İngilizce Hazırlık Atlama / Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı / Ytü İngilizce hazırlık atlama sınavı

YTÜ Hazırlık Atlama Sınavı | İYS Sınavı

YTÜ Hazırlık Atlama Sınavı , İYS Sınavı için İngilizce özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 6 bölümden oluşmaktadır.

 • İlk bölüm öğrencilerin dilbilgisi konusundaki yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 adet Cloze Test’den oluşmaktadır. Örnek soru için tıklayın.
 • İkinci bölüm 2 adet Reading parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülmektedir. Örnek soru için tıklayın.   
 • Üçüncü bölüm yakın anlamlı cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin soruda verilen cümleye anlamca en yakın olanını bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın.
 • Dördüncü bölüm verilen bir paragraftaki eksikliği uygun şekilde tamamlayan cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin verilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını temel okuma tekniklerini kullanarak bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın. 
 • Beşinci bölüm Listening bölümüdür. Bu bölümde iki adet Listening parçası dinletilmektedir ve öğrencilerden verilen soruları dinleme esnasındacevaplamaları istenmektedir.
 • Altıncı ve son bölüm ise Writing bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde “Opinion Essay” ve “For & Against Essay” olmak üzere 2 faklı kompozisyon konusu verilir ve öğrencilerin aralarından 1 tanesini seçerek kompozisyon yazmaları istenir. Örnek soru için tıklayın.

Yıldız Teknik Üniversitesi , IYS örnek sınavı

 http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/%C3%B6rnek%20iys%20(writing%20guncellendi).pdf

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 6 bölümden oluşmaktadır.

 • İlk bölüm öğrencilerin dilbilgisi konusundaki yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 adet Cloze Test’den oluşmaktadır. Örnek soru için tıklayın.

 • İkinci bölüm 2 adet Reading parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülmektedir. Örnek soru için tıklayın.   

 • Üçüncü bölüm yakın anlamlı cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin soruda verilen cümleye anlamca en yakın olanını bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın.

 • Dördüncü bölüm verilen bir paragraftaki eksikliği uygun şekilde tamamlayan cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin verilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını temel okuma tekniklerini kullanarak bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın. 

 • Beşinci bölüm Listening bölümüdür. Bu bölümde iki adet Listening parçası dinletilmektedir ve öğrencilerden verilen soruları dinleme esnasındacevaplamaları istenmektedir.

 • Altıncı ve son bölüm ise Writing bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde “Opinion Essay” ve “For & Against Essay” olmak üzere 2 faklı kompozisyon konusu verilir ve öğrencilerin aralarından 1 tanesini seçerek kompozisyon yazmaları istenir. Örnek soru için tıklayın.

ERASMUS, IAESTE ve YÜKSEK LİSANS YETERLİK (YLS) SINAVLARI

ERASMUS, IAESTE ve YÜKSEK LİSANS Yeterlik Sınavları zorluk ve soru tipleri açısından YDS sınavına benzer. Sınavlardaki soru tipleri aşağıda verilen örneklerdeki soru tipleri ile benzer olmakla birlikte, bazen farklılık da gösterebilmektedir. 
 • ENGLISH PROFICIENCY EXAM FOR GRADUATE STUDENTS (abridged sample)

/images/files/GRAD%20IYS%20SAMPLE.pdf

ANSWER KEY:     /images/files/IYS%20KEY.docx

YTÜ Hazırlık Atlama Sınavı İngilizce özel ders , Haluk hoca 0532343 65 00

IYS Sınavı İngilizce özel ders , Haluk hoca 0532 343 65 00

× Yardıma mı ihtiyacınız var?