Bezmialem Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı / İngilizce Hazırlık Atlama

Bezmialem Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı

İngilizce Hazırlık Programı

Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı olarak uluslararası standartlarda verdiğimiz eğitimle hedefimiz öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatarak günlük, akademik ve mesleki konularda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

Ulusal ve uluslararası öğretmenlik sertifikalarına ve diplomalarına sahip ve alanlarında uzman, yapılan işin öneminin ve büyüklüğünün farkında olan​ Türk ve yabancı öğretim elemanlarımızla, öğrencilerimizin sınıf içinde ve dışında dil becerilerini en iyi şekilde geliştirecek, dili doğru ve akıcı kullanmalarını sağlayacak bir müfredat takip edilmektedir.

İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin dil seviyeleri, kayıtlar döneminde yapılan Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavları sonuçlarına göre A (başlangıç), B (orta öncesi) ve C (orta) olmak üzere 3 seviye şeklinde belirlenir. Bir akademik yılda öğrenciler 4 çeyrek dönem derslere devam ederler. Bir çeyrek 8 ya da 9 haftadan oluşur. İngilizce Hazırlık Programında derslere % 85 devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programı Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Haftada minimum 20 – 30 saat arasında yüz yüze yapılan dersler dışında sanal ortamda da bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca öğrencilerimize ders sonrası öğretim elemanlarıyla birebir veya küçük gruplar halinde çalıştığı akademik destek verilmektedir. Dersler dışında İngilizceyi aktif olarak kullanmalarını teşvik eden aktiviteler düzenlenmektedir.
Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerimizin başarı durumları yıl içinde yapılan ara sınavlar, kısa sınavlar projeler, final sınavları, derse katılım ve bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) ile belirlenir.

İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavları

​Bu sınavlara Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerin girmesi gerekir.
İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) 2 aşamadan oluşur.
İlk aşama sınavı sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde Fatih kampüsümüzde yapılacaktır. Öğrenciler istedikleri oturuma katılabilirler. Öğrencilerimizin sınava girmek için kayıt döneminde İngilizce Hazırlık Programı masasına başvuruda bulunması gerekir.
İlk aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrenciler 2. oturum sınavına girmeye hak kazanırlar.
İlk aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programına başlarlar. Sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programında en alt seviyeye yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İkinci aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur.
Konuşma İngilizce görüşme şeklinde gerçekleştirilecektir.​
İkinci aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrencilerimiz fakültelerinde (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) derslerine başlarlar. İkinci aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrenciler ve ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanan fakat sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İngilizce Yeterlik sınavı(İYS) her akademik yılın başında ve bahar yarıyılı sonunda yapılır.

DBS ve İYS Soru Örnekleri

​​14-18-agustos-1-asama-sinav-ornegi-dilbilgisi-ek.docx14-18-agustos-1-asama-sinav-ornegi-kelime-bilgisi-ek.docx
placement-grammar.docx
placement-reading.docx
placement-vocabulary.docx
placement-1-asama-grammer.docx
placement-1-asama-reading.docx

Merhaba !