29 Mayıs Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce muafiyet sınav / İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Hazırlık Özel Ders

29 Mayıs Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı

29 Mayıs Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı

Birim Hakkında

İngilizce hazırlık programımızın amacı, sizlere hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim öğrenim yaşamınıza katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır.

Sizlere analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretmek, öğrenmeyi öğretmek ve iletişime dönük bir yabancı dil öğretimi sunmak dil programımızın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. İngiliz Dili Eğitimi alanındaki deneyimli danışman okutmanlarımız öğrenim süresi boyunca karşılaşacağınız sorunlarda sizlere rehberlik edeceklerdir. Verimli bir çalışmanın beraberinde devam koşullarını yerine getiren öğrencilerimizin, akademik yılın sonunda uluslararası yeterlikte bir yabancı dil bilgi ve becerisi ile Hazırlık programını bitireceklerine olana inancımız tamdır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. Ancak, Hazırlık Programı’nda alacağınız dil eğitimi, sizlerin hayat boyu öğrenme sürecinde eğitim – öğrenim hayatınıza çok yönlü fayda ve katkılar sunacaktır.

İngilizce Hazırlık Programı’nda etkili dil öğreniminin yanı sıra öğrenmeyi, öğrenme stratejileri ile vizyonunuzu geliştiren çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Sizlere etkili bir öğretim sunabilmek için, sizlerin yeteneklerini, ilgi alanlarını, öğretim yöntemlerini ve ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm destek ve yardım vermeye hazırız.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı

İngilizce Hazırlık Programımızın eğitim süresi 4 çeyrekten oluşmakta ve iki yarıyıl sürmektedir. Haftalık toplam ders saati 26’dır. 26 saatlik hazırlık programının 20 saati genel İngilizce (gramer, kelime bilgisi, genel dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirme), 2 saati okuma becerilerini geliştirme, 2 saati yazma becerilerini geliştirme ve 2 saati de gramer (ek alıştırmalar) için ayrılmıştır.

İngilizce hazırlık biriminin genel amacı, öğrencilerimize hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır. Öğrencilerimizin hedef dilde kendilerini aktif bir şekilde ifade edebilmeleri için kelime hazinesini geliştirici, öğrenme eylemini içselleştirmelerine yardımcı, mesleki, kültürel ve sosyal hayattaki varlıklarını zenginleştirici bir yabancı dil eğitimi sunmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Öğrenci odaklı bir yabancı dil eğitim ve öğretim ilkesini benimsemekteyiz. Bütün dil öğrenim süreçlerinin temel hedefi, söz konusu olan dilde iletişim kurmak olduğundan, ileri seviyede dinleme ve okuma becerileri üzerine temellendirerek öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu süreç dâhilinde, sınıf içerisinde, öğrencinin aktif katılımını sağlamak için öğrenci konuşma süresinin, okutmanın konuşma süresinden daha yüksek olacak bir eğitim – öğretim yürütüyoruz. Okutmanın asli görevlerinden birisi de, öğrencilerinin dili içselleştirme sürecinde onlara çok yönlü rehberlik yapmaktır.

Ders içerisinde kullanılan iletişim dili İngilizcedir. Okutmanın uygun gördüğü yerlerde Türkçe açıklamalar yapılabilir. Okutmanlarımız, derslerdeki verimliliği azami süreye taşımaları için ders öncesinde detaylı bir ders planı hazırlamak ile yükümlüdürler. Bu ders planında, o gün ne öğreteceği, nasıl öğreteceği, hangi ek materyal ve aktiviteleri kullanacağı ders her aşamasının süreleri detaylı bir şekilde belirtilecektir. Ders içerisinde, okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime çalışmaları birbirleri ile entegre bir şekilde yürütülecektir. Okutman, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yalnızca ders kitaplarına bağlı kalmadan derste çeşitli ek materyaller kullanacaktır. Öğrencilerin öğrenimini desteklemek ve de kalıcı kılmak için teknoloji ve görsel ve işitsel öğelerden uygun şekilde faydalanacaktır. Okutmanlar, her bir öğrenciye özel performans gelişim takibi yapmak amacı ile ‘öğrenci profil’ dosyaları tutacak ve aylık olarak bu dosyaları diğer okutmanlar ve de birim yöneticisi ile paylaşacaktır.

