İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / Koç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Koç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul Koç Üniversitesi Toefl Pbt Sınavı | Koç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
İstanbul Koç Üniversitesi Toefl Pbt Sınavı | Koç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

 İstanbul  Koç  Üniversitesi  , Koç  Üniversitesi  İngilizce Hazırlık Atlama  Sınavı  , Toefl Pbt

Koç Üniversitesi Hazırlık

Koç Üniversitesi eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Dersleri takip edebilmek için yeterli İngilizce bilmek gerekir. Koç  Üniversitesi  İngilizce dil bilgisinin yeterliliğini ölçmek üzere İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilen kurumsal TOEFL ve ELC Writing Test’i veya uluslararası TOEFL PBT ve TWE veya TOEFL iBT sınavını geçerli sayar. Lisans programına başlamak için uluslararası TOEFL’  Pbt ‘den  en az 550 puan, ve TWE veya ELC Writing Test’ten en az 4 not almak gerekmektedir. TOEFL iBT sınavından ise en az 80 puan almadırlar. Dil Hazırlık Okulundaki öğrenciler TOEFL Pbt ‘e  ücret ödemezler.  TOEFL Pbt her yarıyıl iki kere ve yaz döneminde üç kere verilir.

İngilizce Hazırlık (ELC) programı 8 Track’ten (kur) oluşan bir programdır. 1.,2.,3.,4.,7., ve 8. Track, 7’şer haftadan oluşmaktadır ve her birinin sonunda sınav yapılmaktadır, 5. ve 6. Track’ler ise 4’er haftalık yoğun yaz programlarıdır. ELC öğrencileri, ELC Direktörü tarafından 1. sınıfa geçebilmeleri onaylanana kadar tüm Track’lere katılmak zorundadırlar. Yeterli koşulları sağlayan öğrencilerin isimleri sadece 2,4,5,6 ve 8. Trackler sonunda 1. sınıfa başlamaları için önerilir. Tüm derslerde devam zorunluluğu vardır. Herhangi bir öğrenci, 1 Track içerisinde 5’ten fazla ders kaçırırsa (mazeretli/mazeretsiz), o öğrenci ders/lerinden kalır. 2,4,5, 6 ve 8. Track sonunda herhangi bir dersten kalmış olan öğrenciler 1. sınıfa geçmek üzere önerilmezler.

İngilizce Hazırlık Okulu eğitim kadrosunun tamamı, alanında yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.

Kayıt olduğu sırada İngilizce yeterliğini belgelememiş olan öğrenciler öncelikle Seviye Belirleme Sınavı’na girerler; bu sınavdan yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler üniversite yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Seviye belirleme puanı yeteri kadar yüksek olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilirler.
Seviye Belirleme Sınavı 100 sorudan oluşan ve bir saat süren bir sınavdır. Kayıt döneminde verilen yeterlik sınavı ise kurumsal TOEFL sınavıdır.

Kayıt döneminde süreleri üç yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar:

  • Kurumsal TOEFL: 550/4 (Koç Üniversitesi’nde yılda bir kez Ağustos ayında yapılmaktadır ve seviye belirleme sınavından yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler girebilir).
  • TOEFL IBT: 80/20 (Yazılı bölümden)  Sadece devlet üniversitelerinden alınmış olan IBT TOEFL sonuçları kabul edilmektedir. Eğer öğrenci sınava yurt dışında girmişse Üniversite Yönetim Kurulu’na sınavının kabulu için dilekçe yazabilir.
  • KPDS / ÜDS / E-YDS: 80
  • CAE: Grade of C.
  • PTE Academic (Pearson Test of English): 60

ELC öğrencileri ELC’ye dört seviyeden birinde başlarlar.

  • Temel (Foundation)
  • Orta Altı (Pre-Intermediate)
  • Orta (Intermediate)
  • Orta Üstü (Upper Intermediate).

Programımız dil becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Her seviyede öğrenciye dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri verilir. Öğrenciler haftada beş gün derslere girer. Suna Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu kaynaklardan da faydalanarak dil becerilerini geliştirebilirler. ELC düzenli olarak gönüllü etüt programları ve öğrenciler için destek hizmetleri sunar. Öğrenciler aynı zamanda ofis saatlerinde okutmanlarından da destek alabilirler.

