Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavı / İngilizce dersi / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce özel ders / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Haliç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık , Haliç Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce Hazırlık

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü

Haliç Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü, organizasyon şemasında Rektörlük makamına bağlı olup bünyesinde İngilizce Hazırlık Programı dersleri ve çeşitli fakülte ve yüksekokullara sağlanan lisans düzeyinde İngilizce dersleri olmak üzere iki tip programdan oluşmaktadır.  Haliç Üniversitesi’nde öğrenim dili İngilizce olan üç bölüm bulunmaktadır (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı; İngilizce Mütercim Tercümanlık; İngilizce İşletme), bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce yeterliliklerini kanıtlayamadıkları takdirde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar. Bu bölümler dışındaki öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görebilirler.  İngilizce Hazırlık Programına alınan öğrenciler üniversitemizin sağladığı imkânlar çerçevesinde istedikleri kurları yurt dışındaki anlaşmalı dil okullarında okuyabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı’nın Misyonu

Haliç Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü’nün temel misyonu, İngilizce Hazırlık Programı’na ilişkin idari ve akademik işlerin yapılmasını ya da delege edilmesini ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak, Eğitim ve Öğretim yılının başında Haliç Üniversitesi’ne kayıt olan Hazırlık öğrencilerinin Yeterlilik Sınavı’nın hazırlık ve koordinesini sağlayıp Hazırlık programında devam edecek öğrencilerin ise akademik yıl içerisindeki eğitim-öğretimlerini başarıyla yürütmektir.  Bu doğrultuda bir diğer misyonumuz, siz öğrencilerimizin Haliç Üniversitesi’nde seçtiğiniz bölümden başarıyla mezun olmanız ve ardından verimli bir iş hayatına adım atmanız için ihtiyaç duyacağınız İngilizce becerilerini ve akademik becerileri edinmenize yardımcı olmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı’nın yukarıda belirtilen misyonunu aşağıdaki amaç ve ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz:

  • Haliç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına destek oluyoruz.
  • Hem akademik çalışmalarında hem de devamındaki kariyer hayatlarında öğrencilerimizi gerekli İngilizce becerileriyle donatacak bir öğretim programı uyguluyoruz.
  • Öğrencilerimizin akademik gelişimini daha etkili yönlendirebilmek adına kur sistemi uyguluyoruz.
  • Öğrencilere verilen akademik İngilizce eğitimi içerisinde lisans bölümlerinde yararlanacakları birçok beceriye de (örneğin: dinleme sırasında not tutma, sunum, akademik araştırma yöntemlerine hâkimiyet, makale yazma, özet çıkarma, grafik yorumlama vb.) yer veriyoruz.
  • Öğrencilere bireysel ya da grup halinde araştırma yapma, kişisel becerilerini değerlendirme, kritik düşünme, aktif dinleme ve çalışma becerilerini kazanma konularında yardımcı oluyoruz.
  • Sınıflarımızda bulunan akıllı tahta ve yüksek verimlilikteki ses sistemlerimiz ile teknoloji araçlarını kullanarak sınıf içinde öğrencilerimizi daha katılımcı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.
  • En iyi ve yenilikçi öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğrenici özerkliği, öğrenmenin sorumluluğunu alma, yaşam boyu öğrenme konularında rehberlik edip dil becerileri gelişimini destekliyoruz.
  • Dil öğretim programının dinamizminde sürekliliği sağlamak amacıyla öğretim görevlilerimizin mesleki gelişimlerini destekliyor ve takip ediyoruz.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Haliç Üniversitesi’nin başarısına ve saygınlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Haliç Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğer kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini belgelemedilerse ve Yeterlilik sınavında da başarılı olamadılarsa yapılacak Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar.

