İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Belirleme Sınavı / Proficiency sınavı , / Sabancı Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Hazırlık Dil Eğitimi

Sabancı Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Disiplinler arası eğitim sistemimiz nedeniyle, Fakülte derslerindeki İngilizce dil seviyesi beklentisi oldukça yüksek düzeydedir. Bu durum, Temel Geliştirme Programının uygulandığı ilk eğitim yılını, yani “hazırlık” eğitimini daha önemli kılar. Hangi dil seviyesinden başlamış olursa olsun, tüm öğrencilerin dil öğrenimindeki potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve tümüyle kullanmalarına yardımcı olan Diller Okulu, bu amaca hizmet edecek her türlü akademik ve bireysel desteği vermektedir. Tüm öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerini daha da ilerletebilmeleri için ilk yıl İngilizce dersleri verilir ve sonraki yıllarda “İş Yaşamında İngilizce İletişim Becerileri” dersi de sunulur.

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı’ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar* Geçerlilik Süreleri Kabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik 2 yıl 60 (Her bölümden en az 59 puan alınmalı)
TOEFL IBT 2 yıl 80

(MyBest kabul edilememektedir)

CAE 3 yıl C
CPE 3 yıl C
YDS 5 yıl 90
ELAE (2. Aşama) 2 yıl 65

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca, en az son üç yılında, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Temel Geliştirme Yılından muaf olacaklardır.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE)

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur. ELAE, Sabancı Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin lisans/lisansüstü programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından verilen bir yeterlilik sınavıdır.

Üniversitemize kabul edilmiş, Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede DO Temel Geliştirme Yılı İngilizce programındaki uygun bir rotaya yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı’na girebilirler.

ELAE Hakkında Daha Fazla Bilgi

ELAE SINAVI ÖRNEK SORULAR İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Merhaba !