İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Hazırlık Özel Ders / Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders / Marmara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / Marmara Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders

Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders
Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders

Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

TAMAMEN İNGİLİZCE (%100)EĞİTİM GÖREN BÖLÜMLER İÇİN SINAV BİLGİLERİ

BAHAR YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin sene sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (okuduğunu anlama), Listening (dinlediğini anlama), Speaking (sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Yıl içi not ortalaması 60’ın altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

KIŞ YETERLİLİK SINAVI

Kış Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yarıyıl sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer . Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler girebilir. Yıl içi not ortalaması 60’ın altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez.Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

YAZ OKULU YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavında (MÜYYES/MUEPT) başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna devam mecburiyetlerini yerine getirdikleri takdirde Yaz Okulu Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yaz Okulu Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yaz okulu sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

GÜZ YETERLİLİK SINAVI

Güz Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olmuş öğrenciler de girebilir. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

SEVİYE TESPİT SINAVI

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan programlarına kabul olanlar ile isteğe bağlı kontenjan dâhilinde yabancı dil hazırlık sınıfında okuma hakkı kazanan öğrenciler seviye tespit sınavına tabi tutulur. Seviye tespit sınavı, öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilmeleri amacıyla yapılır. Sınava giremeyen ve geçerli sayılabilecek mazeretini sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde Birime ibraz eden öğrenciler için Birim Yönetim Kurulu kararı ile ilk 1 ay içinde seviye tespit sınavı düzenlenir.

 

PROGRESS TESTS ( ARA SINAVLAR )

‘Ara Sınavlar’ öğrencilerin sene içindeki gelişimlerini değerlendirir. Her yarıyılda iki kez ‘Ara Sınav’ yapılır. Bu sınavlar dört dil becerisini ölçer. Her seviye için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Kriterlerine referans alınarak hazırlanır. Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün içinde çoktan seçmeli olmayan bir sınavla, konuşma becerisi ise başka bir gün değerlendirilir.

OKUMA bölümü yıl içinde sınıfta işlenen okuma parçalarının konularına paralel olarak farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin parçayı okuması, anlaması ve farklı türlerdeki soruları cevaplaması beklenmektedir.

YAZMA bölümü birbirinden farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerden seviyelerine uygun olarak farklı türlerde metinler yazmaları beklenmektedir.

DİNLEME bölümünde karşılıklı konuşma, monolog, sosyal ve akademik konuşma, ve dinleme ve not alma kısımları vardır. Bu bölüm öğrencilerin dinleme esnasında anlama ve soruları cevaplama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. İleri seviyelerde dinleme ve not alma becerisi ölçülür.

KONUŞMA bölümü günlük iletişimden tartışmaya çeşitlilik gösteren bölümlerden oluşur. Bu bölümün amacı öğrencilerin soruları anlama ve etkin bir şekilde cevaplama yeteneğini ölçmektir.

 

PERFORMANCE PORTFOLIO (SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Akademik yıl içinde verilen 4 ‘Ara Sınav’ın yanı sıra sınıf içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar 2 ‘Ara Sınav’ değerindedir. Yılsonu başarı notunun yaklaşık %35’ini oluşturur. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme (Portfolio) çalışmalarının içeriği aşağıdaki gibidir:

  • Writing Tasks: Her yarıyıl – sınıf seviyesine bağlı olarak – 7 veya 8 adet olmak üzere tüm akademik yılda toplam 14 veya 16 adet Writing Task (yazılı ifade çalışması) : bu çalışmaların çoğu öğretim elemanının belirlediği şekilde first draft ve final copy olarak iki kopya şeklinde yazılır
  • Ders dışında okunan hikaye kitaplarından (Readers) yapılan kısa sınavlar: her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez hikaye kitapları okuma sınavı yapılır.
  • In-class Writing sınavları (sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavları): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez sınır içi yazılı ifade sınavı yapılır.
  • Take-Home sınavları (evde çalışılan bir metin üzerine yapılan sınavlar): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez bu tarz sınav yapılır.
  • Yıl boyunca öğretim elemanı tarafından verilen tüm ödevlere ait performans değerlendirmesi

