İngilizce dersi / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce özel ders / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / Işık Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

 Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık 

Işık Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır.Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır.. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (TOEFL, YDS/KPDS/ÜDS) belgelemek durumundadır. (Daha fazla bilgi)
 
İngilizce Yerleştirme Sınavı
Seviye Belirleme Sınavı’nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 90 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler.
 
İngilizce Yeterlik Sınavı
Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%35) ve yazma (%40) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır.
Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlamaktır. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakKında düşünmeleri sağlanır.
İkinci bölümde bir okuma metni verilir. Öğrencilerin toplam 20 çoktan seçmeli veya eşleştirmeli soruyu 60 dakika içinde cevaplandırmaları beklenmektedir.
Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür. Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm, yaklaşık 10-12 dakikalık metinlerden oluşur. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunur. Buradaki amaç, öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir önfikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamaları istenir. Daha sonra ise metnin ikinci bölümüne geçilir.
Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 60 dakika içinde akademik bir kompozisyon yazmaları beklenir.

Örnek Sınavlar

Çıkış Sınavı (Exit Exam)

Çıkış Sınavı Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.

Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) ve Writing (Yazma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden Reading (%25) ve Listening (%35) çoktan seçmelidir. Writing 2 bölümden oluşur: Bunlardan birinde öğrenciler “Response Paragraph” (%15), diğerinde ise “Essay” (%25) yazarlar.

Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun* sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.

Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir.

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.

Lisans Öğrencileri:

TOEFL Paper                480

TOEFL CBT                  170

TOEFL IBT                    70

YDS/KPDS/ÜDS     75

Yüksek Lisans Öğrencileri:

TOEFL Paper                 512

TOEFL CBT                  200

TOEFL IBT                    79

YDS/KPDS/ÜDS      85

Işık Üniversitesi’nin resmi olarak kabul ettiği sınav merkezleri şunlardır:

1. Boğaziçi University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Translation & Interpreting Studies, TOEFL Centre

2. Turkish-American Association, TOEFL IBT

3. ÖSYM, KPDS & ÜDS & YDS

 Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen bir sınavdır. Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı  sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Sabah oturumu 3 bölümden oluşur.Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlamaktır. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakında düşünmeleri sağlanır. İkinci bölümde bir kısa bir de daha uzun olmak üzere 2 okuma metni verilir. Birinci metin yaklaşık 600 kelimeden, ikinci metin ise yaklaşık 1200 kelimeden oluşur. Öğrencilerin toplam 25 çoktan seçmeli veya açık uçlu soruyu 75 dakika içinde cevaplandırmaları beklenmektedir. Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür.Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 10-12 dakikalık bir metindir ve öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunurlar. Buradaki amaç öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir önfikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamaları istenir. Daha sonra ise metnin ikinci bölümüne geçilir. Bu bölümde öğrencilere önce sorular dağıtılır ve 3 dakika soruları çalışırlar. Daha sonra 10-12 dakikalık metni dinlerken soruları cevaplandırırlar. Metnin tamamı okunduktan sonra öğrencilere cevapladıkları soruları kontrol etmeleri için bir 3 dakika daha verilir. Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 90 dakika içinde 4-5 paragraflık akademik bir kompozisyon yazmaları beklenir. 

Sample Proficiency Exam

Lecture (Audio)

00:00
00:00

İlgili Dosyalar

Introduction

Reading Text & Questions

Lecture Text

Lecture Questions 1-10

Lecture Questions 11-19

Writing

Answer Key

Sample Exit Exam 1

Lecture (Audio)

00:00
00:00

İlgili Dosyalar

Introduction

Reading Text & Questions

Response Writing

Lecture Text

Lecture Questions 1-10

Lecture Questions 11-20

Writing

Answer Key

Sample Exit Exam 2

Lecture (Audio)

00:00
00:00

İlgili Dosyalar

Intro

Reading

Lecture

Lecture Questions

Response

Essay

Answer Key for Reading & Listening (Version A)

Sample Exit Exam 3

Lecture (Audio)

00:00
00:00

İlgili Dosyalar

Introduction

Reading text, questions & answers

Lecture outline & vocabulary

Lecture script

Lecture part1 questions & answers

Lecture part2 questions & answers

Response writing

Essay writing

Işık Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı

Işık Üniversitesi İngilizce proficiency sınavı

Işık Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !