İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Belirleme Sınavı / İngilizce sınav / İngilizce sınav teknikleri / Mef Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı / Proficiency sınavı , / Proficiency Sınavı hazırlık

Mef Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Mef Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı
Mef Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Mef Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

İngilizce Sınavları Hakkında Genel Bilgiler

İlk Aşama : Yerleştirme Sınavı (Bütün öğrenciler)
Tarih: 09/09/2019
Saat: 10:00 – 11:40
Yer: Sınav, MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü  A ve C Blok’ta yapılacak olup sınav giriş yerleri ileri bir tarihte www.mef.edu.tr  web sitesinde yayınlananacaktır. Saat 09:30’da sınav yerinizde olmanız gerekmektedir.
Sınav detayları: 100 çoktan seçmeli soru
Geçme puanı: %81 ve üstü puan alan öğrenciler yeterlilik sınavına gireceklerdir.
Sonuçlar: Yerleştirme Sınavı sonuçları, 09/09/2019 tarihinde, saat 19:00’de www.mef.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.

  • ‘S’ sonucu (S – Başarılı) ⇒ 11/09/2019 – 12/09/2019 – 13/09/2019 tarihinde Yeterlilik Sınavı’na gireceklerdir.
  • ‘B’ sonucu ( B – Başlangıç Seviyesi Kursu) ⇒ Başlangıç Seviyesi Kursuna Katılabilirler.*
  • ‘U’ sonucu ( U – Başarısız) ⇒ MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilecektir.

Gereksinimler:    MEF Üniversitesi Öğrenci Kimliği; TC Kimliği

* Başlangıç ​​Seviyesi Kursu:
Birinci Aşama “Yerleştirme Sınavı”ndan 45’in altında not alan öğrenciler, 10/09/2019 – 13/09/2019 tarihlerinde 09.00 – 13.00 saatleri arasında toplam 16 saatlik “1. Düzey Öncesi” dersleri almaya hak kazanırlar. Derslik numaraları, www.mef.edu.tr  adresinde 09/09/2019 Pazartesi günü saat 19:00’da duyurulacaktır.

Kurs ücretsiz olup, ingilizce bilgisi çok az veya hiç olmayan öğrencilere 1. Düzeyin  temel konularını kavrayarak bu düzeye hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, dilin temel yapısını ve ihtiyaç duydukları temel kelimeleri öğrenecekler ve kendilerinden. 1. Düzeyde beklenen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacaklardır.

Ders konuları aşağıdaki gibidir:
Selamlama
Alfabe
Sayılar 1-100
Sınıf Dili
Temel Sıfatlar
Yaygın Kullanılan Fiil Takımları
Soru Kelimeleri
Kendini Tanıtmak
Geniş Zaman

1. Aşama “Yerleştirme Sınavı”na katılmayan öğrenciler kursa katılamazlar, dolayısıyla İngilizce seviyenizin düşük olmasından endişe duyuyorsanız, lütfen, kursa katılma şansına sahip olabilmeniz için 1. Aşama “Yerleştirme Sınavı”na katılınız.

İkinci Aşama: Yeterlilik Sınavı
Tarih: 11/09/2019 – 12/09/2019 – 13/09/2019
Saat:

11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019
Oturum 1:  08:30 – 10:10 Oturum 7:   08:30 – 10:10 Oturum 13:   08:30 – 10:10
Oturum  2: 10:00 – 11:40 Oturum 8:   10:00 – 11:40 Oturum 14:   10:00 – 11:40
Oturum  3: 11:30  – 13:10 Oturum 9:   11:30  – 13:10 Oturum 15:   11:30  – 13:10
Oturum  4: 14:00 – 15:40 Oturum 10: 14:00 – 15:40
Oturum  5: 15:30  – 17:10 Oturum 11: 15:30  – 17:10
Oturum  6: 17:00 – 18:40 Oturum 12: 17:00 – 18:40

Yer: MEF Üniversitesi, Maslak Kampüsü  A Blok 3. Kat Bilgisayar Laboratuvarları
Oturum tarih ve saatleri 10/09/2019 tarihinde saat 17:00’ de  www.mef.edu.tr  web sitesinde ilan edilecektir. Web sitesinde ilan edilmiş tarih ve saatteki oturuma girmelisiniz.

Detaylar: VEPT-Pearson Versant İngilizce Yerleştirme Testi’ni kullanacağız. Bu online test, okuma, yazma, dinleme, konuşma dahil olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır.

Testin demo versiyonu için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement

Puan Aralığı: MEF Üniversitesi Hazırlık Programı’nın Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve   Programı’na (CEFR) göre eşdeğerlilik puan tablosu aşağıdaki gibidir.

