İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce hazırlık geçme sınavı / İngilizce Hazırlık Özel Ders / İngilizce sınavı hazırlık / Lise İngilizce Hazırlık / Üniversite İngilizce Hazırlık

İngilizce hazırlık geçme sınavı

İngilizce hazırlık sınavı

İngilizce Hazırlık Geçme  Sınavı

Hazırlık Programı uygulayan Üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin, İngilizce seviyelerini ölçerek bölümlerinde okuyabilmeleri için yeterli seviyede İngilizcelerinin olup olmadığını sınayan ve her üniversitenin kendi bünyelerinde hazırladığı sınavdır. Her okulun İngilizce hazırlık sınavı içerikleri ve değerlendirmesi farklıdır.
İngilizce hazırlık geçme sınavı içeriği genel de dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma becerilerini ölçmektedir.

İngilizce hazırlık geçme  sınavı için yaptığımız çalışma öğrencinin genel İngilizcesini geliştirmek için hazırlanan  bir program değildir .

İngilizce hazırlık geçme  sınavı çalışmalarımız  amaç olarak , belirli bir  İngilizce  seviyesine sahip öğrencinin bildiklerini hatırlatmak , İngilizce hazırlık geçme sınavına  daha donanımlı biçimde girmelerini sağlamak ve yeterli notu almaları durumunda Temel İngilizce Bölümü İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için hazırlanmıştır.

İngilizce hazırlık geçme   sınavı için hazırladığımız öğrenciler;
• Üniversite sınavını kazanıp, hazırlık sınıfına devam edecek olanlar,
• Hazırlık sınıfında eğitim görmüş fakat geçer not alamayan öğrencilerdir.

İngilizce hazırlık geçme  sınavı özel ders programımız da yapacağımız hazırlıkların içeriği şu şekilde olacaktır,
• STRUCTURE
• READING,
• WRITING,

Gerektiği takdir de girilecek okulun programında var ise
• LISTENING
• SPEAKING

derslerine hazırlık yapılmaktadır.

.

İngilizce hazırlık geçme  sınavı  konu dağılımlarımız ise şöyledir,

o STRUCTURE
o READING
o CL OZE TESTS
o SENTENCE COMPLETION
o DIALOGUE COMPLETION
o FINDING THE MISTAKES
o VOCABULARY
o WORD FORMATION

İngilizce hazırlık geçme sınavı Dil bilgisi (Structure ) genel de sınava hazır işlediğimiz  konular ise aşağıdaki gibidir.
TENSES, SENTENCE ,MODALS, MODALS USED FOR PAST TIME , PASSIVE/CAUSATIVE , IF/WISH , NOUNS,NOUN PHRASES ,NOUN CLAUSES, REPORTED SPEECH/QUESTION TAGS/SHORT REPLY
GERUND/INFINITIVE, PERFECT INFINITIVES , ADJECTIVES/ADVERBS, ADJECTIVE CLAUSES, PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES , RELATIVE CLAUSES , ARTICLES/DETERMİNERS, -EVER WORDS, PREPOSITIONS,PREPOSITIONAL PHRASES AND IDIOMATIC EXPRESSIONS , CONJUNCTIONS/TRANSLATION/PARTICIPLES, LOGICAL RELATIONS ,INVERSION/REVISION, SPECIAL DIFFICULTIES

İngilizce hazırlık geçme sınavı SKILLS Ve Kelime Çalışmalarımız
READING / VOCABULARY
WRITING

Gerekli programlarda
LISTENING / SPEAKING
Structure Bölümü çalışmalarımız aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır.

Tenses
• The Simple Present Tense
• The Present Continuous Tense
• The Present Perfect Tense
• The Present Perfect Continuous Tense
• The Future Tense
• The Future Continuous Tense
• The Future Perfect Tense
• The Future Perfect Continuous Tense
• The Simple Past Tense
• The Past Perfect Tense
• The Past Perfect Continuous Tense
• Future in the past- used to/would
• Action – Non-action verbs
• Nouns (Countable-Uncountable)
• Quantifiers
• articles, Determiners , Ever-Words
• Adjectives
• Adjective Clause
•Pronouns , Possesive Adjectives
•Nouns, Nouns Phrases
• Noun Clause
• Adverbs
• Modals Past/Present
• Conditionals
• Wish Clauses
• Passive Voice
• Causatives
• Gerunds & Infinitives
• Perfecet Infınıtıves
• Reported Speech
• Question tags
• Relative Clauses
• Prepositions, Phrasal Verbs
•Conjuctions /Participles
• Inversions
• Finding the mistakes
READING COMPREHENSION
• Skimming
• Scanning

• SENTENCE COMPLETION
• DIALOGUE COMPLETION

• WORD FORMATION
Writing Teknikleri üzerine çalışma
• Bağlaçlar
• Paraphrasing
• Paragraph Writing
• Essay Writing çeşitleri

Listening / Speaking

www.ingilizcehazirlikatlama.com

Merhaba !