İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık IELTS Sınavı / Proficiency Sınavı / Toefl Pbt Sınavı Hazırlık / TOEFL Sınavı / Üniversite İngilizce Hazırlık

İngilizce Hazırlık IELTS Sınavı

İngilizce Hazırlık IELTS Sınavı |TOEFL Sınavı |Proficiency Sınavı

İngilizce Hazırlık IELTS Sınavı 

İngilizce dil seviyenizi ve yeterliliğinizi belirlemek amacıyla uygulanan bazı İngilizce yeterlilik sınavları vardır. İngilizce bilginizi ve yeterliğinizi ispatlamanız için gireceğiniz bu sınavlar , kazandığınız üniversite tarafından yapılabildiği gibi bazı kurumlar tarafından yapılan uluslararası sınavlar da vardır. Bu uluslararası sınavlar tüm dünyada geçerli iken , kazandığınız üniversite tarafından yapılan sınav sadece o kurumda geçerlidir.

Bu sınavları ve aralarındaki farkları şöyle sıralayabiliriz ,

TOEFL – the Test of English as a Foreign Language,

Bu sınav Amerikan kuruluşu ETS tarafından tüm dünyada organize edilen , İngilizcenin akademik amaçlar için kullanılabilmesini sağlayan , bir öğrencinin İngilizce ‘ yi kullanabilmesi ve anlayabilmesini ölçen bir sınavdır. Özelikle Amerika ‘ da ve dünyanın diğer tüm ülkelerinde TOEFL Sınavı , ana dili İngilizcenin dışında olan ülkelerden gelen öğrenciler için uygulanan bir İngilizce dil seviye tespit sınavıdır. Başka kullanım yerleri ise , İngilizce dil seviyesinin gerektiği devlet kurumlarında , iş ve burs programlarında geçerlidir.

TOEFL Sınavının yapısı nedir ? Toplam 3 saat süren bir sınavdır , computer ya da kağıt üzerinde uygulanan bölümleri mevcuttur. En çok istenilen IBT veya CBT TOEFL Sınavlarıdır.

TOEFL Sınavı neyi sınar ? 4 bölümden oluşur , reading, writing, listening ve speaking. SpeakingTOEFL iBT , 2 soru ile başlar bu soruların içeriğinde bir okuma ya da dinleme parçasında verilen parçalar üzerinde rapor ya da yorum yapılması beklenir. Listening – Sorular çoktan seçmeli formattadır. Reading – 3-5 okuma parçası ile ilgili çoktan seçmeli formatta sorular vardır. Writing –Verilen başlıklar ile, Present/Support an Opinion, Explain a Preference, Compare and Contrast tekniklerini kullanarak yaklaşık 400 kelimelik bir kompozisyon yazmanız istenir.

TOEFL Sınavı  Puanlama nasıldır ? TOEFL iBT , 0 – 120 arası puanlanır , her bölüm , 0 – 30 arası puan değerine sahiptir , tüm puanlar toplanarak toplam skor ortaya çıkar.

Sonuç ne kadar geçerlidir ? TOEFL sonucu 2 yıl geçerlidir, sınava bir kaç kez girdiniz ise , en son aldığınız skor dikkate alınır.

IELTS – International English Language Testing System

IELTS Sınavı , British Council ve IDS tarafından dünyanın yaklaşık 120 ülkesinde uygulanan bir sınavdır. IELTS sınavının 2 çeşidi vardır , Academic ve General Training Academic training , yüksek eğitim ya da üniversite kayıtları için , İngilizce konuşulan bir ülkede iş yapmak isteyen profesyoneller için gereklidir. General training ise , akademik amaç dışında İngilizce konuşulan ülkelere göçmenlik ve iş başvuruları yapmak için gerekir. IELTS sınavı dünyadaki tüm eğitim kurumları tarafından İngilizce dil seviyesi ve kullanımının değerlendirilmesi amacıyla değerlendirilen bir sınavdır.

IELTS Sınavının yapısı nedir ?

IELTS Sınavı konuşma bölümü bir sınav gözetmeni ile yüz yüze yapacağınız sözlü sınav , diğer bölümler ise kağıt üzerinde uygulanan bir sınav sistemidir.

IELTS Sınavı ne sınar ?

4 bölümden oluşur , reading, writing, listening ve speaking . Reading, writing ve listening modülleri 2 saat 45 dakika sürer , speaking bölümü yaklaşık 15 dakika sürer ve genelde ayrı bir zaman diliminde yapılır. Speaking bölümü 3 bölümden oluşur , genel soruların sorulduğu ilk bölüm , bir konu üzerinde konuşulan ikinci ve o konu üzerinde tartışılan üçüncü bölümdür. Listening bölümü , 4 dinleme parçası içerir , değişik soru tipleri vardır . Reading bölümü 3 okuma parçasından oluşur , toplam 40 soru vardır , soru tipleri multiple choice, writing words, matching ve summarizing gibi farklılıklar gösterir. Writing 2 bölümden oluşur , içerikler ilk bölümde raporlama veya mektup çalışmasıdır, ikinci bölüm ise , Present and Support an Opinion; Discuss Problems/Solutions; Weigh Two Arguments tekniklerini içeren 250 kelimelik bir kompozisyondur. Tüm adaylar için, listening ve speaking modülleri aynıdır , fakat reading ve writing modülleri Academic ve General Training de farklıdır.

Puanlama ; IELTS sınavı 0- 9 arası puanlanır . Her kurum ayrı sonuç ister.

Sınavın geçerliliği , 2 yıl geçerlidir , fakat bu sınavı kabul eden kurumlar tarafından uzatılabilir.

Proficiency Sınavı ,

Kazanılan üniversiteler tarafından hazırlanan , öğrencinin bölümündeki dersleri ve akademik literatürü takip edip edemeyeceğini ölçmek amacıyla uygulanan bir akademik İngilizce seviye belirleme sınavıdır.

Proficiency Sınavı nasıl bir sınavdır ? Kağıt üzerinde uygulanan , speaking bölümü var ise , bir ya da bir grup sınav gözetmeni tarafından speaking bölümünün uygulandığı genelde çoktan seçme tarz soruların sorulduğu her üniversitenin değişik şekilde hazırladığı bir sınavdır.

Proficiency Sınavı neyi sınar ? Genelde 5 bölümden oluşur, Reading , Writing , Use of English , Listening ve Speaking . Reading – değişik soru tarzlarından oluşan kısa ya da uzun okuma parçalarından oluşan bir bölümdür, konular akademik makalelerden , yazılardan alınır. Writing – her üniversite tarafından uygulanmasa da , paragraf ve kompozisyon kurallarının uygulandığı üniversiteye göre konu başlıklarının değiştiği 300-400 kelimelik yazılardır. Use of English – grammar ve vocabulary kontrolünün yapıldığı hemen hemen het proficiency sınavı içeriğinde yer alan , çoktan seçmeli bir bölümdür. Listening – her üniversite tarafından uygulanmaz , akademik çevrelerde geçen konuşmalar , sunumlar, konu başlıklarıdır , uygulayan üniversitelere göre değişik dinleme teknikleri sınanır. Speaking – her üniversite tarafından uygulanmaz , sınav gözetmeni ile yüz yüze yapılan soru cevap şekli bir sınavdır.

Proficiency Sınavı nasıl puanlanır ? Proficiency Sınavı sonucu 0 – 100 arası puanlama sistemine göre değerlendirilir. Her bölümden alınan puan, toplam puan olarak yansıtılır.

Proficiency Sınavı ne kadar geçerlidir ? Geçerlilik ile ilgili bir sınırlama yoktur .

Merhaba !