İngilizce Hazırlık Biriminde Sınavlar

Ara Sınavlar: Her bir çeyreğin sonunda, o çeyreği takip eden ilk Pazartesi günü bir Ara Sınav yapılır. Bu ara sınav sözlü ve yazılı bölümlerden oluşur.
Küçük Sınavlar: Hazırlık programı dâhilinde öğrencilere periyodik olarak küçük sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar habersizdir. İlk 3 çeyrekboyunca4’er, 4. çeyrekte 5 küçük sınav verilmektedir. Ayrıca, her hafta Pazartesi günü kelime öğrenimini ölçmek için ara sınav yapılır.
Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrencilerimizden sene boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan bir ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizi, kendiöğrenmesorumluluklarınıalmayateşviketmekvearaştırmayapmaya, kendiöğrenmesüreciniyakındanizlemevedeğerlendirmeyeyöneltmektir. Bu çalışmanın akademik dönem başarı notuna olan katkısı %20’dir. Bu dosya içerisinde öğrencilerden yapmaları beklenen çalışmalar:
Ödevler ve Projeler: Verimli ve etkili bir dil öğreniminin sağlanabilmesi için, öğrencilerin hedef dildeki kaynakları sorunsuz bir şekilde okuyabilmeleri ve de kullanabilmeleri, sunum yapabilmeleri ve çeşitli makaleler yazıp, raporlar hazırlayabilmeleri için çok iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu hedeflerdoğrultusundaakademikbecerileriningeliştirilebilmesiiçinakademikyılsürecindeöğrencilerimizdençeşitliödevlerve de projeler hazırlamaları istenecektir.
Sınıf İçi Aktiviteler: Sınıf içi etkinlikler de okutmanlarımızın her bir öğrenci için eğitim – öğretim döneminin başından sonuna kadar düzenli bir şekilde raporladığı öğrenci performans rapor ve çizelgeleri bağlamında değerlendirilecek ve ürün dosyası altında notlandırılacaktır. Sınıf içi etkinlikler dâhilinde, ödevlerin düzenli olarak yapılması, öğrencinin derse olan ilgi ve katılımı, öğrencinin derse zamanında girmesi, gerekli ders araçlarını ders esnasında yanında bulundurması gibi noktalar göz önünde bulundurulur.
Yılsonu Sunum / Seminer: Sene sonunda bütün öğrencilerimizden, okulumuzun diğer öğrencilerine de açık olmak üzere, İngilizce bir mini –seminer vermeleri istenecektir.
Genel Başarı Notu

Hazırlık programı 4 çeyrekten oluşmaktadır. Her çeyrek sonunda öğrencilerimize 1 adet ara sınav ve sene sonunda 1 adet final sınavı verilecektir. Bu sınavların dışında periyodik olarak küçük sınavlar uygulanacaktır ve öğrencilerimiz eğitim – öğretim yılının başından sonuna kadar ürün dosyası hazırlayacaklardır. Sınavların akademik genel başarı notuna olan katkısı aşağıdaki tabloda sunulduğu gibidir:

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından her saat düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık kayıtları Hazırlık Programı yönetimi tarafından duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına katılmakla yükümlüdür.

Danışmanlık Sistemi

Bütün öğrencilerimizin çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi ve öğrenme sürecinde karşılaşacakları sorunların çözümü için birer okutman danışman olarak belirlenmektedir.

Sınav Kuralları ve Örnekleri

Sınavlar
 • Bütün sınavlar reading bölümü ile başlar, writing bölümü ile devam eder ve listening bölümü ile biter. Daha sonrasında ise speaking sınavı yapılır. Detaylar websitesinde duyurularda paylaşılır.
 • Reading:
  • 3 adet text ve sorulardan oluşur.
  • Toplam 1 saat verilir.
 • Writing:
  • 2 adet writing konusu verilir ve öğrencinin bir tanesini seçip yazması istenir.
  • Bütün writing konuları sınavda çıkan reading konuları ile bağlantılıdır.
  • Paragraph writing için 1 saat, essay writing için 1.5 saat verilir. (Sadece çeyrek sonu sınavlarının elementary ve pre-intermediate seviyeleri paragraf yazar, diğer bütün seviye ve sınavlarda istenen essaydir.)
  • Öğrenciler writing bölümünde İngilizce-İngilizce sözlük kullanabilirler.
 • Listening:
  • 2 adet text ve sorulardan oluşur.
  • Toplam 30 dakika verilir.
 • Speaking:
  • Speaking sınavları 2 bölümden oluşur; ilk bölümde öğrencinin kendisiyle ilgili soruları cevaplaması beklenir, ikinci bölümde ise bir task verilip onun üzerine konuşması istenir.
  • Seviye belirleme sınavında (placement) speaking yoktur. Bu sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar yeterlik (proficiency) sınavına girmeye hak kazanmış demektir ve yeterlik sınavında speaking sınavına alınırlar.
  • Bir öğrenci için speaking sınavı ortalama 8-10 dakika sürmektedir.
Sınav Kuralları
 • Öğrencilerin sınav için kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Sınav boyunca masa üzerinde ve altında kalem, silgi ve sınav kağıtları dışında materyal bulunamaz. Sadece writing bölümlerinde İngilizce-İngilizce sözlük kullanılabilir.
 • Cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır ve sıra üstünde ya da öğrencinin üzerinde bulunamaz.
 • Kopya girişimi ya da çekme durumunda disiplin işlemleri devreye girer. Bu konudaki yönetmeliğe Yabancı Diller Yüksek Okulu ana sayfasından ulaşılabilir.
Sınav Örnekleri

Track Exam / Çeyrek Sonu Sınavı Örneği

Proficiency Exam / Yeterlik Sınavı Örneği

Placement Exam / Seviye Belirleme Sınavı

× Yardıma mı ihtiyacınız var?