İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Hazırlık Özel Ders / İTÜ Hazırlık atlama sınavı / İtü Suny İngilizce Hazırlık Atlama / İtü Suny İngilizce Muafiyet Sınavı

İTÜ Hazırlık Atlama Sınavı

İTÜ Hazırlık Atlama Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

İngilizce hazırlık eğitimi vermek üzere 1983 yılından beri faaliyette olan İTÜ YDY, Maçka Yerleşkesinde bulunan tarihi kışlada hizmet vermektedir.

Resmi TOEFL iBT Sınav Merkezi olarak kullanılan bilgisayar laboratuvarları, zengin kütüphanesi, konser salonu ve güçlü akademik kadrosuyla, Hazırlık Programları ve İleri İngilizce programı kapsamında bulunan lisans havuz derslerinin yanı sıra, Seçmeli Diller Programı’nda yer alan Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Japonca dillerinin eğitimini de vermektedir. YDY, Ekim 2012’de CEA tarafından akredite edilmiştir.

Eylül 2010 ve sonrasındaki, İTÜ Proficiency, Yeterlilik Sınavları (aralarında en az bir gün olacak şekilde)iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Üniversiteye 2010-2011 akademik yılında kaydolan Lisans öğrencileri ve 2011 yılı Ocak ayından itibaren kaydolacak olan Yüksek Lisans öğrencileri, önemli değişiklikler içeren bu yeni sınava girecektir. Beklemeli Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ise Eylül 2010, Ocak 2011, Haziran 2011 ve Temmuz 2011’de tek aşamalı bir İTÜ Proficiency sınavına gireceklerdir. Bu iki sınavın içerikleriyle ilgili ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.
2010-2011 akademik yılında üniversiteye kaydolan Lisans öğrencilerinin ve 2011 yılı Ocak ayından itibaren kaydolacak olan Yüksek Lisans öğrencilerinin gireceği iki aşamalı Yeterlilik, İTÜ Proficiency, Sınavı:
Birinci aşama, 15 restatement (başka sözcüklerle anlatma) ve 30 reading comprehension (okuduğunu anlama) olmak üzere 45 çoktan seçmeli sorudan (toplam 60 puan) oluşur. Sınav süresi 120 dakikadır. Birinci aşamadan 30 puan ve üzerinde alan Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ikinci aşamaya girmeye hak kazanırlar.
İkinci aşama, 10 çoktan seçmeli listening comprehension (dinlediğini anlama) sorusundan ve essay writing(kompozisyon yazma) bölümünden (toplam 40 puan) oluşur. Sınav süresi 120 dakikadır. İkinci aşamadan en az 20 puan alan ve toplam puanı 60 ve üzerinde olan Lisans öğrencileri; ve ikinci aşamadan en az 20 puan alan ve toplam puanı 65 ve üzerinde olan Yüksek Lisans öğrencileri sınavı geçmiş olur.
Birinci aşamayı geçip ikincisinde başarısız olan öğrenciler, tüm sınavda başarısız olmuş kabul edilirler. Bir sonraki sınavda aynı sürece tabi olur ve birinci aşamadan başlarlar.
Restatement soruları, sınavın %15’ini oluşturur ve İngilizce bilgisini cümle bazında ölçer. Verilen cümleye anlamca en yakın cümlenin seçilmesi istenir. Bu bölümde, her soru bir puan değerindedir.
Reading comprehension soruları, sınavın %45’ini oluşturur ve öğrencilerin okuma-anlama becerilerini ölçer. Çoğunluğu bilimsel olmak üzere, 3–5 metinden oluşur. Bu metinleri, 7–10 çoktan seçmeli anlama sorusu takip eder. Bu sorular arasında, bağlamdan kelime anlamı takip etme ve bağlamsal göndermeleri bulma (referans) tipi sorular da vardır. Bu bölümde, her soru bir buçuk puan değerindedir.
Listening comprehension soruları, sınavın %20’sini oluşturur ve öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerini ölçer. Öğrenciler (soruları görmeden önce) bir ders metnini iki kez dinler ve notlar alırlar; dersi BİR kez dinledikten sonra notlarını kullanarak 10 çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar. Bu bölümde, her soru iki puan değerindedir.
Essay writing bölümü, sınav puan ağırlığının %20’sini oluşturur. Bu bölümde, öğrencilerden, I) Karşılaştırma, II) Sebep ya da III) Sonuç tipinde 250–350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere toplam üç konu verilir ve bir tanesini seçmeleri istenir.
Essay writing bölümü, sınav, İTÜ Proficiency, puan ağırlığının %20’sini oluşturur. Bu bölümde, öğrencilerden, I) Karşılaştırma, II) Sebep ya da III) Sonuç tipinde 250–350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere toplam üç konu verilir ve bir tanesini seçmeleri istenir.

İtü hazırlık atlama sınavı restatement örneği

sample_restatement_questions

İtü hazırlık atlama sınavı rewrite örneği

Sample_rewrite_questions

İtü hazırlık atlama sınavı reading örneği

itüproficiency2

sample_proficiency_type_reading

İtü hazırlık atlama sınavı  Listening örneği 

itu_proficiency_sample_listening

İtü hazırlık atlama sınavı writing örneği

İTÜ Proficiency sınavı Essay writing bölümü, sınav puan ağırlığının %20’sini oluşturur. Bu bölümde, öğrencilerden,

I) Karşılaştırma,

II) Sebep ya da III) Sonuç tipinde 250–350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir.

Öğrencilere toplam üç konu verilir ve bir tanesini seçmeleri istenir. Öğrencilere ayrıca her soru için yazabilecekleri key pointsler de verilir. Aşağıda örnek sorular mevcuttur

1. Why do people dance?

Entertainment

Culture

Fitness

Romance

Celebration

Instinct

2. Discuss the reasons why people donate time or money to charities.

Helping people in need (the poor, the old, the sick/disabled…)

Supporting war victims

Contribution to the military

Religious beliefs

Self-satisfaction

Boasting

3. Compare and/or contrast working in a space station as an astronaut and working in an ordinary engineering company on the Earth.

Living conditions

Nutrition

Experimentation

Social life

Technology

Salary

Working hours

Prestige

File Type Size Uploaded on Download
2014 January ZIP 5,48 MB 20 Nis, 2020 Download
2014 June ZIP 9,05 MB 20 Nis, 2020 Download
2014 September ZIP 9,00 MB 20 Nis, 2020 Download
2014 July ZIP 8,93 MB 20 Nis, 2020 Download
2015 January ZIP 8,79 MB 20 Nis, 2020 Download
2015 July ZIP 9,72 MB 20 Nis, 2020 Download
2015 June ZIP 8,83 MB 20 Nis, 2020 Download
2015 September ZIP 9,28 MB 20 Nis, 2020 Download
2016 January ZIP 10,94 MB 20 Nis, 2020 Download
2016 July ZIP 10,06 MB 20 Nis, 2020 Download
2016 June ZIP 11,32 MB 20 Nis, 2020 Download
2016 September ZIP 9,51 MB 20 Nis, 2020 Download
2017 August ZIP 9,26 MB 20 Nis, 2020 Download
2017 January ZIP 9,36 MB 20 Nis, 2020 Download
2017 July ZIP 11,07 MB 20 Nis, 2020 Download
2017 June ZIP 9,16 MB 20 Nis, 2020 Download
2018 January ZIP 8,72 MB 20 Nis, 2020 Download

İTÜ Hazırlık Atlama Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

× Yardıma mı ihtiyacınız var?