilir ve bu parçalarla ilgili soruların yanıtlanması istenir. Sorular parçanın ana fikrini, bir takım ayrıntılarını, öğrencilerin parçadaki anlatılanlar hakkındaki yorumlarını ve parçadaki bazı sözcüklerin anlamlarını soran 4 şıklı çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Toplam 30 tane soru vardır ve her soru 1,5 puan değerindedir. Bu bölüm toplam 45 puan değerindedir. Sınavın son bölümü olan Writing bölümünde öğrencilerin verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerileri ölçülür. Öğrencilere 3 veya 5 farklı kompozisyon konusu verilir ve bunlardan bir tanesini seçerek 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazması istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

Sınavın Dilbilgisi bölümü için; öğrencilerin öncelikle akademik düzeydeki bir gramer kitabını tam olarak bitirmeleri gerekmektedir.

Sınavın Vocabulary (Sözcük Bilgisi) soruları için öğrencilerin akademik düzeyde sözcük bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Sözcük bilgisini değişik yöntemlerle geliştirmek mümkündür. Bunlardan biri sınava ait kelime listelerini ezberlemektedir. Bu kelime listeleri genellikle sınavda daha önceki yıllarda çıkmış sorulardan derlenmiştir. Bir çok sınavın belli sözcükleri üzerine odaklandığı ve bu sözcükleri sorduğu göz önüne alınırsa bu çalışmanın yararlı olacağı kesindir. Ne var ki, bu tür listeleri ezberlemek kısa vadede sınavın yalnızca kelime sorularını yanıtlamada etkili olabilmekte, ama öğrenciye uzun vadeli kalıcı bir kelime haznesi geliştirmede yardımcı olamamaktadır. Sözcük bilgisini geliştirmede en akılcı yöntem öğrencinin bolca ve sürekli okuma yapması ve öğreneceği kelimeleri okuduğu parçalardan çıkarmasıdır. Sözcüklerin bir cümle içinde anlam kazanarak öğrenildiği takdirde akılda kaldığı çok iyi bilinen bir gerçektir.

Ayrıca, sınavın önceki yıllarda sorulmuş Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümlerindeki parçalar da öğrenilecek kelime çıkarmak için çok yararlı ve doğru kaynaklardır. Vocabulary çalışırken göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu da kullanılacak sözlüktür. Her ne kadar kolay ve yararlı gözükse de öğrenciler İngilizce-Türkçe sözlükler kullanmaktan kaçınmalıdır. İngilizce’den İngilizce’ye sözlüklerin yanı sıra mutlaka Thesaurus (Eşanlamlılae Sözlüğü) de kullanılmalıdır, çünkü pek çok kelime sorusu eşanlamlı sözcükleri sormak üzere hazırlanmıştır.

Sınavın Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümünde başarılı olmak için öğrencilerden okudukları parçayı çok iyi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Ayrıca Reading Comprehension bölümünde öğrencilere Vocabulary soruları da yöneltilmektedir. Bu bölüme hazırlanan öğrencilerin her şeyden önce genel okuma alışkanlıklarının olması gerekmektedir. Pek çok sınavda verilen okuma parçaları en az birkaç paragraftan oluşur ve öğrencilerden belirli bir süre içerisinde bu metinleri okuyup soruları yanıtlamaları istenir. Genel okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler parçaları okumakla çok zaman kaybettikleri için çoğunlukla bu bölümde sürelerinin yetmediğinden şikayet ederler. Genel okuma alışkanlığını kazanmak için en az bir öğrencinin en az 3 ay süreyle düzenli okuma yapması gerekmektedir. Bu çalışma öğrenciye her şeyden önce kendi anadilinden farklı bir dilde yazılmış metinlere göz aşinalığı ve hızlı okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Okumak için seçilen metinler sınavda çıkan konular arasından olduğu takdirde de öğrenci sınavdaki çıkması olası metin içerikleri için altyapı geliştirmiş olacaktır. Örneğin, uzay hakkında okunmuş bir parçadan elde edilen genel kültür ve kavram bilgisi sınavda uzayla ilgili çıkan bir parçanın daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Sınavın Writing (Yazma) bölümünde puanlama öğrencinin doğru dilbilgisi kullanımı, doğru sözcük seçimi ve iyi organize edilmiş tutarlı argümanlarla ana fikri destekleme yetkinliğine göre yapıldığı için, başarılı olmak isteyen öğrencilerin her şeyden önce ileri düzey İngilizce dilbilgisinde yetkin olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Writing (Yazma) becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler dilbilgisindeki temel cümle yapılarıyla yetinmeyip, kompleks cümle yapılarını (Noun Clauses, Adjective Clauses ve Adverb Clauses) hatasız kullanabilecek düzeyde bilmek zorundadırlar. Öğrenciler yalnızca ileri düzey bir gramer kitabını bitirmekle yetinmeyip, pek çok akademik yazma kitabının içinde bulunan ve karmaşık cümle yapılarının çalıştırıldığı alıştırmaları da gözden geçirmeleri onların yararına olacaktır. Sözcük seçiminde basit sözcükler yerine akademik olarak daha sık kullanılan sözcükler özellikle seçilmelidir. Öğrencilerinin akademik vocabulary çalışırken yeni öğrendikleri sözcükleri kompozisyonlarında kullanmaya çalışmaları hem kompozisyonlarının sözcük kullanımı açısından iyi notlar almasını hem de yeni öğrendikleri sözcükleri uzun dönem hafızalarına almaları açısından çok yararlı olacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) 23.09.1998 tarihinde YTÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemiz programlarının büyük bir bölümünde 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren %30 yabancı dilde eğitime geçilmiştir. Diğer bir deyişle öğrencilerin toplam ders kredilerinin en az %30u oranında yabancı dilde ders almaları gerekmektedir. Bu da yabancı dil (İngilizce) bilmenin, dolayısıyla Yüksek Okulumuzun Üniversitedeki önemini ortaya koymaktadır.

