Beykent Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı / Beykent Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Hazırlık Atlama / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Beykent Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Beykent Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

 Beykent Üniversitesi  İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı  

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, temelden üst düzeye kadar dört farklı içerikten oluşmaktadır. Bu ders içeriklerinin her biri toplamda 8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecinden oluşan ve modül olarak adlandırılan programlar çerçevesinde verilmektedir. Sekiz haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bir üst düzeyden devam edebilirler. 5 hafta olarak planlanan Yaz Modülünde ise öğrenciye istenilen düzeyi tamamlayabilme/telafi edebilme imkanı sunulmaktadır.

Program, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri halinde her düzeye yerleşmiş olan öğrencilerin bir akademik yılda programı tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. İngilizce Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 30 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı düzeyi tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst düzeye geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül boyunca alacakları kısa sınavlar ve modül sonu sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı düzeyi tekrar ederler.

Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı

Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu gün yapılmaktadır.

Hazırlık Sınıfında öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilebilmesi için öncelikle Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı (DBYS) yapılır. Dolayısıyla, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, akademik yıl başlangıcında kayıt olduğu gün içinde yapılan DBYS’ye alınır. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan en alt düzeye yerleştirilir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemez.

CEFR ve GSE öğrenim çıktılarına uygun olarak seçilen Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı, uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Süreç ve uygulama, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs ve kurumlara denetlettirilir. Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için öğrencilerin DBYS’den kayıt oldukları programın gerektirdiği düzeye eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenciler, DBYS sonucuna göre belirlenen sınıflara yerleştirilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hedef yabancı dili düzeylerine uygun gruplarda, düzeylerine uygun eğitim kaynaklarıyla öğrenmeleri başarılarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda, akademik yılın başında uygulanan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı sonrasında dil düzeylerine göre oluşturulan gruplar ile başlayan öğretim süreci, 5 Modül/1 Akademik Yıl süresince dil becerilerinin tümü ölçülerek sürdürülmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ölçme-değerlendirme araçları çeşitlilik göstermektedir. Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan ve/veya uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilen sınavlar, kâğıt üzerinde (paper based), bilgisayar ortamında (computer based) ve/veya internet ortamında (internet based), yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanabilmektedir. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde devam ettiği her modül/dönem sonunda, bir üst düzeye geçme şartlarını ve Modül yeterliliğini sağlayıp sağlayamadığını ölçmek için Modül/Dönem Sonu Sınavı yapılır.

Sınav Türleri

Kısa Sınavlar (Quiz)

Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfında her modülde en az 4 (dört), her dönemde ise en az 8 (sekiz) kere olmak üzere Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Rusça Hazırlık Sınıfında ise her bir dönemde en az 4 (dört) kere olmak üzere Rusça Hazırlık Program Başkanlığınca tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Kısa sınavlar, kâğıt üzerinde, internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak veya sınıf içi okuma konuları üzerine yazma (writing quiz), vb. şekilde de yapılabilir.

Ara Sınav

Ara Sınav, sadece Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyılda bir kere olmak üzere uygulanır.

Modül/Dönem Sonu Sınavı 

Modül Sonu Sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfında modül dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir kere olmak üzere, Dönem Sonu Sınavı ise Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyıl içerisindeki dersler tamamlandıktan sonra her yarıyıl için bir kere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Modül/Dönem Sonu Sınavları, dilbilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, ilgili Modül/Dönem Sonu Sınavına giremez.

Başarı ve Değerlendirme

İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla tamamlayan öğrenci bir üst düzeye geçer. Modül başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) / 

Sınav No*

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %15
Kısa Sınav 2 %15
Kısa Sınav 3 %15
Kısa Sınav 4 %15
Modül Sonu Sınavı %40

Modül başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ise dönem esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) / 

Sınav No*

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %7.5
Kısa Sınav 2 %7.5
Kısa Sınav 3 %7.5
Kısa Sınav 4 %7.5
Ara Sınav %20
Kısa Sınav 5 %7.5
Kısa Sınav 6 %7.5
Kısa Sınav 7 %7.5
Kısa Sınav 8 %7.5
Dönem Sonu Sınavı %20

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

Rusça Hazırlık Sınıfında da dönem esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) / 

Sınav No

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %10
Kısa Sınav 2 %10
Ara Sınav %20
Kısa Sınav 3 %10
Kısa Sınav 4 %10
Dönem Sonu Sınavı %40

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

Beykent Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı

Beykent Ünivesritesi İngilizce özel ders

Merhaba !