İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Belirleme Sınavı / İtü Suny İngilizce Muafiyet Sınavı / İtü UOLP Sınavı

İtü UOLP İngilizce Muafiyet Sınavı

 

 

İtü Suny , İtü UOLP İngilizce Muafiyet Sınavı

İtü Suny , İtü UOLP İngilizce Muafiyet Sınavı İngilizce özel ders

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programları Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen 7 üniversitesi ile birlikte ortak olarak yürütülmektedir. 2003-2004 akademik yılında başlayan programların sayısı yıllar içerisinde artarak 12’yi bulmuştur. İtü Suny Programı Amerika ile ortak olarak yürütüldüğü için öğrenciler kayıtlı bulundukları program doğrultusunda eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de bir kısmını ise Amerika’da tamamlayarak program sonunda İTÜ ve Amerika’da bulunan karşı kampüsten çift diploma sahibi olur. İtü Suny programında eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin İtü Suny programında İtü Suny  İngilizce Muafiyet Sınavı olarak Amerika’daki üniversitelere kabulu için dünya çapında standart bir sınav olan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) koşulu her bölüm için gerekli olmakla beraber İtü Suny İngilizce Muafiyet Sınavı  olan TOEFL sınavından alınması gereken puanlar bölümden bölüme farklılık göstermektedir. Bu koşul karşı üniversitelerle yapılan anlaşmalarla belirlenir. Bazı bölümlerde şartlı başlama durumu söz konusu olabilir.

İTÜ Suny Yabancı Diller Yüksekokulu İtü Suny Hazırlık programında öğrencilere yılda ortalama 3 kez Kurumsal TOEFL sınavı düzenlenir ( İtü Suny İngilizce Muafiyet Sınavı ) . Akademik yıl başında yapılan Kurumsal TOEFL sınavında gerekli TOEFL şartını yerine getiren öğrenciler fakültelerine başlama hakkı kazanırken bölümü için belirlenen yeterli TOEFL puanını alamayan öğrenciler İTÜ Yabanci Diller Yüksekokulu UOLP Hazırlık Biriminde bir yıllık yoğun bir İngilizce programına alınarak bir seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Öğrenciler bu sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda UOLP Hazırlık programında bulunan A,B,C veya D kurlarından birine yerleştirilirler. Her bir kur İngilizce seviyesi açısından bir diğerinden farklı olduğundan haftalık ders saati yükü de farklıdır. İtü Hazırlık sınıfında bir akademik yıl ortalama 32 haftadır. Bu durumda bir D kuru öğrencisi UOLP hazırlık programında yılda ortalama 864 saat İngilizce eğitimi almaktadır.

İtü Suny İngilizce Muafiyet Sınavı , İtü Suny Hazırlık eğitimi genel anlamda yeni nesil TOEFL sınavı olarak da bilinen TOEFL IBT sınavına yöneliktir. TOEFL IBT sınavı adayların akademik dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ölçer nitelikte bir sınavdır. Bu doğrultuda, programda öğrencileri akademik hayata hazırlamak amacıyla, okuduğunu ve dinlediğini anlama, dinlediğini not alma, okuduğu veya dinlediği metindeki bilgilere dayanarak bir kompozisyon yazma ve akademik ortamlarda kendini sözlü olarak ifade etme, vs. gibi iletişimsel dil becerileri üzerinde durulur. Bunun yanında, yıl içerisinde yapılan Kurumsal TOEFL sınavlarında öğrenciye sınav konusnda yardımcı olmak için strateji dersleri de verilerek öğrenci desteklenir.

Öğrencilerin İngilizce yeterlilik koşulunu yerine getirmeleri için 2 yıl süreleri bulunmaktadır. İki yıl sonunda bu koşulu yerine getiremeyen öğrenciler ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan tercih formlarını doldurarak kendi programlarının muadili bir Türkçe programa yerleştirilirler. İngilizce yeterlik için gereken TOEFL puanları her akademik yıl başında http://www.uolp.itu.edu.tr adresinden duyurulur.

