Doğuş Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / İngilizce dersi / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce özel ders / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

 Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı ,  Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Türk ve yabancı okutmanların görev yaptığı Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü, öğrencilerin bölüm derslerini İngilizce olarak takip etmelerini amaçlayan bir yıllık yoğun bir programdır. Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü’ne başlayacak öğrenciler öncelikle bir ‘Düzey Belirleme Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu sınavın sonuçlarına göre öğrenciler; Stream One – Başlangıç (Düzey 1); Stream Two – Orta-Altı (Düzey 2); Stream Three – Orta (Düzey 3); Stream Four – Orta-Üstü (Düzey 4) düzeylerine yerleştirilirler. Amaç, tüm düzeydeki öğrencileri akademik yılın sonunda Orta-Üstü düzeye getirmektir. Orta ve Orta-Üstü Düzey Öğrencileri Ocak ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Doğuş Üniversitesi Arasınav Soru Tipleri: (Sınav soru tipleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.)

İngilizce Kullanımı – Tüm Düzeylerde

Okuduğunu Anlama (Bütün Düzeyler)

Dinleme (Bütün Düzeyler)

Yazma (Bütün Düzeyler)

Konuşma (Bütün Düzeyler)

Yılsonu Yeterlik Sınavı / Yeterlik Sınavı Soru Tipleri:

(Sınav soru tipleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.)

İngilizce Kullanımı – Tüm Düzeylerde

Okuduğunu Anlama (Bütün Düzeyler)

Dinleme (Bütün Düzeyler)

Yazma (Bütün Düzeyler)

Doğuş Üniversitesi ’nce Kabul Edilen Not Sistemi: IELTS’in puanlama sistemi 1 ve 9 arasında değişen bir bant üzerindendir. Toplamda 9 üzerinden minimum 6,5 alan öğrenciler (hem Akademik hem de Genel Eğitim formatı için aynı not geçerlidir), Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nden muaf olurlar.

Doğuş Üniversitesi ’nce Kabul Edilen Not Sistemi: TOEFL Ibt ‘dan minimum 79-80 alan öğrenciler Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nden muaf tutulurlar.

İngilizce Hazırlık
Programı Sistemi
Her akademik yıl başlangıcında, öğrencilerin
üniversiteye geçiş süreçlerinde onlara destek
olmak ve İngilizce Hazırlık Programı’nı tanıtmak
amacıyla oryantasyon düzenlenir. Her düzey
başlangıcında ise öğretim görecekleri düzeyin
detayları hakkında bilgilendirilirler.
İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi 28 haftadır. Bir akademik yıl, her biri en az 14 hafta
olmak üzere iki yarıyıl ve 4 POP döneminden
oluşmaktadır. Her bir POP dönemi 7 haftadır.
Haftanın beş günü toplam 24 saat ders yapılır.
Dersler 8:30 ile 13:00 saatleri arasındadır. Bir
ders saati 45 dakikadır.
Oryantasyon Program
9 /
İçindekiler
İngilizce Hazırlık Programı
Program, CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi)
sınıflandırmasına karşılık gelen dört düzeyden
oluşmaktadır. Akademik yılın başında yapılan
İngilizce Seviye Tespit Sınavına (Online Placement Test) göre öğrenciler Temel (Foundation),
Orta-Altı (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate), veya Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeylerinden birine yerleştirilirler. Her kurun sonunda, öğrenciler düzey yükseltme sınavına (POP
– Phase of Progress) girerler. Öğrencilerin, akademik yıl sonunda Orta-Üstü Düzeyi başarıyla
tamamlamaları ve DÜİYES’i (Doğuş Üniversitesi
İngilizce Yeterlik Sınavı) geçmeleri beklenmektedir. Tüm seviyeler için gerekli başarı notu 100
üzerinden en az 60’tır.
Kur Sistemi ve Düzeyler
/10
Başarı Değerlendirme ve
Sınav Türleri
Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programın’daki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri görevler ve yükümlülükler, her eğitim öğretim yılı başında
Yabancı Diller Birim Başkanlığı tarafından duyurulur.
İngilizce Hazırlık Programın’daki öğrencilerin başarı
durumları, akademik yıl içindeki ara sınavlar, kısa sınavlar, online ödevler, konuşma ve yazma sınavları,
kur sonunda yapılan düzey yükseltme sınavları ve
yılda üç defa yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.
Bir düzeyden bir sonraki düzeye geçmek için gerekli
başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Öğrencilerin
bir düzeyde başarılı sayılabilmesi için gerekli olan
başarı notunun %40’ı dönem içi notları ve %60’ı düzey yükseltme sınavından oluşur.
Düzey yükseltme sınavları, dinleme, okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi ve yazma bölümlerini içeren iki yazılı dökümandan oluşmaktadır.
Yapılacak tüm değerlendirmelerin tarihleri ve yüzdelik ağırlıkları, akademik yılın başında ve her POP
döneminin başında oryantasyon sunumlarında, panolarda ve birim web sitesinde duyurulur.
1. Süreç Odaklı Yazma (Process Writing):
Öğrenciler verilen konu dahilinde yazdıkları paragraf veya kompozisyonu
ilk ve ikinci taslak olmak üzere öğretim görevlilerine teslim ederler ve
notlandırılırlar.
2. Ara Sınav (Mid-term): Ara sınav dinleme, okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi
ve yazma bölümlerini içeren iki yazılı
dökümandan oluşmaktadır.
3. Konuşma Sınavı (Speaking Exam):
Öğrenciler, belirlenen yer ve tarihte konuşma becerilerinin ölçülmesi
amacıyla sınava tabi tutulurlar.
4. Düzey Yükseltme Sınavı (POP Exam):
Düzey Yükseltme Sınavları, dinleme,
okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi ve
yazma bölümlerini içeren iki yazılı dökümandan oluşmaktadır.

DÜİYES
İngilizce Yeterlik Düzeyini Belirleme
DÜİYES Sınav Tarihleri ve Sınava Katılım
Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri,
her akademik yılın başında Online
Seviye Tespit Sınavı ve yeterlikleri
DÜİYES ile belirlenir.
Orta-üstü düzeyi başarı ile tamamlayan öğrenciler Mayıs ve Ocak
aylarında yapılan DÜİYES’e (Doğuş
Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)
İngilizce Yeterlilik Sınavı tarihleri akademik takvimde ve resmi internet
sitesinde ilan edilir.
www.ydb.dogus.edu.tr
https://www.dogus.edu.tr/dogus/103999/yabanci-diller-birimi

İngilizce Muafiyet Sınavı Örneği

 PDF ING 201 Exemption Exam
 PDF Exemption Exam – KEY

Doğuş Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Doğuş Üniversitesi İngilizce Proficiency Sınavı

Merhaba !