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), Temel İngilizce (TİB) ve Modern Diller (MDB) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. YDYO, toplamda 169 öğretim elemanı kadrosuyla, TİB olarak her yıl yaklaşık 2500 öğrenciye İngilizce hazırlık öğretimi, MDB olarak da yaklaşık 16000 lisans öğrencisine zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri (İngilizce ve Almanca) vermektedir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS)

Madde 4 –

a)      YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS, öğrencilerin Hazırlık öğretiminden ve lisans programlarında yer alan zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyetlerini belirler. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye,

 

 • LYS, TCS, DGS, YGS, YÖGS ve benzeri yollarla YTÜ’nün öğretim dili %30 İngilizce olan lisans programlarına kabul edilen öğrenciler ile
 • Hazırlık öğretiminden beklemeli öğrenciler

girerler.

 

b)      İYS sınavları güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda olmak üzere bir akademik takvimde 3 defa yapılır. Ayrıca yaz öğrenimi gören öğrenciler için yaz öğrenimi sonunda bir İYS sınavı uygulanır.

c)      İYS’lere herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğrenimine en düşük seviyeden başlarlar.

 

d)      Öğrencilerin Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

                    Sınav türü                  Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar
                   Hazırlık

İleri İngilizce I ve

         İleri İngilizce II

                       İYS                     60 (C+ / 2,3)                    72 (B / 3,0)

 

İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

93-100 A 4.0 Başarılı
86-92 A- 3.7 Başarılı
79-85 B+ 3.3 Başarılı
72-78 B 3.0 Başarılı
65-71 B- 2.7 Başarılı
60-64 C+ 2.3 Başarılı
0-59 Başarısız

 

HAZIRLIK ÖĞRETİMİNDEN MUAF SAYILMA

Madde 5 –

YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları fakültelerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

 

 • Güz Yarıyıl başında yapılan İYS’den en az 60 puan almış olmak,

 

Son üç yıl içinde;

 

 • YTÜ’de İngilizce Hazırlık Öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak (Senato kararıyla başarılı olanlar hariç),
 • Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak (bu öğrenciler aynı zamanda zorunlu İngilizce derslerinden de A başarı notu ile muaf olurlar),

 

 • YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olmak.

 

Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

 İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

 

Sınavlar

Notlar

Harf Karşılığı Başarı Notları

C+

B-

B

B+

A-

A

YTÜ İYS

60-64

65-71

72-78

79-85

86-92

93-100

KPDS/ÜDS

50-56

57-63

64-70

71-77

78-83

84-100

TOEFL IBT

50-56

57-59

60-65

66-72

73-78

79-120

TOEFL CBT

130-135

136-139

140-157

158-178

179-199

200-300

TOEFL PBT

450-453

454-458

459-471

472-485

486-497

498-677

TOEIC

700-722

723-745

746-779

780-844

845-934

935-1390

TOEIC(2 beceriyi ölçen)

495-518

519-546

547-604

605-667

668-725

726-990

IELTS

5

5,5

6

6,5

7-7,5

8-9

FCE

C

B-A

CAE

C

B-A

CPE

C-B-A

 

Muafiyet sağlayan belgelerin YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İYS sınavından en geç bir hafta önce Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınavdan sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

Sınav Örnekleri
ERASMUS ve YÜKSEK LİSANS Yeterlik Sınavları zorluk ve soru tipleri açısından YDS sınavına benzer. Sınavlardaki soru tipleri aşağıda verilen örneklerdeki soru tipleri ile aynı olmakla birlikte, zaman zaman farklılık gösterebilmektedir. 

 

 

 

 

 

13 HAZİRAN 2017 İYS

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 6 bölümden oluşmaktadır.

 

 

 • İlk bölüm öğrencilerin dilbilgisi konusundaki yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 adet Cloze Test’den oluşmaktadır. Örnek soru için tıklayın.

 

 • İkinci bölüm 2 adet Reading parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülmektedir. Örnek soru için tıklayın.   

 

 • Üçüncü bölüm yakın anlamlı cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin soruda verilen cümleye anlamca en yakın olanını bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın.

 

 • Dördüncü bölüm verilen bir paragraftaki eksikliği uygun şekilde tamamlayan cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin verilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını temel okuma tekniklerini kullanarak bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın. 

 

 • Beşinci bölüm 2 adet dinleme parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde verilen soruların dinleme esnasında cevaplandırılması istenir.

 

 • Altıncı ve son bölüm ise Writing bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde “Opinion Essay” ve “For & Against Essay” olmak üzere 2 faklı kompozisyon konusu verilir ve öğrencilerin aralarından 1 tanesini seçerek kompozisyon yazmaları istenir. Örnek soru için tıklayın.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00