Kadir Has Hazırlık / Kadir Has İngilizce ders / Kadir Has Üniversitesi Ielts / Kadir Has Üniversitesi İngilizce Özel Ders

Kadir Has Üniversitesi Ielts

Kadir Has Üniversitesi Ielts
Kadir Has Üniversitesi Ielts

Kadir Has Üniversitesi Ielts,

Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre kabul edilen ve kayıtları yapılan öğrenciler KHAS-İYS’na girerler. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 / 100 almak gereklidir. Bunun dışında TOEFL IBT sınavından en az 79, IELTS Akademik sınavından en az 5,5 veya Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası dil sınavlarından yine Senatoca tespit edilmiş olan puanları almış olanlar, sınav sonuç belgeleri sınavı yapan kurumlarca aradan iki takvim yılı geçmemek şartıyla doğrudan Hazırlık Okulu Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı takdirde, Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar.

www.ieltsozelders.org

Merhaba !