İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama , İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hazırlık Atlama


İstanbul Ticaret Üniversitesi   Hazırlık Atlama 

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitim ve öğretim dili “Yoğun Yabancı Dil Destekli Türkçe” olarak programlanmıştır. Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi  İngilizce Yeterlik Sınavı’ na girerler. İstanbul Ticaret Üniversitesi  İngilizce Yeterlik sınavı  başarılı olanlarla, diğer kurumlarca verilen son iki yılda alınmış TOEFL ve Cambridge Proficiency sınavlarının birinden geçer not alanlar, yerleştirildikleri lisans veya ön lisans programına devam ederler. İngilizce düzeyi yetersiz olan öğrenciler bir akademik yıl süreli İstanbul Ticaret Üniversitesi  İngilizce Hazırlık eğitimi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans/önlisans bölümlerine devam ederler.

Bir yıllık İngilizce  Hazırlık Programı sonunda başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okulunca açılacak İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı ’nda başarılı olmaları gerekir. Bu sınavı verememeleri diploma alarak mezun olma şanslarını yitirmelerine neden olur.

Yoğun İngilizce Hazırlık Programının hedefi, lisans/önlisans programlarından mezun olacak öğrencileri, konularındaki literatürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri İngilizce olarak takip edebilecek ve kültürel ve sosyal yaşamlarında gerekli dil iletişimini sağlayacak düzeye getirmektir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ’nin dil konusunda ulaşmak istediği nokta, öğrencilerine lisansta beş, önlisansta da üç yılı hedefleyen ve Hazırlık eğitimi sonrasında, orta düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek ve kariyerlerinde başarı şansını arttırıcı bir rol oynayan İngilizce’yi etkin bir şekilde öğrenebilecekleri ve kullanabilecekleri bilgi ortamını hazırlamaktır. İngilizce Hazırlık Okulu ders programı, geniş bir yelpaze içerisinde, çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrenciler, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma becerilerini, işitsel ve görsel metodlar çerçevesinde geliştirirler. Saptanan bu hedefin gereği olarak, öğrencilerden derslere aktif olarak katılmaları, düzenli ödev yapmaları ve devam etmeleri beklenir.

İngilizce Hazırlık Okulu, üniversitemiz öğrencilerine İngilizce dilini öğretmede sadece bir yıllık Hazırlık Programı ile sınırlı değildir; üniversitemizin tüm sınıflarında, yıllara göre değişen kredileriyle, tüm İngilizce derslerinden sorumludur. Bu durumda, Hazırlık Programı, gelecek yıllara gerçek anlamda bir hazırlık olması hedef alınarak yapılmıştır.

Hazırlık Okulu sonrası, lisans ve önlisans programlarında her yarıyılda İleri İngilizce, Mesleki İngilizce ve İş İngilizcesi bölüm dersleri ile aynı önemde devam edecektir. Ayrıca İş İngilizcesi derslerinde öğrencilere, pratik hayatta gerekli olan iş mektupları yazma, sunum, raporlama ve araştırma teknikleri de branş dersleriyle bağlantılı olarak verilecektir.

Yeterlilik ve Yerleştirme Sınavları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık atlama sınavı 

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !