Nişantaşı Üniversitesi İngilizce özel ders

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun misyonu, üniversitenin misyonuna paralel olarak, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere kolaylık sağlayan bir ortamda yüksek kaliteli İngilizce eğitimi vermektir.

Hazırlık Sınıfı Modüler Yapısı, vize ya da final sınavları yerine, öğrencinin derste olan durumunun göz önünde bulunması gerektiğini vurgular. Bu vurgu, öğrencilerin dilin dört becerisine hâkim olmalarına ve dilsel ve iletişimsel yetkinlik kazanmalarına odaklanmaktadır.

Fakülte İngilizce Programı, seçkin ve özel öğretim görevlileri tarafından verilen, beceri temelli dersler yoluyla öğrenim dili Türkçe olan öğrencilere İngilizce yeterlilik kazandırır. Bu program, küresel dünyada daha başarılı olmak için, ikinci dili öğrencilerin ufkunu genişletmenin anahtarı olarak görmektedir.

Program İçeriği

İngilizce Hazırlık Programı modüler bir sistem kullanır. Bu sistem her biri 8 haftadan oluşan 4 modül ve 1 yaz modülü içerir. Her bir hafta İngilizce dil becerilerine odaklanan en az  20 saatlik dersler içerir. Her 8 haftalık eğitim sürecinden sonra öğrenciler modül sonu sınavına girerler.

CEFR’ a göre A1 – B2 arası olmak üzere hazırlık programında 4 seviyede İngilizce öğretimi yapılmaktadır.Akademik yıla  A1 başlangıç seviyesinde başlayan bir öğrenci dördüncü modülün sonunda B2 seviyesinde programdan mezun olma fırsatına sahiptir.

Program Seviyeleri ve Amaçları

Bu program öğrencilerin dil becerilerini kullanarak İngilizce B2 (Upper- Intermediate) seviyesinde yeterliliğe ulaşmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavından aldıkları sonuçlarına göre dört seviyeden (A1 – A2 – B1 – B2) birine yerleştirilmektedirler.

İngilizce Hazırlık Programı

Ders materyalerimizin arasında uluslararası yayınlar bulunmaktadır. Programın temel amacı öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kullanacakları İngilizce dil becerilerinde yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilere dilbilgisi ve kelime haznesi yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin üzerine yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri verilmektedir.

Notlandırma

Geçme notu 60’tır. Bu puan modül içerisindeki tüm değerlendirmelerin ortalaması alınarak hesaplanır. Notların hesaplanması aşağıda gösterildiği gibidir.

Final Sınavı 40%
Quizler 30%
Derse katılım ve Performans 10%
Sunumlar ve Ödevler 20%

Devamlılık

Öğrencilerin derse zamanında gelmesi ve ders süresince sınıfta bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için iki modüldeki toplam ders saatinin (bir dönem) ’sinden fazla devamsızlık yapmamaları gerekmektedir.

Akademik Bütünlük

Nisantaşı Üniversitesi için akademik dürüstlük ve bütünlük, öğrencilerin entelektüel gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir tür kopya, intihal ve/veya hile durumu ile, aldatmaya yönelik girişim ve bu girişimlere  yardım durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulur ve gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavından (NEPP) 60 ve üzeri alanlar kayıtlı oldukları bölümlerine yerleştirilir. 59 ve altında alanlar ise aldıkları puana göre  A1, A2, B1 ve B2  kur sınıflarına yerleştirilirler ve İngilizce eğitimine alınırlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerine kayıtlı öğrenciler için muafiyet puanı 80 ve üzeridir.

Diğer Muafiyet Testleri

Aşağıda bulunan uluslararası sınavların birinden belirtilen puanları almış olan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilirler.

YDS TOEFL IBT PTE CAE
60 78 55 C

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri için ise:

YDS TOEFL IBT PTE
80 96 78

Başka Bir Üniversitenin Hazırlık Sınıfını Başarıyla Tamamlamak veya Yeterlilik Sınavını Geçmek

Başka bir üniversitenin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayıp üniversitemize geçiş yapan öğrenciler ile başka bir ünversitenin Yeterlilik sınavını geçerek belgelemek kaydıyla, Hazırlık Sınıfından muaf olabilirler. Bu durumlarda Yabancı Diller Bölümünün belgeyi doğrulamak ve öğrenciyle mülakat yapmak hakkı mahfuzdur.

