Esenyurt Üniversitesi hazırlık atlama / İngilizce Hazırlık Atlama

Esenyurt Üniversitesi hazırlık atlama

Esenyurt Üniversitesi

Esenyurt Üniversitesi hazırlık atlama

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İngilizce Hazırlık Birimi, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği yabancı dil eğitim ve öğretim politikası doğrultusunda, gelecekte öğrencilerin yabancı dili mesleki ve akademik yaşamlarında sosyal ve kültürel ortamlarda etkin bir biçimde kullanabilecekleri bilgi ve becerileri edindirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İngilizce Hazırlık Birimi’nin misyonu, öğrencilerine, kendi programlarındaki dersleri ve ilgili eğitim kaynaklarını takip edebilecek ve sosyal hayatta kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek akademik düzeyde İngilizce öğretmektir. Hazırlık Birimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri verirken aynı zamanda Yabancı Dil Öğretimi’nde, öğrenciyi dil öğretiminin merkezine yerleştiren bir anlayışı benimsetmeyi de amaç edinmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İngilizce Hazırlık Birimi olarak vizyonumuz, günümüz gençlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bir İngilizce programı sunmaktır. Bu doğrultuda, çağın tüm yeni teknolojilerini kullanarak programımızı sürekli geliştirmeyi, öğrenme sürecinde öğrencilerimizin sorumluluk alacakları bir ders ortamı yaratmayı ve bu hedeflerine ulaşmaları için de onlara en etkin biçimde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Zorunlu Hazırlık Sınıfları

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin çeşitli programlarında İngilizce ya da kısmen İngilizce eğitim-öğretim alacak öğrenciler İngilizce hazırlık sınıflarında eğitim görürler. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kendi bölümlerinde verilen derslere devam edebilir. Başarısız olanlarsa İngilizce zorunlu hazırlık sınıflarına devam ederler.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin isteğe bağlı hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıflarında bir yıl süreli öğrenim görürler. Başarılı her öğrencimize “Yabancı Dil Başarı Belgesi” verilmektedir.

Merhaba !