Kur Sistemi

Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı her biri 1 akademik yarıyıllık (14 hafta) toplam 2 kur döneminden oluşmaktadır. Haftalık ders saati 16 saat Main Course, 10 Saat Four Skills olmak üzere toplam 26 saattir. Bu kurlar İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek şekilde “A (Beginner & Elementary)B (Pre-Intermediate & Intermediate)” ve “C (Advanced)” olarak adlandırılmıştır. Her seviyedeki öğretim programı ağırlıkla kelime ve dilbilgisi konularının anlatılıp pekiştirildiği ama bununla sınırlı kalmayan “Main Course” ve dört temel dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirmeye yönelik uygulanan “Four Skills” derslerinden oluşmaktadır.

A (Beginner & Elementary)

İngilizce bilginiz yoksa ya da çok az ise ilk düzeye yerleştirilirsiniz. Bu düzeyde amaç, İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımının yanı sıra okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamaya yönelik beceriler kazanmanızdır. Ayrıca bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılmaktadır. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinizin geliştirilmesi, başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için tüm yazılı çalışmalarınızı içeren bir dosya tutmanız ve öğrendiğiniz sözcükleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu düzeyde sizlerden öğretim görevlileri tarafından belirlenen düzeyinize uygun hikâye kitaplarını da okumanız beklenmektedir. 14 haftalık kurlar süresince video projeleri, haftalık ödevler gibi çeşitli ölçme-değerlendirme araçları uygulanacaktır. Siz değerli öğrencilerimize kur başında alternatif ölçme araçlarımız ve sınav sistemimiz hakkında bilgi verilecektir. Kur sonunda Kur Bitirme Sınavı (KB) ile öğrendiğiniz bilgi ve becerileriniz ölçülecektir.

B (Pre-Intermediate & Intermediate)

Bu seviye, orta düzeydeki İngilizce yeterliliğine sahip olmanız ve temel dil becerileri düzeyine ulaşmanızı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu düzeyi tamamladığınızda değişik türlerdeki dinleme ve okuma metinlerinden ana fikri bulmayı, belirli bir bilgiyi çıkarmayı öğreneceksiniz. Ayrıca mantıklı fikir paragrafları oluşturmanız için ve konuşma ve yazılı sunumlarda başarılı olabilmeniz için gerekli olan stratejileri öğreneceksiniz.

Bu düzey, dilbilgisi, yazım ve noktalama, sözcük öğrenimi, cümle yapısı, paragraftan kompozisyona geçiş gibi becerileri içeren genel iletişim becerilerini de kapsamaktadır. Bu düzeyi başarıyla tamamlamak için öğrencilerin düşüncelerini bir kompozisyon formatında organize etmeleri, teknoloji kullanarak sunum yapabilmeleri ve grup tartışmalarına katılmaları gerekmektedir.

Bu düzey süresince öğrencilerinden daha önceki düzeylerde öğrendiklerinin üzerine bilgi eklemeleri ve yeni akademik becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerimiz not alma becerilerini, uzun akademik dersleri dinleme ve kısa dinleme alıştırmaları sayesinde geliştirebilirler. Öğrencilerimiz bu düzeyde kompozisyon yazma teknikleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu düzeyde düzeye uygun yapıları ve sözcük bilgisini kullanarak daha uzun ve araştırmaya dayalı akademik kompozisyonlar yazma becerisi kazandırmak esastır. Güvenilir olan bir kaynağı güvenilir olmayandan ayırma, daha sonra bu kaynaklardan edinilen bilgiyi analiz etme ve sentezleme gibi beceriler de öğrenilecektir. Öğrencilerimiz ayrıca akademik makale yazma kurallarına göre bilimsel makale yazma tekniklerini de öğreneceklerdir. Bu düzeydeki öğrenciler parçada savunulan fikri yansıtan çıkarımlar yapmayı, metinlerden çıkardıkları kanıtlarla fikirlerini desteklemeyi de öğreneceklerdir. Alternatif ölçme-değerlendirme araçlarımızdan olan grup tartışması sayesinde, tartışma becerilerini kullanarak anlaşmaya varma, karşıtlık, belli bir konu üzerinde yorum yapma, fikir birliğine ulaşma gibi beceriler kazanılır. Özetle, bu düzey öğrencileri çeşitli dil yapılarını kullanarak fikirlerini desteklemek için güvenilir kaynaklardan analiz ve sentez yaparlar. Böylece kendilerini akademik olarak daha açık ifade edebilirler. Bu düzeyde sizlerden öğretim görevlileri tarafından belirlenen düzeyinize uygun hikâye kitaplarını da okumanız beklenmektedir. Bu düzeyin sonunda öğrencilere haftalık ödev ve sözlü sunum gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının yanı sıra Kur Bitirme Sınavı (KB) uygulanacaktır.

