Kadir Has Hazırlık / Kadir Has İngilizce ders / Kadir Has Proficiency / Kadir Has Üniversitesi / Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı
Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (PROFICIENCY EXAM)

İngilice Yeterlilik Sınavı Eylül ayı ile birlekte yılda 4 kez yapılır. Her Akademik Yıl başında yapılan Eylül ayındaki Yeterlilik Sınavına tüm öğrenciler girebilir.  Yıl içerisinde  Ocak / Mayıs / Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden en az 60 alan) İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanır. Ocak, Mayıs ve Temmuz İngilizce Yeterlilik sınavları Bahçelievler kampüsünde yapılacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavları ile İlgili Genel Kurallar:

– Sınav’ın ilk oturumu (okuma,yazma,dinleme) süresi 3 saattir. Bu süre içerisinde öğrenciler sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelemezler. Sınav sona ermeden öğrenciler sınav salonunu terkedemezler. Bu nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.

– İkinci oturum (konuşma) süresi her öğrenci için 5-7 dakikadır. İlk oturumda sınava girilen sınıfta belirlenen saatte öğrenciler hazır bulunmak zorundadır. İkinci oturumun detayları kayıt esnasında öğrenciye duyurulacaktır.

– Öğrencilerin, sınav salonunda cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yasaktır.

– Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Öğrencilerin sınav araç gereçleri (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanlarında olmak suretiyle sınava girmeleri gerekmektedir.

– Sınav sırasında kopya çeken ya da  çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir. Bu tespit sınav gözetmeni tarafından yapılır.

– Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresinde sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

– Öğrenciler, sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarını sınav salon görevlisine teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmaları gerekmektedir. İmza atmadan çıktıkları takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.

İngilizce Yeterlilik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

Yazma (Writing) Bölümü   %30

Okuma (Reading) Bölümü  %30

Dinleme (Listening) Bölümü   %25

Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

Sınav iki aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşamada yazma, okuma ve dinleme becerileri test edilir.

2.Aşamada Konuşma becerileri test edilir.

Her Akademik Yıl başında yapılan Eylül ayındaki Yeterlilik Sınavına tüm öğrenciler girebilir.  Yıl içerisinde  Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alanlar ve devam şartını yerine getirmiş olanlar) İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanır.

Bulundukları Akademik Yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin, bir sonraki Akademik Yıl Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik (Proficiency) Sınavı’na girme hakları vardır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.

Öğrenciler İngilizce Yeterlilik (Proficiency) başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında  alacakları güz ve bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar.

İngilizce Yeterlilik (Proficiency) notları öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAV PUANLARI MUAFİYET
A+ 95-100 BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
A 90-94.5 BAŞARILI (EL 101-102-201)
B 80-89.5 BAŞARILI (EL 101-102)
C 70-79.5 BAŞARILI(EL 101)
D 60-69.5 BAŞARILI
FF 59 ve altı BAŞARISIZ, TEKRAR SINAVA GİRECEK

İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeden Hazırlık Okulu programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki uluslararası Dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir.Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. Sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

TOEFL – IELTS SINAVLARI

SINAV PUAN – MUAFİYET
IELTS (AKADEMİK) 5.5 (PREP) 6.0 (EL 101 ) 6.5 (EL 101-102) 7.0 (EL101-102-201-202)
TOEFL* 79 (PREP) 85 (EL 101) 95 (EL 101-102) 100 (EL 101-102-201-202)

* Hazırlık Okulu’ndan muafiyet için sadece Kadir Has Üniversitesi senatosunca belirlenen sınav merkezlerinden alınan TOEFL sonuç belgeleri kabul edilmektedir. Bu sınav merkezleri şunlardır: 1) Boğaziçi University, İstanbul (Kodu: STN10801A); 2) Turkish-American Association, Ankara (Kodu: APCU-8703); 3) Izmir American Cultural Association Language School, İzmir (Kodu: STN12089A).

İngilizce Yeterlilik Sınavı örneklerini görebilir miyiz?

İngilizce Yeterlilik Sınav örnekleri şu şekildedir:

(Linkin üzerinde sağ tıklayarak “Farklı kaydet / Save as”i seçerek dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)

Okuma (Reading) Bölümü

Dinleme (Listening) Bölümü-1 (Ses dosyası ve not taslağı birlikte)

Dinleme (Listening) Bölümü-2 (Ses dosyası ve not taslağı birlikte)

Yazma (Writing) Bölümü

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

– Listening Note-taking Outline, Questions, Answers (Dyslexia)

– Listening Note-taking Outline, Questions, Answers (Power)

– Reading Text, Questions, Answers (Ecology, Overpopulation and Economic Development)

– Reading Text, Questions, Answers (Human Brain and Language)

– Reading Text, Questions, Answers (Sleep Deprivation)

– Essay Topics

Bilgiler Kadir Has Üniversitesi sitesinden bilgi amacıyla alınmıştır.

KHAS – İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği:

Khas Yeterlilik Sınavı hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Merhaba !