Eğitim Süresi 

Hazırlık Sınıfı’nda eğitim süresi bir yıldır. Öğrenciler, derslerin en az % 85’ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devamsızlığı toplam ders saatinin % 15’ini aşan öğrenciler, derslere devam etme haklarını kaybederler.

Başarı, ‘Kış, İlkahar, Yaz ve Sonbahar’ dönemlerinde verilen İngilizce Yeterlik Sınavları (PİYES- PDBS ) ile belirlenir. Bir yıllık eğitim sonunda bu sınavlarda başarısız olmuş öğrenciler isterlerse, Hazırlık Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılırlar.

II.  Programlara göre ders saatleri

Öğrencilerin, İngilizce öğrenimine hangi programda başlayacakları, PLATO İNGİLİZCE PROGRAMI tarafından verilen bir Seviye Belirleme Sınavı (PSBS)ile belirlenir. PDBS sınavı sonucu, öğrenciler farklı yoğunluktaki programlara , (Program 1, Program 2) yerleştirilirler.
Daha Önceki yıllarda yapılan Düzey Belirleme sonuçları öğrencilerimizin iki temel seviye oluşturduğu gözlenmiştir.

Program 1 

Çok az İngilizcesi olan Beğinner veya Elementary Seviye (A1) Öğrenciler.

Program 2 

Pre-Intermediate seviyeden Başlayabilecek Öğrenciler.

Plato İngilizce Yeterlilik Sınavı: PIYES

Kayıt oldukları bölüm derslerini İngilizce olarak görecek öğrencilerin hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabilmeleri için geçmeleri gereken sınavdır. 

Bu Sınav :
1 .Dönem başında yeni kayıt olan öğrenciler ile önceki yıldan hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrencilerin gireceği Eylül dönemi PİYES1,
2. Dönem başında geçişlerle gelen öğrenciler ve hazırlık sınıflarından isteyen öğrencilerin girebileceği KIŞ dönemi PİYES 2,
Hazırlık Okulu sonunda verilecek PİYES 3,
Olarak yılda 3 defa verilir.

PLATO öğrencilerinin, İngilizce Dilinde bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, ‘Dinleme’, ‘Okuma’, ve ‘Yazma’ becerilerini ölçer.

SINAV İÇERİĞİ

» İngilizce Dil Kullanımı (Use of English) 20 puan
» “Duyduğunu Anlama (Listening)” 20 puan
» “Okuduğunu Anlama (Reading)” 20 puan
» “Yazılı İfade (Writing)” 20 puan
» “Sözlü İfade (Speaking)” 20 puan

İlk dört bölüm (use of English, listening, reading, writing) yazılı olarak okunup değerlendirildikten iki gün sonra bu bölümlerin toplamı olan 80 puan üzerinden en az 40 puan alan öğrenciler Sözlü (Speaking) sınavına çağırılırlar. Konuşma (speaking ) notu da diğerlerine eklenerek elde edilen toplam notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sınavının tüm bölümlerinin değerlendirilmesi İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından okulda yapılır.
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin kompozisyonu iki ayrı öğretim elemanı tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine yazılır. Sonra bu iki çizelge karşılaştırılarak aynı olan notlar direkt yazılır. Arada beş (5) puana kadar fark ortalaması alınarak verilir. Fark beş puandan fazla ise 3. Öğretim elemanı ilk iki öğretim elemanının notlarını da göz önünde bulundurarak öğrencinin kompozisyonunu tekrar okuyarak nihai puanı verir.

PIYES Sınavı’na Eşdeğer Olan Sınavlar 

TOEFL ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri: 
Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.
» TOEFL – internet – based testten 72 puan almak,
» IELTS’ten 5,5 puan almak,
» FCE sınavından “C” seviye notu almak,
» YDS’den 65 puan almak ve buna ek olarak girmek zorunda olunan İngilizce hazırlık yeterlilik PİYES sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 puan almak.

Bu sınavlardan geçtiğini bildiren öğrencilerin belgeleri alınarak bu kuruluşlardan sorgulanır.
Alınan puanların yeterli olup olmadığına İngilizce bölüm öğretim elemanları karar verir.

Diğer Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde hazırlık sınıfını başarı ile bitirmiş öğrenciler için üniversite bazında değerlendirme yapılabilir. Plato Meslek Yüksek Okulu gerekli gördüğünde bu öğrencilerin PİYES sınavına girmelerini isteyebilir.
Yurt dışında anadili İngilizce olan bir okulda lise eğitimi almış öğrenciler İngilizce olarak yapılan bir mülakat sonucu PİYES sınavını geçip geçmeyeceğine karar verilebilir.

PLATO İngilizce Muafiyet Sınavı (PİMUS)

Bu sınav Türkçe bölümlere kayıt yaptırmış olan yüzyüze eğitim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin 1 sınıfta İngilizce Derslerinden muaf olup olmayacağına karar vermek için verilen sınavdır. Çoktan seçmeli test olarak hazırlanır ve optik okuyucu ile değerlendirilir.
Bu sınav 1 dönemin başlamasından önceki hafta içinde yapılır.

PLATO İngilizce Yeterlik Sınavı (PİYES)
PLATO İngilizce Muafiyet Sınavı (PİMUS)
Hazırlık Seviye Belirleme Sınavı (HSBS)

Plato İngilizce Yeterlilik Sınavı: PIYES

Piyes örnek sınavları ve çalışma notlarına ulaşmak için tıklayınız.

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE YETERLİLİK (PROFICIENCY) VE ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI ÖRNEK SINAV

Ayvansaray Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00