ELC’de başarılı olabilmek için öğrencilerin 4.0 üzerinden en az 2.0 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Böyle bir ortalama öğrencilerin bahar döneminde diğerleri ile aynı hızda ilerleyebilmelerini sağlayacaktır. 2.0 ortalama aynı zamanda öğrencinin Koç Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik sınavı olan KUEPE’ye girme ve üniversitemizin dışarından kabul etmekte olduğu TOEFL IBT, YDS, PTE Academic ve CAE sınavlarından alacakları geçer puanları saydırma hakkı verecektir.

Öğrenci Bir Ders Kaçırırsa:

Öğrencinin herhangi bir dersine gelmemesi, onun o derste, derse devamlılık ve katılım puanlarını almaması ve o gün içerisinde derste yapılan aktivitelerden sıfır alması anlamına gelir ve telafisi olmaz. Örneğin öğrencinin o gün için sınıfta bir grup ile bir sunum hazırlaması gerekiyor ise ve hazır olarak gelmemişse o ödevden ‘0’ alır. Kaçırılmış olan herhangi bir ders var ise, öğrencilerin en kısa zamanda öğretmenlerini görmeleri ve bir sonraki ders için ödevlerini yapmış olmaları gerekmektedir. Öğretmenler derse gelmeyen öğrencilere, öğrenci gelip mazeretini bildirmedikçe telafi ödevi vermezler. Bir öğrenci mazeretsiz olarak pek çok ders kaçırmışsa, ELC danışmanı ve ELC Direktörlüğü, öğrencinin sınıfta kalabileceği konusunda bilgi vermek ve uyarmak üzere öğrencininkendisini veya ailesini arayabilir.

ELC’de Kayıt Dondurma Şartları:

Eğer bir öğrenci, 1 ya da daha fazla track boyunca ELC’deki kaydını dondurmak isterse, ELC Direktöründen ve Kayıt Kabul Müdüründen resmi olarak izin almalıdır. Eğer bir öğrenci yaz dönemi dersleri de dahil olmak üzere ELC derslerine, kayıt dondurmaksızın veya mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmış ise o öğrenci kaçırmış olduğu her dersten ‘F’ alır. Yaz dönemindeki 5, ve 6. Trackler sırasında, ELC dışında bir kurumda eğitim almak isteyen öğrencilerin izinli sayılabilmeleri için, minimum 2,0/4,0 GPA’leri (ortalama) olması ve İngilizce konuşulan bir ülkede kursa katılacaklarına dair kanıt olarak, kurs ücretinin ödendiğini ve katılım tarihini gösteren imzalı makbuzu, izin dilekçesi ile birlikte ELC Direktörlüğü’ne sunmaları gerekmektedir.

ELC Direktörlüğü’nden resmi izin almaksızın ELC’deki derslerine uzun süre devamsızlık yapan öğrenciler, üniversiteye devam edemezler.

Üniversite İçi Aktiviteler

ELC öğrencileri üniversite tarafından yürütülen etkinliklere katılmak isterlerse, bu etkinliklerin dersleriyle çakışması durumunda izin almak için ELC Direktörü ile görüşmelilerdir. Öğrencinin not ortalaması 2,5’un altında ise ve/veya öğrencinin not ortalaması 2,5’un üzerinde ancak o tarihe kadar yapılan TOEFL Pbt sınavlarında 500’ün üzerine çıkamamışsa, o öğrenciye bu etkinliklere katılabilmesi için izin verilmez.

Eğer öğrenci bu aktivitelere katılmak için gerekli izni almış ise, derse katılamayacağı günden en az 1 gün önce okutmanlarıyla görüşüp, bir sonraki dersin ödevini alıp, derse hazır olarak gelmesi gerekmektedir. Öğrenciler derslerine her zaman ödevlerini yapmış olarak gelmek zorundadırlar.

Kur Atlama ve Sınıf Geçme Kuralları

İngilizce Dil Merkezi’nde (ELC), öğrencileri değerlendirmek için aşağıdaki not baremi kullanılır:

A = Başarılı 4.0
B = Ortalamanın üstü 3.0
C = Orta 2.0
D = Ortalamanın Altında 1.0
F = Başarısız 0.0

Track Ortalaması (TPA) ve Genel Not Ortalaması (GPA) derslerin kredi sayısının, alınan nota çarpımıyla elde edilir. Tüm derslerden alınan puanlar birbirine eklenir ve toplam kredi sayısına bölünür.

