İngilizce Muafiyet / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı İngilizce ders / İngilizce Muafiyet Sınavı İngilizce özel ders / İngilizce Muafiyet sınavı özel ders / Üniversite Hazırlık Muafiyet

Üniversite Hazırlık Muafiyet

Üniversite Hazırlık Muafiyet
Üniversite Hazırlık Muafiyet

Üniversite Hazırlık Muafiyet
Hazırlık sınıfı olan üniversitelerde hazırlık sınıfını doğrudan geçmek için sene başında yapılacak” hazırlık sınıfı muafiyet sınavına hazırlık” için yapılan özel ders programıdır. Bu program , üniversite sınavını kazanan  ya da üniversitelerin hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce seviyesini ölçerek bölüm derslerinde başarılı olup olamayacaklarını değerlendirmek amacıyla sene başında yapılan muafiyet sınavlarını geçerek, birinci sınıfta eğitime başlayabilmelerini amaçlamaktadır.

İngilizce Muafiyet sınavı içeriği her üniversitede değişiktir . Genelde sınavlar dil bilgisi, sözcük bilgisi , okuma , dinleme , konuşma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde hazırlanmaktadır. Kimi üniversiteler tüm bu bölümleri sınarken bazı üniversitelerde sadece bu bölümlerin bazılarını   sınamaktadırlar.
Üniversite Hazırlık Muafiyet sınav tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterir. Her üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra kendi iç bünyesinde hazırlamış olduğu İngilizce muafiyet sınavlarını yapar.
Üniversite Hazırlık Muafiyet sınavına, üniversite sınavını kazanıp, hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, hazırlık sınıfını tamamlamış ancak geçer not alamayan öğrenciler katılabilir.

Merhaba !