ingilizce / İngilizce dersi / İngilizce Eğitim Yapan Özel Liseler

Üsküdar Amerikan Lisesi | Amerikan Liseleri | Amerikan Lisesi

Üsküdar Amerikan Lisesi ,  Amerikan Liseleri ,  Amerikan Lisesi ,  İngilizce Dersi  , İngilizce Özel Ders

Hazırlık Sınıfı Programı
İngilizce Edebiyat: Haftada 12 saat (dönem başına)
Her dersin her dönemde 3 yazılı sınavı olacaktır. Her sınavın değeri, yılsonu notunun %20’sini oluşturmakta olup, her ders için toplam sınav değeri %60 olmaktadır.

Her derse ait 2 sözlü notu olacaktır. Her sözlü notunun %20 puan değeri vardır. Sözlü notları toplam %40 puan değerindedir.

1.sözlü notu: Günlük ödev ve derse katılım
2.sözlü notu: Quiz ve Projeler (Günlük sınıfiçi çalışmalar, haftalık sessiz okuma, bireysel ve grup araştırma projeleri)

İngilizce Dil: Haftada 12 saat (dönem başına)
Her dersin her dönemde 3 yazılı sınavı olacaktır. Her sınavın değeri, yılsonu notunun %20’sini oluşturmakta olup, her ders için toplam sınav değeri %60 olmaktadır.

Her derse ait 2 sözlü notu olacaktır. Her sözlü notunun %20 puan değeri vardır. Sözlü notları toplam %40 puan değerindedir.

1.sözlü notu: Günlük ödev ve derse katılım
2.sözlü notu: Quiz ve Projeler (Günlük sınıfiçi çalışmalar, haftalık sessiz okuma, bireysel ve grup araştırma projeleri)

9.Sınıf
İngilizce 9 (dönem başına)
1. Sözlü : (10% Yaz Ödevi; 35% Derse Katılım*, 30% quiz, 25 % sınıfiçi ve ev ödevleri)
2. Sözlü : (Sözlü Sunum Projesi)
3. Sözlü : (35 % Derse Katılım *, 30% quiz, 30% sınıfiçi ve ev ödevleri, İngilizce konuşma, kompozisyon süreci, düzen)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Yazılı
Dönem sonu notunuz, bu 6 notun ortalaması alınarak hesaplanır.
* Derse katılım notunda İngilizceyi sınıfiçindeki kullanımınız da değerlendirilmektedir.

9.sınıf Drama 1(dönem başına)
1. Yazılı: Sınıfiçi Performans
2. Yazılı: Sınıfiçi Performans
3. Sözlü
4. Sözlü

9.sınıf İngilizce Dil Stratejileri Seçmeli. (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Sözlü (Quiz 50%, Ödev 20%, ve Sınıfiçi çalışmalar 30%)

9.sınıf Yaratacı Kompozisyon (dönem başına)
1. Yazılı- Portföy
2. Yazılı – Portföy & Performans
3. Sözlü- günlük tutma, tartışma, workshopa katkı, ve küçük ödev ve etkinlikler

9.sınıf Uygulamalı Tiyatro (dönem başına)
1. Yazılı (Performans)
2. Yazılı (Performans)
3. Sözlü (Sınıfiçi çalışma, ödev, derse katılım, ve derste İngilizce konuşma)

9.sınıf Toplum Karşısında Konuşma (dönem başına)
1. Yazılı- Konuşma performansı
2. Yazılı- Konuşma performansı
3. Sözlü- derse katılım, İngilizcenin kullanımı, ve konuşma değerlendirmeleri

10.sınıf
İngilizce 10 (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Yazılı
4. Sözlü 1: ( 15 % Yaz Ödevi, 25% quiz, 25% ev/sınıfiçi ödev, ve 35% derse katılım, İngilizce kullanım.
5. Sözlü 2: (Gazete/ Sözlü Sunum Projesi)
6. Sözlü 3: (35% Quiz, 30% ev/sınıfiçi ödev, ve 35% derse katılım

Dönem sonu notunuz, bu 6 notun ortalaması alınarak hesaplanır.

10.sınıf DRAMA (dönem başına)
1. Performans 1 (Yazili not)
2. Performans 1 (Yazili not)
3. Sözlü 1
4. Sözlü 2

11.sınıf
İngilizce 11 (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Yazılı
4. Sözlü 1: (Homework, class activities, quizzes)
5. Sözlü 2: (Special Projects)
6. Sözlü 3: (Participation, preparation, and use of English in the classroom)

11.sınıf Amerikan Edebiyatı (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Sözlü (Homework, class activities, quizzes)
4. Sözlü (Derse katılım ve İngilizcenin kullanımı)

11.sınıf Film (dönem başına)
1. Yazılı: Film Making Project
2. Yazılı: Film Making
3. Sözlü: (Derse Katılım 50% ve Ödev/Proje: 50%)

11.sınıf SAT İngilizce Hazırlık (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Sözlü (Quizler, ödev, günlük çalışma)
4. Sözlü (Derse Katılım ve sınıfiçi İngilizce konuşma)

12.sınıf
İngilizce 12 (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Yazılı (münazaralar)
4. Sözlü: Özel Projeler
5. Sözlü: Ev Ödev, sınıfiçi çalışma, quizler
6. Sözlü: Derse Katılım ve sınıfiçi İngilizce konuşma

Year 12 British Literature (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Sözlü: Ev Ödev, sınıfiçi çalışma, quizler
4. Sözlü: Derse Katılım ve sınıfiçi İngilizce konuşma

Year 12 Cinema Studies (dönem başına)
1. Written
2. Written
3. Oral: (Oral Participation 50% and Homework/Projects 50%)

Year 12 Shakespeare (dönem başına)
1. Yazılı
2. Yazılı
3. Sözlü
4. Sözlü

Yukarıda ki bilgiler Üsküdar Amerikan Lisesi web sitesinden bilgi amacıyla alınmıştır.

Leave a Reply

Merhaba !