VEPT (20 – 70) CEFR Düzeyi (A1 – C1) Hazırlık Programı Düzeyi
/Fakülte
41 veya altı A2 Level 2
42 – 47 B1 Level 3
48 – 51  B2- Level 4
52 – 55   B2+ Fakülte Hazırlık Düzeyi
56+ C1 Fakülte

Sonuçlar: Bütün İngilizce Hazırlık Programı seviyeleri veya fakülteye devam edecek olan öğrenciler 13/09/2019 tarihinde saat 17.00’de www.mef.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Gereksinimler: MEF Üniversitesi Öğrenci Kimliği; TC Kimliği

Harici Sınavların Kabulü:
Eğer yetkili bir sertifika ile aşağıdaki harici sınavlarından birinin sonuçlarını sunabilirseniz, birinci aşama (yerleştirme) ve ikinci aşama (yeterlilik) sınavlarından muaf tutulacak, doğrudan fakülte programına girebileceksiniz.

Sınav Sonuç …içinde alınmış
TOEFL IBT 80 (asgari 20 her oturumda) son iki yıl
CPE C son üç yıl
CAE B son üç yıl
UDS/YDS 67 son beş yıl
PTE-Academic 59 son üç yıl
Sınavlara Girecek Öğrencilerin Dikkatine!

-Sınav öncesi, aşağıdaki linke tıklayarak MEF Üniversitesi web sitesinde yer alan sınav örneklerini
incelemenizi tavsiye ederiz.

http://www.mef.edu.tr/tr/yerlestirme-sinavi-1-asama

http://www.mef.edu.tr/tr/vept-yeterlik-sinavi-2-asama

http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement

-Sınavların yapılacağı katlara güvenlik açısından öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır.
-Sınavların hiçbir aşaması için her ne sebepten olursa olsun, mazeret sınavı düzenlenmez.
-Sınava girmeyen öğrenciler, Hazırlık Programı 1. Düzey’e yerleştirilirler, fakat 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ücretsiz Başlangıç Seviyesi Kursu’ndan faydalanamazlar.

Yerleştirme Sınavı (1. Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan Yerleştirme sınavı (1. Aşama), çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan, kağıt üzerinde uygulanan bir testtir. Öğrenciler dilbilgisi, sözcük bilgisi ve İngilizce’nin genel kullanımını içeren bu soruları 100 dakika içinde yanıtlayacaktır. Yerleştirme sınavının sonucuna göre öğrenciler ya ikinci sınava geçme hakkına kavuşacaklar ya da 1. Düzey veya 2. Düzey’e yerleştirileceklerdir. Bu sınava girmeyenler otomatikman 1. Düzey’e yerleştirilecek ve lisans programına doğrudan girmeleri mümkün olmayacaktır. Yerleştirme sınavında yeterli puanı alan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu sınavdaki puan aralıkları şöyledir:
  Yerleştirme Sınavı Puanları
             (0 – 100)
İngilizce Hazırlık Programı
Düzeyi
              0 – 60       1. Düzey
             61 – 80       2. Düzey
             81+       VEPT-İkinci sınav
      VEPT-İkinci sınav

Yerleştirme Sınavı’na ait 5 soru örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

1.   My father doesn’t like _____ basketball.

A)  play      B)  to  playing      C)  playing

2.   Sally left school _____ 1992.

A)  in      B)  on      C)  at

3.   ‘________ you been to New York before?’  ‘No, this is the first time.’

A)  Had      B)  Has      C)  Have

4.   Let’s go to a restaurant. We don’t have ________ to cook for dinner.

A)  nothing      B)  anything      C)  something

5.   She ________ me if I could teach her Italian.

A)  said      B)  told      C)  asked

Yeterlilik Sınavı (İkinci Aşama)

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı Yerleştirme Sınavında 81 ve üzeri alan öğrenciler ikinci aşama olan “Pearson Versant English Placement Test (VEPT)” sınavına girerler. Bu test öğrencilerin Hazırlık Programı 3. Level yada 4.Level’a yerleştirilmeleri ya da yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları durumunda ilgili fakülte programına yerleştirilmelerini gerektiğini belirler.

VEPT testi 90 dakikadan ve 9 bölümden oluşan online bir sınavdır.  Bu sınav Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR) göre A1-C1 düzeyi öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Puan aralığı 20-70 arasındadır.

Testin demo versiyonu için aşağıdaki linke tıklayarak her bölümde hangi tür soruların karşınıza çıkacağını görebilirsiniz: http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement

Pearson’a başvurarak ödeme yapan öğrenciler online testin tamamını alabilirler. Daha fazla bilgi için:

https://www.versanttest.com/ecom/versant/versantEnglishPlacement.jsp

Not: MEF Üniversitesi bu sınavdan aldığınız puanı kabul etmeyecektir. MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde verilen sınavın puanları kabul edilecektir.

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı’nın Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre eşdeğerlilik puan tablosu aşağıdaki gibidir.

VEPT (20-70) CEFR Düzeyi Hazırlık Programı Düzeyi / Fakülte
20-23 <A1 Level 1
24-32 A1 Level 1
33-45 A2 Level 2
46-50 B1 Level 3
51-55 B1+ Level 4
56-70 B2-C1 Fakülte

Leave a Reply

Merhaba !