 

Hazırlık Programı’nda Bir Dönemde Başarılı Olma Durumu
Güz yarıyılı sonunda öğrenciler, kabul gören uluslararası sınavların birinden
yeterli puanı almaları durumunda, hazırlık programında devam koşulunu yerine
getirmişler ise bahar yarıyılı içerisinde bölümlerinden iki ders alabilirler. Bahar
yarıyılı içerisinde bölümlerine başlamak istemeyen öğrenciler UOLP Hazırlık
Programı’na devam edebilirler. Bunun için öğrencilerin UOLP Hazırlık
Programı ücretini ödemeleri gerekmektedir. Yabancı dil koşulunu yerine
getiren öğrencilerin UOLP Hazırlık Programı’na devam zorunluluğu yoktur.
DİL YETERLİĞİ
1. Bölümler Bazında Dil Yeterlik Koşulları
UOLP Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler fakültelerine
başlayabilmek için kabul gören uluslararası sınavların birinden bölümleri
bazında karşı kampüslerle ortak olarak belirlenen puanları almak zorundadırlar.
2019-2020 akademik yılı için bölümler bazında dil yeterlik koşulları şöyledir:

UOLP DİL YETERLİK KOŞULLARI DDP LANGUAGE PROFICIENCY REQUIREMENTS
ÜNİVERSİTE BÖLÜM TOEFL PTE
Akademik ÖZEL KOŞULLAR iBT PBT
SUNY New
Paltz İşletme 74 550 –
*Şartlı başlama yoktur. SUNY
Fashion
Institute of
Technology
Tekstil
Geliştirme ve
Pazarlama
80 550 53
Moda Tasarımı 80 550 53
SUNY
Maritime
College
Gemi Makineleri
İşletme
Mühendisliği
79 550 –
Şartlı Başlama: 72/533
SUNY Maritime College Eng. 90 F
Introduction to College Writing dersini
alarak C veya üstü not alan öğrenciler
İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş
sayılacaklardır. PTE için şartlı başlama
koşulu yoktur.
Deniz Ulaştırma
ve İşletme
Mühendisliği
79 550 –
SUNY
Binghamton
Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği
83 557 –
*Şartlı başlama yoktur.
SUNY
Buffalo
İnşaat
Mühendisliği 79 550 55
*Şartlı başlama yoktur.
**PTE Akademik sınavından öğrencilerin
toplamda 55 ve ana alt
bölümlerden ( iletişim becerileri) en az 50
puan almaları
Montana
State
University
Biyomühendislik 71 527 48
*Şartlı başlama yoktur. Southern
Illinois
Edwardsville
Endüstri
Mühendisliği 79 550 –
New Jersey
Institute of
Technology
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
79 550 – *Şartlı başlama yoktur.

TOEFL PBT’den yeterli puanı sağlayan öğrencilerimizin ‘Test of Written English’
(TWE) sınavından da 6 üzerinden 4 puan almaları gerekmektedir.
Türkiye’den alınan TOEFL iBT ve PTE sonuçları sadece devlet ve özel
üniversitelerin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir.
Uluslararası Ortak Lisans Programları’nın ‘Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği’ ve
‘Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’ bölümlerinde şartlı başlama hakkı vardır.
Şartlı başlama koşulları ABD’deki kampüsler için geçerli olup, programa devam eden
öğrencilerin İTÜ’de lisansa başlama koşulunu da oluşturmaktadır. İTÜ’ye devam
edilen yıl içerisinde İngilizce yeterlik puanının yeterli düzeye çıkartılması halinde
öğrenci ABD’ye koşulsuz olarak gidecektir. Puanını yükseltemeyen öğrenciler ABD’ye
şartlı olarak gidecek, gerekli İngilizce derslerini alacak ve bazı durumlarda ders
programlarında olan mühendislik derslerini eksik alacaklardır. Şartlı gitmeyi kabul
eden öğrencilerin eğitimleri uzayabilir; öğrenciler yaz okuluna devam etmek veya
başka eğitim ücretleri ödemek zorunda kalabilirle

www.ingilizcehazirlikatlama.com

 

 

www.halukhoca.net

Merhaba !