İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yurdumuzda nitelikli İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede dört yıllık lisans eğitimi ile ilköğretim okulları ve liseler için yetkin İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
     İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve ileri düzeyde yeterli bir konuma gelmelerini sağlamak için birinci yılda meslek bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dil beceri dersleri de yer almaktadır. Sonraki yıllarda ise İngiliz Dili öğretimi ve öğretmenlik mesleğinin inceliklerini içeren derslere ağırlık verilmektedir. Tam donanımlı öğretmenler olabilmeleri için ise İngiliz ve Amerikan edebiyatı, dilbilim, eğitim bilimleri, dil öğretim yönetmenleri alanlarında öğrenim görmeleri sağlanacaktır.
      Lisans eğitimi süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte beş yıl olarak düşünülmektedir. Ufuk Üniversitesi’ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları İngilizce yeterlilik sınavını başaran öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olanlar ise lisans öğrenimlerine başlayabilmek için bir yıl İngilizce okuyarak bu programı başarıyla bitirmek zorundadır.
     Mezun olacak öğrencilerimizin öncelikle ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalışacakları düşünülmekle birlikte, üniversitelerimizin hazırlık okullarında İngilizce okutmanlığı yapacak yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak bölümün başlıca hedefleri arasındadır.