Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık / Gelişim Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavı / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Tespit Sınavı / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık |Özel ders

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık için Özel Ders , Haluk Hoca 0532 343 65 00

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerin aldıkları teorik ve uygulamalı İngilizce eğitimleri neticesinde, onları İngiliz diline hakim, bu dilde yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilecek, akademik araştırmalar yapabilecek, kitap, metin gibi yazılı kaynakları çevirebilecek, yabancı kaynakları uluslararası düzeyde izleyip kullanabilecek, dil iletişimini kültürlerarası etkin olarak etkin bir biçimde kullanabilecek bireyler olarak yetiştirir.

İngilizce hazırlık sınıfından oluşan okulumuz, teori ve pratiği harmanlayarak öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmelerini sağlar. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizceyi Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR) standardına göre bağımsız kullanıcı düzeyinde etkin bir biçimde kullanabilecek donanıma sahip olur. Bu amaçlara ulaşmak için öğrencilere Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu uzaktan eğitim sistemi “IGUSFOL” derslerinin internet ortamında takip edilmesi, sınavların bir kısmının internet ortamında yapılması, öğretmen-öğrenci iletişimi, ders notu, video paylaşımı gibi imkanlar tanınır.  Tanınan bu imkanlarla öğrenciler zaman ve mekandan bağımsız sınırsız öğrenme olanakları tanışıp, daha etkin bir öğrenme süreci geçirir.

Yüzü aşkın ülkede İngilizce eğitimine destek veren “Your Learning Place” uygulaması okulumuzda da uygulanmaktadır. İnternet ortamında öğrencilerin İngilizce tüm dil becerilerini geliştirmeleri için sınırsız içerik sunan Your Learning Place, bu sayede öğrencilerin daha hızlı öğrenimini sağlamaktadır.  Bunlara ek olarak dünya çapında tanımış ve markalaşmış “Pearson” tarafından akredite olan İngilizce Hazırlık Okulumuz ve Cambridge Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi ortak çalışması olan CAMLA desteği ile yapılan İngilizce Hazırlık Programı  sınavlarımız dünya standartlarında eğitim anlayışımızı ortaya koymaktadır.

Türk ve yabancı eğitimci kadrosu ve üniversitenin uluslararasılaşma standartlarındaki eğitimi ile  yapılan İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliğine ulaşması sağlanmaktadır.     

Yeterlik Sınavı (IGUYET)

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları’na kayıtlı öğrenciler akademik yılın başlangıcında yapılan Yeterlik Sınavı’na (IGUYET) katılma hakkına sahiptirler. Avrupa Ortak Dil Portföyüne (CEFR) göre B2 düzeyindeki bu sınav dört becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçülmesini kapsar.

Öğrencinin 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda başarılı sayılabilmek için 70 puan ver üzeri alması gerekir.
Sınavın planı ve bileşenlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

BİLEŞENAĞIRLIKPUANSÜRE
Language Elements%202020 dk.
Reading%202030 dk.
Writing%202045 dk.
Listening%202025 dk.
Speaking%2020
TOPLAM%100100120 dk + Speaking mülakatı

Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencinin yabancı dil düzeyi için referans oluşturur.

Yeterlik Sınavı Örnekleri

Aşağıdaki bağlantılarda geçmiş yıllarda yapılmış olan Yeterlik Sınavlarından bazı örnek sorular bulabilirsiniz.

Merhaba !