Maltepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı


 Maltepe Üniversitesi  Hazırlık Atlama Sınavı 

Maltepe Üniversitesi  İngilizce Hazırlık sistemi nedir?

Genel İngilizce haftada 16 – 22 ders saatlik bir programdır.Yabancı Dil’de doğru ve etkin iletişim kurmak için gerekli olan;

Dil yapılarını ve dil fonksiyonlarını,Sözcük dağarcığını kazandırmayı,Dil becerilerinin (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma) gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dil becerileri haftada 6 – 7 ders saatlik bir programdır. Öğrencilerin dört beceriyi (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma) etkin bir şekilde kullanarak;

Düşündüklerini ifade edebilmelerini,Topluluk önünde sunum yapabilmelerini,Fikir ve görüşlerini yazılı olarak istendik formatta aktarabilmelerini,Yazılı bir metni okuyup anlayabilmelerini, Dinlediğini anlayıp yorumlayabilmelerini amaçlar.

Maltepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Her öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı girip giremeyecekleri konusunda başvuruda bulunurlar. İngilizce Yeterlik Sınavı girmeyen öğrenciler doğrudan  İngilizce Hazırlık Sınıfına alınırlar. Maltepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı gireceğini belirten öğrenciler söz konusu sınavdan başarılı olurlarsa 1. sınıfa, başarısız olurlarsa İngilizce Hazırlık Sınıfına alınırlar.
Başka bir Üniversitede hazırlık okumuş olan öğrenciler bunu belgelemeleri halinde diğer Üniversitedeki durumları dikkate alınarak değerlendirilirler. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfından sorumlu tutularak 1. sınıfa başlatılırlar. Başarılı olanlar ise değerlendirme sonunda doğrudan 1. sınıfa başlatılırlar. Uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan aşağıda belirtilen kriterlere göre puan alanlar da başarılı sayılırlar.

(Yukarıdaki bilgiler Maltepe Üniversitesi Web sitesinden bilgi amaçlı  alınmıştır.)

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFI SEVİYESİ ÜST-ORTADIR (UPPER-INTERMEDIATE).

ÜST ORTA (UPPER-INTERMEDIATE) SEVİYEDE ÖRNEK SINAV

Örnek sınav için tıklayınız

15-16 MAPRE L1 dinlemek için tıklayınız

15-16 MAPRE L2  dinlemek için tıklayınız

Örnek sınav cevap anahtarı için tıklayınız

Yeterlilik Sınavı

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN BURAYI TIKLAYIN.

 

HAZIRLIK SINIFI SEVİYESİ ÜST-ORTADIR (UPPER-INTERMEDIATE).

ÜST ORTA (UPPER-INTERMEDIATE) SEVİYEDE SINAV ÖRNEĞİ:

Örnek sınav için tıklayınız

Örnek Yazma bölümü için tıklayınız.

MAPRE L1 dinlemek için tıklayınız

MAPRE L2  dinlemek için tıklayınız

Örnek sınav cevap anahtarı için tıklayınız

Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

 

 

Summary
Article Name
Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı