İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Hazırlık Özel Ders

İngilizce Hazırlık Özel Ders

İngilizce Hazırlık Özel Ders,

İngilizce eğitim yapan Üniversiteler öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için eğitim yılı başında öğrencilerine İngilizce seviye belirleme ve İngilizce hazırlık atlama sınavı uygulamaktadır. Bu sınavın amacı , Üniversiteyi kazanan öğrencilerin İngilizce dil seviyelerini ölçerek, bölümlerindeki dersleri takip edebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemek ve yeterli İngilizce ‘ ye sahip öğrencilerin hazırlık sınıfını geçip geçmemelerine karar vermektir.

İngilizce Hazırlık atlama sınavı Üniversitelerce eylül ya da ekim aylarında yapılmaktadır başarılı olan öğrenciler bölümlerinde eğitime başlar. İngilizce Hazırlık atlama sınavını geçebilmek için yeterli seviyede İngilizce bilmeniz gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Üniversitelerin kendi bünyelerinde hazırlanmakta olup, içerikleri okullara göre değişiklik gösterir.

İngilizce Hazırlık atlama sınavı aşağıdaki bölümleri kapsar ;

Gramer Bölümü ; Çoktan seçmeli soruların olduğu bir bölümdür, tüm İngilizce dil bilgisi konuları ve kelime bilgisi de genelde bu bölüme dahil edilir.
Okuma Bölümü ; Paragraf ve okuma bölümlerinden oluşan , cümle tamamlama, soru cevaplama , sorularının yer aldığı okuduğunu anlama ve çıkarım yapabilme yeteneğinin sorgulandığı çoktan seçmeli bölümdür.

Yazma Bölümü ; Bir konu üzerine akademik kurallara uygun bir bölümdür.
Dinleme Bölümü ; Kayıtlı bir metin dinletilerek içerik üzerinden soru sorularak dinlediğini anlama yetisinin ölçülür, bu bölümde genellikle note taking yapılır , sorulara sonra cevap vermesi istenilir. Her İngilizce hazırlık atlama sınavında sorulmaz.
Konuşma Bölümü ; Sınav heyetinin sorularına verilen cevaplar , karşılıklı konuşma şeklinde yapılan diyaloglar ya da belirlenen bir konu üzerinde yapılan kısa konuşmadan oluşur. Her okul konuşma bölümünü sınavda dahil etmeyebilir.
İyi derecece İngilizce bilseniz bile , İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı hakkında bilginiz yoksa, başarılı olacaksınız anlamına gelmez. Hazırlık sınavları ciddi bir hazırlık süreci gerektirmektedir.
Yapacağımız çalışmalar , genel İngilizce çalışmalarından çok öğrenciyi sınava hazırlamaya yöneliktir. Sınav hazırlık eğitimleriz , ağırlıklı olarak konu anlatımı üzerine çıkmış sınav soruları ya da çıkabilecek soru tipleri üzerine çalışmalar yapılır.

İngilizce dilbilgisi , kelime çalışmaları yaparak, okuma sorularında yakın seçenekler arasından doğru seçeneği bulma , zamanı verimli kullanabilme, , sınavda çıkabilecek essay topicler ve bu hangi tekniklerle yazacağınız, dinleme bölümün de üniversitelerin soru tarzına göre bol dinleme yapmalarını temin etmek, konuşma sınavlarında konuşma teknikleri üzerinde çalışmalar yapılır.

Merhaba !