C (Advanced)

Bu düzey fakülte programlarına geçiş niteliğindedir. Bu düzey sadece dil becerileri ve yeterliliğine odaklanmaz, bu beceri ve yeterlilikleri öğrencilerin üniversitedeki akademik ihtiyaçlarıyla birleştirir. Bu düzeyde öğrenciler okuma, tartışma becerileri, uzun akademik metinlerini dinleme ve not alma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizden belli bir konu seçmeleri, seçtikleri konuyu değerlendirmeleri ve akademik makale yazmak için kaynak kullanımı gibi konularda kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu düzeyde sizlerden öğretim görevlileri tarafından belirlenen düzeyinize uygun hikâye kitaplarını da okumanız beklenmektedir. Ayrıca Kur sonunda Kur Bitirme Sınavı (KB) ile öğrendiğiniz bilgi ve becerileriniz ölçülecektir.

NOTLANDIRMA 

Öğrenciler her kur içerisinde Main Course ve Four Skills derslerinin her biri için farklı yüzdelikte etki oranlarına sahip iki quiz/mini sınav, bir vize, bir proje/ödev, bir derse katılım notu almaktadır. Kur içerisinde toplayacağı bu notların %70’i alınıp üzerine kur sonunda yapılan Kur Bitirme Sınavı’ndan elde edeceği puanın da %30’u eklenerek bir üst kura geçmek için gereken not belirlenir; bir üst kura geçmek için gereken alt limit yüz üzerinden altmış puandır (60/100).

Haziran ayında yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilmek için “B (Pre-Intermediate & Intermediate” kurunu başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu gereklilik yerine getirilemediği takdirde öğrencinin takip eden Eylül ayında yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilme hakkı saklıdır.

Bir öğrenci aynı kuru yalnızca iki (2) defa okuyabilir, bundan sonra derslere o kur programı boyunca aktif öğrenci olarak katılamaz fakat harici katılımla ve öğretim görevlilerinden destek alarak eğitimine devam edebilir. Aynı kuru 2 kez tekrar eden öğrenciler, önlerindeki kur seviyesinin Kur Bitirme sınavına girerek başarılı oldukları takdirde o kur seviyesinden başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı sayılıp bölüme başlayabilmek için yapılacak sınavdan en az altmış beş (65) puan alınmış olması gerekmektedir. Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebileceği azami süre iki (2) yıldır.

Öğrenciler sınav sonuçlarını ilgili dönemde www.halic.edu.tr adresindeki Duyurular bölümünden öğrenebilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir kur boyunca yapılan ders saatinin en az %70’ine katılmaları gerekmektedir. Bu devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Kur Bitirme Sınavı’na (KB) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir.

KABUL EDİLEN DİĞER SINAVLAR 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimizin okulumuzca sadece belirli dönemlerde verilen İngilizce Yeterlilik Sınavı dışında Üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarını da ibraz edebilirler. Üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Bu sınavların geçerlilik süreleri 2 yıldır ve başvuruların güz dönemi derslerinin başlamasından en geç 2 hafta önce yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Fakülte/Program Yeterlilik Sınavı YDS YÖKDİL TOEFL (IBT) PRE Academic
Öğretim dili tamamen yabancı dilde olan programlar 65 70 75 72 71

halic-university-sample-proficiency-exam

Haliç Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı 

Haliç Üniversitesi İngilizce proficiency sınavı

Haliç Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !