İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Yeterlik Sınavı / Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı / Sabancı Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı


Sabancı  Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ – ELAE SINAVI

İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE)

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur. ELAE, Sabancı Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin lisans/lisansüstü programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından verilen bir yeterlilik sınavıdır.

Üniversitemize kabul edilmiş, Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede DO Temel Geliştirme Yılı İngilizce programındaki uygun bir rotaya yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı’na girebilirler.

Sabancı Üniversitesi Hazırlık sistemi nedir?

Temel Geliştirme Yılı (TGY) Sabancı Üniversitesi ‘nde sunulan eğitimin en önemli parçalarından birisidir. Lisans eğitimine kabul görmüş, ancak İngilizce yeterliliği kısıtlı düzeyde olan öğrencilerin, üniversite deneyiminin ilk aşamasıdır.

TGY ilk denemede  Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlik  Sınavı nı geçemeyen öğrencilerin, dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu gelişim, öğrencilerin okuma ve anlama ve dinleme ve anlama becerileri ile sorgulama, araştırma ve hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerini zenginleştirmeleri ile sağlanır.

TGY diğer “hazırlık” programlarından şu şekilde farklılık gösterir:

TGY dersleri sınava dayalı değildir. Bir düzeyden, diğerine ilerleme, ancak dersin gerekliliklerini yerine getirmiş olmakla sağlanabilir. Sınavlar, gerekliliklerin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.
Dersler konu bazlıdır. Öğrencilerin dil yeterlilikleri ilerledikçe, konular, daha fazla akademik nitelik kazanır.
Ders malzemeleri “içerik” ağırlıklıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini bir yandan İngilizce dil yetisi ve akademik beceriler açısından geliştirirken bir yandan da hem geçmişteki hem de güncel genel kültür bilgilerini zenginleştirmelerine olanak sağlar.
TGY’nın hedefi, öğrencilerine “Birinci yıl” derslerine başladıklarında gerekli olacak akademik başarıda katkıda bulunacak okuma ve her türde-sözel ve sözel olmayan- iletişim kurabilme yetilerini kazandırmış olmaktır.

Lisans programının birinci yılına başlayabilmek için İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, aldıkları nota bağlı olarak Temel, Orta ve İleri-Orta olmak üzere üç farklı seviyeye yerleştirilirler. Herhangi bir seviyeden bir üst seviyeye geçiş, öğrencinin o seviyede gösterdiği başarıya bağlıdır.

Program sonundaki İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilmek için tüm İngilizce ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi sonucunda en az %70’lik başarının sağlanması gerekir. Bu değerlendirmeye, alınan sınav sonuçları, ev ödevleri, ders sırasında yapılan küçük testler, vb. dahildir. İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilmek için bu başarının sağlanması şarttır. Bu başarıyı sağlayamayan öğrencilerin, ders yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 7 haftalık yaz okuluna devam etmeleri, yaz okulunu başarı ile tamamlamaları ve sonra da İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girmeleri gerekir.

Dersin değerlendirmesi sonucunda gerekli başarıyı sağlayan (en az %70) ancak İngilizce Dil Ölçme Sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler, Eylül ayında yeni gelen öğrencilerle birlikte İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girerler. Bu sınavda da başarısız olmaları sonucunda, bir yıl ek süre talebinde bulunarak, bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilirler.

Programın tamamlanabilmesi için İngilizce derslerinin yanısıra Türkçe ders yükümlülüklerinin de sağlanması gerekir. İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olduğu halde, Türkçe ders yükümlülüklerini tamamlayamayan öğrencilerin lisans programlarının ilk senesinde bu dersleri tamamlamaları beklenir.

SABANCI UNIVERSITY SCHOOL OF LANGUAGES ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM

Sabancı Üniversitesi İngilizce seviye tespit sınavı 

Sabancı Üniversitesi yabancı dil yeterlilik sınavı

Sabancı Üniversitesi Hazırlık atlama sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce Muafiyet sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce  Proficiency  sınavı

Sabancı Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !