İngilizce Hazırlık Atlama / ingilizce hazırlık dersleri / İngilizce özel ders / Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Dersleri / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı,

Hedefimiz, öğrencilerin lisans eğitimlerini bitirdikten sonra mesleklerini uluslararası düzeyde en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için kabul edilebilir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır. FCE, IELTS, TOEFL, PTE ACADEMIC, ÜDS, KPDS, YDS, CAE, CPE dil yeterlilik sınavlarından MEF Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği puanları almış ve sınavının geçerlilik süresi içinde kayıt sırasında beyan etmiş öğrenciler MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

Eşdeğerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarını sunmayan öğrencilerin, MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan ‘‘Yeterlilik ve Yerleştirme Sınavı’’na katılmaları gerekmektedir. Sınavın tarih ve saati MEF Üniversitesi web sitesinde yayınlanacaktır.

Yeterlilik sınavında MEF Üniversitesi’nin Senatosu’nun belirlediği puanı alan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlar. Yeterli puanı alamayan öğrenciler ise seviye belirleme sınavı sonucuna bağlı olarak, İngilizce Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun bir seviyeye (1-4) yerleştirilirler.

Öğrenciler; yazma, okuma, dinleme, konuşma ve dil kullanımı becerileri konusunda, sınıf içinde yüz yüze eğitim de dahil olmak üzere değişik formatlarda haftada 20 saatten fazla ders alırlar. Bu 20 saat dersin dışında, her bir becerinin gelişimi adına yapılması gerekenleri belirlemek için küçük guruplar halinde, bire bir ya da sınıf olarak eğitmenle ayrıca görüşebilirler.

Öğrencilerin MEF e-platformundaki çalışmaları tamamlamaları beklenir; algısal ve yaratıcı yeteneklerini de kapsayan bu çalışma, öğrencilerin bir modülden alacakları final notunu önemli ölçüde etkiler. Sınıf çalışmaları, hazırlık sınıfı eğitmenleri tarafından takip edilir ve öğrenciler eğitmenlerinden sürekli ve spesifik olarak geri bildirim alırlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavı İçeriği

Yeterlilik Sınavı

Bir akademik yıl boyunca üç defa yeterlilik sınavı yapılır; dönemin en başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda. Yeterlilik testi, Üniversite tarafından yapılacak olup, sınavın yapılacağı tarih ve saatler Üniversitesinin web sitesinde yayınlanacaktır. Sınav sonuçları, 72 saat içerisinde hazır olacak ve öğrencilere bildirilecektir.
Yeterlilik sınavının bir örneği için tıklayınız.

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı İngilizce Dil Sınavı’nın amacı öğrencilerin bölümlerinde alacakları dersleri takip edebilecek ve aktif bir şekilde derse katılım sağlayabilecekleri dil seviyesine sahip olup olmadıklarına karar vermektir. Sınav iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yerleştirme Sınavı (Birinci Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan Yerleştirme Sınavı, 100 çoktan seçmeli soru içeren kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin; gramer, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırması gerekmektedir. Yerleştirme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin ikinci aşamaya geçip geçemedikleri, geçemedilerse Level 1 (CEFR’a göre A1’e kadar) veya Level 2’den (CEFR’a göre A2’ye kadar) hangisine yerleştikleri belli olacaktır. Bu sınava girmeyen öğrenciler otomatik olarak Level 1’e yerleştirilecektir. Yeterli puanı alan öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency Test) girmeye hak kazanacaktır.  Sınavın puan aralıkları aşağıdaki gibidir.

Placement Test (Yerleştirme Sınavı) Puanı
(0 – 100)
CEFR Düzeyi Hazırlık Programı Düzeyi
0 – 60 A1 Level 1
61 – 80 A2 Level 2
81+ B1 Yeterlilik Sınavı
B1+ Yeterlilik Sınavı

 

Yerleştirme Sınavı’na ait 5 soru örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

1.   My father doesn’t like _____ basketball.

A)  play      B)  to  playing      C)  playing

 

2.   Sally left school _____ 1992.

A)  in      B)  on      C)  at

 

3.   ‘________ you been to New York before?’  ‘No, this is the first time.’

A)  Had      B)  Has      C)  Have

 

4.   Let’s go to a restaurant. We don’t have ________ to cook for dinner.

A)  nothing      B)  anything      C)  something

 

5.   She ________ me if I could teach her Italian.

A)  said      B)  told      C)  asked

 

Yeterlilik Sınavı (İkinci Aşama)

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı Yerleştirme Sınavında 81 ve üzeri alan öğrenciler ikinci aşama olan “Pearson Versant English Placement Test (VEPT)” sınavına girerler. Bu test öğrencilerin Hazırlık Programı 3. Level yada 4.Level’a yerleştirilmeleri ya da yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları durumunda ilgili fakülte programına yerleştirilmelerini gerektiğini belirler.

VEPT testi 90 dakikadan ve 9 bölümden oluşan online bir sınavdır.  Bu sınav Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR) göre A1-C1 düzeyi öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Puan aralığı 20-70 arasındadır.

 

Testin demo versiyonu için aşağıdaki linke tıklayarak her bölümde hangi tür soruların karşınıza çıkacağını görebilirsiniz: http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement

 

Pearson’a başvurarak ödeme yapan öğrenciler online testin tamamını alabilirler. Daha fazla bilgi için:

https://www.versanttest.com/ecom/versant/versantEnglishPlacement.jsp

 

Not: MEF Üniversitesi bu sınavdan aldığınız puanı kabul etmeyecektir. MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde verilen sınavın puanları kabul edilecektir.

 

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı’nın Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre eşdeğerlilik puan tablosu aşağıdaki gibidir.

 

 

VEPT (20-70) CEFR Düzeyi Hazırlık Programı Düzeyi / Fakülte
20-23 <A1 Level 1
24-32

 

A1 Level 1
33-45 A2 Level 2
46-50 B1 Level 3
51-55 B1+ Level 4
56-70 B2-C1 Fakülte
Merhaba !