Track Ortası Raporları

Öğrenciler zorlandıkları herhangi bir ders var ise, okutmanları ile görüşüp o ana kadar olan notlarının nasıl olduğunu görmelidirler. ELC’de öğrencilerin Track içerisindeki başarı düzeylerini gösteren Track ortası (Mid-Track) raporu vardır. Okutmanlar, dönem ortasında öğrencilerle ilgili formları doldururlar ve herhangi bir sorun varsa onu gidermenin çözümlerini aramak üzere öğrencilerle görüşürler. Öğrencilerin imzaladığı bu formlar, daha sonra ELC Direktörü’ne iletilir ve öğrencilerin dosyasına yerleştirilir.

ELC’de Kur Atlama

ELC’de kur atlama otomatik olarak yapılmamaktadır. Track sonunda her dersin final notları hesaplanır. Her dersin nasıl notlandırıldığı Track başında okutmanların dağıtmış olduğu ders planlarında açıklanmaktadır. Öğrenciler; derse devamlılık, katılım, sınıf içi ve dışı ödevler, quizler, dönem ortası (Mid-Track) sınavlar ve final sınavları ile notlandırılır. Notlar, son sınav gününden sonra ELC Direktörü’ne sunulur. Sonrasında okutmanlar ofislerinin kapısına, öğrencilerin ID numaraları ile birlikte notları asarlar. Kayıt-Kabul Merkezi gönderilen bu notlara göre öğrencilerin Track ortalamalarını (TPA) ve Genel Not Ortalamalarını (GPA) belirler. Yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler veya F almış olan öğrenciler aynı kuru tekrar etmek durumundadırlar.

Tüm Koç Üniversitesi öğrencilerinin başarılı olmak için 4.0 üzerinden 2.0 veya daha yüksek ortalama getirmeleri gerekmektedir. Dört üzerinden 2.0 altında ortalama getiren öğrenciler, sınamalı öğrenci olarak değerlendirilir ve bu öğrencilere üniversitede düzenlenen aktivitelere ve kulüp etkinliklerine katılma hakkı verilmez. Genel not ortalaması 2.0’nin altına düşen ELC öğrencileri de sınamalı öğrenci olurlar. ELC’deki bir öğrencinin not ortalaması 2 Track boyunca 2.0’nin altında olursa, o öğrenci ELC Direktörü’yle görüşerek, notlarının düşük olmasının sebeplerini açıklamalıdır ve Direktör’den Koç Üniversitesi öğrencisi olarak kalabilmesi için neler yapması gerektiğini öğrenmelidir.

GPA (Genel not ortalaması) öğrencilerin lisans programına önerilmesi konusundaki karar aşamasında çok önemli bir göstergedir.

Lisans Programına Önerilmek için Gereken TOEFL Pbt , TWE  Sonuçları ve GPA

Koç Üniversitesi kataloğunda da belirtildiği gibi, bir öğrencinin ELC’den lisans programına geçebilmesi için aşağıdaki 3 şartı yerine getirmiş olması gerekir:

1. Koç Üniversite’sinde yapılan kurumsal TOEFL Pbt ‘den minimum 550 puan almak ( veya TOEFL PBT 550 veya TOEFL iBT 80 almak)

2. TWE’den  veya ELC Writing Sınavı’ndan en az 4 almak.

3. ELC’de 4.0 üzerinden minimum 2.0 not ortalaması getirmek.

Minimum 2 Track sonunda, bir öğrencinin TOEFL Pbt skoru (537 ile 550 arasında) ise, TWE’den 4 veya üzerinde bir puan almış ve Track içerisinde hiçbir dersinden kalmamış ise, öğrenci aşağıdaki formüle göre lisans programına başlamak üzere önerilir:

(Mevcut TOEFL  Pbt  skoru) + (GPA – 2.0) x 50 = GPA’ye göre ayarlanmış TOEFL Pbt  skoru.

TOEFL Pbt skorunun bir sömestreden diğerine artış göstermesi Genel Not Ortalaması ile bağlantılıdır. Bu da öğrencilerin derslerdeki başarısının, TOEFL Pbt deki başarılarına önemli katkısı olacağının göstergesidir. ELC’deki başarıları öğrencilerin lisans programındaki başarılarına da katkıda bulunacaktır. Buna göre, TOEFL Pbt  yi  geçmek ve lisans programında başarılı olmak isteyen öğrenciler ELC’de çok çalışmak zorundadırlar.(*PMBA öğrencilerinin MBA programına kabul edilebilmeleri için TOEFL Pbt  n ın yanısıra başarılı bir GMAT sonucu almaları da gerekmektedir.)

