Aydın Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı / İngilizce dersi / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Yeterlik Sınavı / Üniversite Hazırlık

Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Aydın Üniversitesi İngilizce yeterlilik Sınavı

İstanbul Özel Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce yeterlilik Sınavı
İstanbul Özel Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce yeterlilik Sınavı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin birçok bölüm ve programında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere muafiyet/ seviye belirleme/ yeterlilik sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarında derslere katılmak için İngilizce dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler, fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederek İngilizcelerini geliştirirler.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, Bahçelievler yerleşkesinde her yıl 1300 civarında öğrenciye İngilizce eğitimi verir. Sınıflarımızda 20-25 öğrenci bulunmaktadır. Sınıflarımız dijital kürsü, projeksiyon cihazı, internet erişimine sahip bilgisayar gibi elektronik ses ve görüntü sistemleriyle donatılmıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık Programı,  iyi eğitimli, deneyimli, öğrencileriyle yakından ilgilenen Türk ve yabancı eğitimci kadrosu ile çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin ilerideki akademik çalışmalarını devam ettirecek İngilizce dil yeterliliğine ulaşmasını sağlar.

İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, öğrencilerin akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, derslerine devam eden, düzenli çalışan, ödevlerini yapan ve sınıf dışı kaynakları kullanan tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir yapı içinde düzenlenmiştir. İngilizce Hazırlık sistemi, tüm seviyedeki öğrencileri, programın gereklerini başarıyla yerine getirmeleri koşuluyla, bir akademik yıl içerisinde hedeflenen düzeye ulaştıracak şekilde geliştirilmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin dersleri takip etmesi ve sınıf dışı çalışmaları eksiksiz yerine getirmesi çok önemlidir.

Üniversitemiz öğrencilerin başarılı olabilmeleri için tüm olanakları sunmaktadır. Öğrenciler sınıf dışında belirli saatlerde öğretmenleriyle birebir çalışma yapabilirler; ayrıca İngilizce Hazırlık Bölümünde bulunan kütüphaneden okuma becerilerini geliştirebilmek için kitap ödünç alabilirler, kütüphanede ve laboratuvarlarda bulunan bilgisayarlardan faydalanabilirler.​​

  TOEFL-IBT

​TOEFL-IBT SINAVI VE SENE SONU DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN

  • İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda TOEFL-IBT sınavı final sınavı olarak uygulanmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT sınavına öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde olmak kaydıyla, istedikleri sınav merkezinde girebilirler. Üniversitemizin bünyesinde de, İngilizce Hazırlık Kampüsü’nde, TOEFL-IBT sınav merkezi bulunmaktadır.
  • İngilizce Hazırlık Okulu not değerlendirmesi, lisans ve ön lisans grupları için iki ayrı şekilde olmaktadır.
  • Lisans gruplarında yılsonu notu akademik yıl içerisinde alınan tüm notların %70’i ve TOEFL-IBT final sınavının ise %30’u alınarak hesaplanır.
  • Ön lisans gruplarında ise yılsonu notu akademik yıl içerisinde alınan tüm notların %80’i ve TOEFL-IBT final sınavının ise %20’si alınarak hesaplanır.
  • Yıl içi ve TOEFL-IBT final sınavı notlarının yüzdelerinin toplamı 70 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak hazırlık okulunu geçerler. Notu 70’in altında olan öğrenciler ise başarısız olurlar.

İngilizce hazırlıktan muaf olmak için öğrencilerin aşağıda belirtilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmaları yeterlidir.

SINAV TÜRÜ EN AZ BAŞARI PUANI
TOEFL-IBT 79
TOEFL-CBT 200
TOEFL-PBT 500
TOEIC 950
FCE C
CAE C
YDS 80

 Proficiency Yeterlik Sınavı (Pandemi Dönemi)

Merhaba !