İngilizce Hazırlık Programı modüler bir sistem kullanır. Bu sistem her biri 8 haftadan oluşan 4 modül ve 1 yaz modülü içerir. Her bir hafta İngilizce dil becerilerine odaklanan 20 saatlik dersler içerir. Her 8 haftalık eğitim sürecinden sonra öğrenciler modül sonu sınavına girerler.

CEFR’ a göre A1 – B2 arası olmak üzere hazırlık programında 4 seviyede İngilizce öğretimi yapılmaktadır. A1 başlangıç seviyesi olarak başlayan bir öğrenci dördüncü modülün sonunda B2 seviyesinde programdan mezun olma fırsatına sahiptir.

Bu program öğrencilerin dil becerilerini kullanarak İngilizce B2 (Upper- Intermediate) seviyesinde yeterliliğe ulaşmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavından aldıkları sonuçlarına göre dört seviyeden (A1 – A2 – B1 – B2) birine yerleştirilmektedirler

Ders materyallerimizin arasında uluslararası yayınlar bulunmaktadır. Programın temel amacı öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kullanacakları İngilizce dil becerilerinde yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilere dilbilgisi ve kelime haznesi yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin üzerine yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri verilmektedir.

Tüm öğrencilerin bölümlerine devam etmeleri yani en az B2 seviyesi yeterliliğinde olmalarını sağlamak adına A1 seviyesindeki öğrenciler ek olarak 8 haftalık bir yaz okulu modülüne devam etmek zorundadırlar.

Geçme notu, Hazırlık Sınıfı tüm öğrenciler için (zorunlu ve isteğe bağlı okuyan öğrenciler) %60 ’dır. Notların hesaplanması aşağıda gösterildiği gibidir.

Final Sınavı 60%
Ödevler 20%
Sınıf İçi Katılım 10%
Sunumlar 10%

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (NEPP) iki aşamalı bir sınavdan oluşmaktadır. İlk aşama olan Seviye Belirleme Sınavından 60’ın altında alan öğrenciler puanlarına göre A1 ve A2 kur sınıflarına yerleştirilecek, 60 üstünde alan öğrenciler ise, ikinci aşama olan Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Yeterlilik Sınavından ise 60 altında alan öğrenciler B1 ve B2 sınıflarında İngilizce Hazırlık Programında ders görecek, 60 üstünde alan öğrenciler, Hazırlık programından muaf olarak ilgili programlarına başlamaya hak kazanırlar.

Yerleştirme Testi Seviye
0-40 A 1
41 – 60 A 2
61 – 80 Yeterlilik Testi
81+ Yeterlilik Testi

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (NEPP) iki aşamalı bir sınavdan oluşmaktadır. İlk aşama olan Seviye Belirleme Sınavından 60’ın altında alan öğrenciler puanlarına göre A1 ve A2 kur sınıflarına yerleştirilecek, 60 üstünde alan öğrenciler ise, ikinci aşama olan Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Yeterlilik Sınavından ise 60 altında alan öğrenciler B1 ve B2 sınıflarında İngilizce Hazırlık Programında ders görecek, 60 üstünde alan öğrenciler, Hazırlık programından muaf olarak ilgili programlarına başlamaya hak kazanırlar.

Yerleştirme Testi Seviye
0-40 A 1
41 – 60 A 2
61 – 80 Yeterlilik Testi
81+ Yeterlilik Testi

MUAFİYET İLKESİ

Bu sınavda 81 veya daha fazla puan alan öğrenciler, hazırlık okumadan kendi fakülte programlarına devam edebilirler.

Yerleştirme Testi Seviye
0-40 B 1
41 – 60 B 2
61 – 80 Muaf
81+ Muaf

Aşağıda bulunan uluslararası sınavların birinden belirtilen puanları almış olan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilirler.

YDS TOEFL IBT CAE PTE (ACADEMİC)
60 72 C 55

http://yabancidiller.nisantasi.edu.tr/Sayfa/ingilizce-seviye-belirlemeyeterlilik-sinavi-ornek-sorulari.html

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı 

İngilizce Özel Ders , Haluk Hoca 0532 343 65 00 ,

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı örneği:

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı 5 bölümden oluşmaktadır.

Aşağıda Örnek Yeterlilik Sınavı bulunmaktadır. Lütfen inceleyiniz.

PROFICIENCY EXAM için TIKLAYINIZ.

Dinleme bölümü 1 için TIKLAYINIZ.

Dinleme bölümü 2 için TIKLAYINIZ.

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı listening bölümü