Bahar Dönemi İçin Önerilme

Güz dönemi sonunda; GPA, TOEFL  Pbt ve TWE sonuçlarıyla lisans programına geçmek için gerekli koşulları sağlamış olan öğrenciler aşağıdaki kurallara tabi olurlar:

Bahar Dönemi 1.sınıf öğrencisi (Spring Freshman) olarak kayıt olurlar, veya 12,5 saat ELC dersi ve lisans programlarının ortak zorunlu iki dersi olan COMM 101 ve COMP (Bilgisayar) alarak Transition (Geçiş) öğrenci konumunda programlarına başlarlar. ELC’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler, ikinci sömestre’de kayıt donduramazlar.

Transition (Geçiş) öğrencilerinin lisans programına bütünüyle geçebilmelerinin şartları şunlardır: Bahar dönemindeki tüm derslerinde başarılı olan Transition (Geçiş) öğrencileri, lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Transition döneminde almış oldukları iki lisans dersinin kredileri ve bu derslerden aldıkları notlar lisans programında değerlendirilir ve mezun olmalarına yakın bir dönemde ortalamalarına katılmaktadır. Buna ek olarak, bu durumdaki öğrenciler ilk iki akademik dönemlerinde az ders yükü, “underload” hakkına sahip olurlar ancak az ders yükü olan yani “underload” durumundaki öğrenciler bu süreç boyunca herhangi bir Şeref (Honor) ödülü alamazlar.

Bahar dönemindeki derslerinde başarı gösteremeyen öğrenciler (ELC dersleri, COMM 101 ve/veya COMP) Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 18.Maddesi’ne tabi olurlar. Buna göre, lisans programına tam geçiş hakkı kazansalar dahi, almış oldukları derslerin kredilerini lisans programlarında saydıramazlar. Bu öğrencilerin lisans programına önerilebilmeleri için, ELC’den 2.0 veya üzerinde GPA’leri olması ve TOEFL sınavına yeniden girmeleri gerekmektedir. ELC’deki genel not ortalamaları 2.0’nin altında ise, ortalamalarını yükseltmek için tüm Track’lere katılmak zorundadırlar.

ELC Programı Sonunda Önerilmeyen Öğrencilerin Seçenekleri

Koç Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi 8 Track’ten oluşan bir buçuk yıllık bir program sunar. Üniversite yönetmeliğine göre, öğrencilerin İngilizce eğitimlerini tamamlamak için bir yılları vardır. Bir akademik yıl içerisinde yapılan en son TOEFL Pbt  sınavı Ağustos ayı içerisinde yapılır. İngilizce yeterliliği koşulu bir sonraki yılın ders ekleme/çıkarma (add/drop) haftası sonuna kadar yerine getirilmiş olmalıdır. Bu süreç içerisinde İngilizce yeterliliğini kanıtlayaman öğrencilerin ücret ödeme koşulu ile okulu dondurma hakları vardır.

Öğrenciler kayıtlarını en fazla 1 yıla kadar dondurabilirler. Bu süre içerisinde öğrenciler, okul dışında İngilizce kurslarına katılabilirler ancak ELC’deki derslere katılamazlar. Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde okuyabilmek için gerekli İngilizce yeterliliklerini yine de belgelemeleri gerekmektedir. Track 6 sonunda genel not ortalaması(GPA) 2.0 veya üzerinde olmayan öğrenciler, bir sonraki yılın Bahar dönemine kadar ELC’ye devam etmek zorundadırlar. Bahar döneminden önce TOEFL Pbt ‘dan 550 ve TWE’den 4 ya da üzerinde bir skor almış olan öğrenciler, Bahar döneminde lisans programlarına başlayabilirler.

İlk kayıt tarihinden itibaren iki yıl boyunca, İngilizce yeterlilik gösteremeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Bu durumda öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, Türkçe eğitim veren bir üniversiteye geçiş yapabilirler.

B. Geçerli Olan Sınavlar Nelerdir?

TOEFL Pbt sınavından minimum 550 puan ve TWE bölümünden en az 4.0 almanız gerekmektedir.

TOEFL iBT sınavından minimum 80 puan almanız gerekmektedir.

Merhaba !