Detaylı Açıklama:

 1. Writing Tasks: Öğrenciler dosyalarındaki tüm çalışmaları tamamlamakla yükümlüdür.  Dosya içinde birinci dönem 7 veya 8 adet, ikinci dönem de 7 veya 8 adet yazılı ifade çalışması olmalıdır. Çalışmalar İngilizce Birimi tarafından belirlenen matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler belirlenen çalışmalar için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Son kopya sınıf eğitmeni tarafından değerlendirilecek ve öğrencinin o çalışma için notunu oluşturacaktır. Çalışmalar öğretim elemanının belirlediği şekilde evde veya sınıf içinde yazılarak teslim edilmelidir. Geç teslim edilen çalışmalar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler yazılı çalışmaları her iki dönemde de ayrı ayrı olmak üzere bir dosya içinde saklamak, gerekli bölümleri eksiksiz doldurmak ve bu dosyaları eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim etmekle yükümlüdürler. Her dönem sonunda Writing Portfolio (dil gelişim dosyası) öğrenci işlerine teslim edilmek üzere öğretim elemanı tarafından toplanır. Öğrenci dilerse dosyasının içindekileri fotokopi ile çoğaltmak suretiyle elinde bulundurabilir. Dosyanın içindeki çalışmaları eksiksiz bir şekilde eğitmene teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

2. Readers: Öğrenciler ders saatleri dışında 1. yarıyıl iki, 2.yarıyıl ise bir adet hikaye kitabı okuyarak bunlardan her iki dönemde de birer tane kısa sınav olurlar. Bu sınavların tarihleri önceden belirlenmiştir.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

3. In-class Writing Sınavları:  Her iki yarıyılda birer kez olmak üzere belirlenen tarihlerde sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavlarıdır.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

4. Take-Home Sınavları: Her dönem önceden belirlenmiş olan okuma metinleri (Take-Home Texts) birkaç gün öncesinden öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler bu metinleri evde çalışarak, belirlenen gün ve saatte sınıf içinde yapılacak olan sınavlarda metne göre sorulan soruları cevaplandırırlar.  Sınav sırasında okuma metinleri öğrencilerin önünde açık olarak bulunabilir. Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

5. Ders programında ‘Home Assignments’ başlığı altında belirtilen ödevler öğrenci tarafından evde yapıldıktan sonra eğitmen tarafından verilen cevap anahtarından kontrol edilebilir. Verilen ev ödevlerini zamanında tamamlamak sınavlarda başarılı olmak için gereklidir. Ödevlerin yapılıp yapılmadığı öğretim elemanları tarafından çizelgeler üzerinde takip edilir ve buna göre dönem sonunda öğrenci için bir değerlendirme notu verilir.

 

KISMEN İNGİLİZCE (%30)EĞİTİM GÖREN BÖLÜMLER İÇİN SINAV BİLGİLERİ

 

BAHAR YETERLİLİK SINAVI 

Bahar Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin sene sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Yıl içi not ortalaması 50’nin altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

KIŞ YETERLİLİK SINAVI

Kış Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yarıyıl sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler girebilir. Yıl içi not ortalaması 50’nin altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

YAZ OKULU YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavında (MÜYYES/MUEPT) başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna devam mecburiyetlerini yerine getirdikleri takdirde Yaz Okulu Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yaz Okulu Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Yaz Okulu sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

GÜZ YETERLİLİK SINAVI

Güz Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olmuş öğrenciler de girebilir.Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

 

PERFORMANCE PORTFOLIO (SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Akademik yıl içinde verilen 4 ‘Ara Sınav’ın yanı sıra sınıf içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar 2 ‘Ara Sınav’ değerindedir. Yılsonu başarı notunun yaklaşık %35’ini oluşturur. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme (Portfolio) çalışmalarının içeriği aşağıdaki gibidir:

  • Writing Tasks: Her yarıyıl – sınıf seviyesine bağlı olarak – 7 veya 8 adet olmak üzere tüm akademik yılda toplam 14 veya 16 adet Writing Task (yazılı ifade çalışması) : bu çalışmaların çoğu öğretim elemanının belirlediği şekilde first draft ve final copy olarak iki kopya şeklinde yazılır
  • Ders dışında okunan hikaye kitaplarından (Readers) yapılan kısa sınavlar: her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez hikaye kitapları okuma sınavı yapılır.
  • In-class Writing sınavları (sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavları): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez sınır içi yazılı ifade sınavı yapılır.
  • Take-Home sınavları (evde çalışılan bir metin üzerine yapılan sınavlar): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez bu tarz sınav yapılır.
  • Yıl boyunca öğretim elemanı tarafından verilen tüm ödevlere ait performans değerlendirmesi

   Detaylı Açıklama:

6. Writing Tasks: Öğrenciler dosyalarındaki tüm çalışmaları tamamlamakla yükümlüdür.  Dosya içinde birinci dönem 7 veya 8 adet, ikinci dönem de 7 veya 8 adet yazılı ifade çalışması olmalıdır. Çalışmalar İngilizce Birimi tarafından belirlenen matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler belirlenen çalışmalar için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Son kopya sınıf eğitmeni tarafından değerlendirilecek ve öğrencinin o çalışma için notunu oluşturacaktır. Çalışmalar öğretim elemanının belirlediği şekilde evde veya sınıf içinde yazılarak teslim edilmelidir. Geç teslim edilen çalışmalar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler yazılı çalışmaları her iki dönemde de ayrı ayrı olmak üzere bir dosya içinde saklamak, gerekli bölümleri eksiksiz doldurmak ve bu dosyaları eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim etmekle yükümlüdürler. Her dönem sonunda Writing Portfolio (dil gelişim dosyası) öğrenci işlerine teslim edilmek üzere öğretim elemanı tarafından toplanır. Öğrenci dilerse dosyasının içindekileri fotokopi ile çoğaltmak suretiyle elinde bulundurabilir. Dosyanın içindeki çalışmaları eksiksiz bir şekilde eğitmene teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

7. Readers: Öğrenciler ders saatleri dışında 1. yarıyıl iki, 2.yarıyıl ise bir adet hikaye kitabı okuyarak bunlardan her iki dönemde de birer tane kısa sınav olurlar. Bu sınavların tarihleri önceden belirlenmiştir.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

8. In-class Writing Sınavları:  Her iki yarıyılda birer kez olmak üzere belirlenen tarihlerde sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavlarıdır.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

9. Take-Home Sınavları: Her dönem önceden belirlenmiş olan okuma metinleri (Take-Home Texts) birkaç gün öncesinden öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler bu metinleri evde çalışarak, belirlenen gün ve saatte sınıf içinde yapılacak olan sınavlarda metne göre sorulan soruları cevaplandırırlar.  Sınav sırasında okuma metinleri öğrencilerin önünde açık olarak bulunabilir. Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

10. Ders programında ‘Home Assignments’ başlığı altında belirtilen ödevler öğrenci tarafından evde yapıldıktan sonra eğitmen tarafından verilen cevap anahtarından kontrol edilebilir. Verilen ev ödevlerini zamanında tamamlamak sınavlarda başarılı olmak için gereklidir. Ödevlerin yapılıp yapılmadığı öğretim elemanları tarafından çizelgeler üzerinde takip edilir ve buna göre dönem sonunda öğrenci için bir değerlendirme notu verilir.

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE BAŞARISIZLIK HALİ

Hazırlık eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda hazırlık eğitimi verilmez. Öğrenci ikinci yıl da yeterlilik sınavlarına girebilir. Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilirler.

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)

(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Yazma ve Konuşma)

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

 

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)

(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Yazma ve Konuşma)

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

www.proficiencyozelders.net

Merhaba !